שטר דולרי

הדולר והשקל

הסיבות לייסוף השקל ומה הלאה