תמונה של שמואל

שלמה

סיפור קצר על אהבה בכל מחיר

תמונה של שמואל

החמצה?

סיפור קצר על הצעה שנדחתה

מדחי אל דחי

סיפור קצר על יום שגרתי עם סוף איטלקי