דת ואמונה

2 בולים

סהרנה מימונה

תחיית חגיגת האביב שנגזלה מיהודי ארץ-אשור

דברים בשם אומרם