תמונה של יצחק

הגייסות של בריק

קרדיט שיינתן ליצחק בריק יקהה את תהילת גדי אייזנקוט

איינשטיין

חסר לכם אידיוט

גם גאונים צריכים להקשיב ל"אידיוטים"