כלכלה

תמונה של יהונתן

פוגעים בחלשים

הרפורמה בחקלאות תפגע בחקלאים וגם בציונות

שטר דולרי

הדולר והשקל

הסיבות לייסוף השקל ומה הלאה

תמונה של זיו

ארץ יקרה מפז

עליית המחירים הגדולה במשק – מי נפגע ומי מרוויח?

דברים בשם אומרם