אסור לעשן

סיפור קצר על מעשה שהיה ואקדח

שפתי אשה

חיית עיר

סיפור קצר על ציידת מנוסה

שדות זרים

סיפור קצר שמתחיל ביום שבו נבחר ברק אובמה

הכוכב שלי

סיפור קצר ואמיתי

Happy ending

הסיפור של קרלוס