שלמה

סיפור קצר על אהבה בכל מחיר

החמצה?

סיפור קצר על הצעה שנדחתה

מדחי אל דחי

סיפור קצר על יום שגרתי עם סוף איטלקי

תמצית הטוב

קונדיטוריה Levain Bakery בניו יורק

רולקס

סיפור על סכנות שאורבות בעיר הגדולה