שאיפה לחינוך איכותי

זכויות החינוך המהותיות
כיתה לפני עשרות שנים
צילום: דוד גל

כשמדובר בזכויות התלמידה והתלמיד הכוונה היא לביטויין של זכויות אדם וזכויות אזרח בשדה החינוך. כך הן הזכויות המגולמות בחוקים הבאים: חוק לימוד חובה, התש"ט-1949, חוק חינוך ממלכתי, התשי"ג-1953 ותיקוניו (במיוחד אלה המתייחסים למטרות החינוך, משנת 2000), חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988 ותיקוניו (במיוחד חוק השילוב משנת 2002), חוק כבוד האדם וחירותו, התשנ"ב-1992, חוק זכויות התלמיד, התשס"ה-2004, ועוד.

הזכויות האלה כבודן במקומן מונח, ואין צורך בהנמקתן ובהסברת חשיבותן הרבה. במאמר זה אני מבקש להאיר רובד אחר של זכויות, כאלה הנובעות מעצם המושג חינוך, זכויות שהן מהותיות לחינוך, ונועדו להגן על ייעודו. ניתן לכנות אותן בשם הזכויות הפדגוגיות, והן נובעות מעצם מהות הלמידה והחינוך.

מהן הזכויות הפדגוגיות האלה? כללית, אלה הן זכויות התלמידה והתלמיד לקבל חינוך איכותי ביותר: חינוך החותר למשמעות ולהעלאת האדם.

וביתר פירוט:

הזכות להשכלה רחבה המקיפה את תחומי הידע, הרוח והאמנויות;

הזכות ליהנות ולהתעשר מלמידה לשמה, לא רק לתכלית הבגרויות;

הזכות לחינוך המעודד עצמאות, יצירתיות וביקורתיות;

הזכות לחינוך המבוסס על שיח;

הזכות לחינוך המשתף את התלמידה והתלמיד באחריות ללמידה ולחינוך;

הזכות ללמוד ולהתחנך באווירה של שוויון, אמפתיה, הכלה ואהבה;

הזכות לבחירה במסגרת תכנית הלימודים;

הזכות ללמידה הכורכת יחד תחומי דעת שונים;

הזכות ללמוד בבית הספר את מורשת ההשתייכות שלך – הלאומית, הדתית, העדתית, הקהילתית;

הזכות לעורר בבית הספר דיון בשאלות הקיום, בשאלות "הגדולות" של החיים;

הזכות לדון ולהתווכח באורח תרבותי, מתוך חירות וללא חשש, בנושאים פוליטיים וחברתיים;

הזכות לדון בשאלות של מוסר הנוגעות בחיים הציבוריים ובמנהיגות;

הזכות להשתכנע במוסריותו של צה"ל לקראת שירות החובה;

הזכות לאפשרות של קשב, התבוננות וזיקה לרוחניות.

ראוי שהזכויות הפדגוגיות האלה תעוגנה אף הן בחקיקה או בתקנות, וייתכן שבעתיד הן – כולן או מקצתן – תגענה לכך. שהרי זכויות רבות המקובלות כיום בחברה בלא עוררין – בעבר הלא-רחוק נדחתה יוזמת הרעיון שבבסיסן בזלזול ומתוך התנגדות. כך חוקי העבודה, כך חוקים נגד הטרדה מינית, כך חוקים נגד לשון הרע, כך גם כמה מהחוקים שהוזכרו לעיל.

הזכויות הללו אינן בבחינת "לוקסוס" או "צ'ופר", שאם בית הספר איננו מבטיח את מימושן, יסולח לו. אלה הן זכויות יסוד פדגוגיות, ברורות וודאיות, של התלמידה והתלמיד – וזכותם של אלה, וזכותם של ההורים וזכותה של החברה שתמומשנה באורח מרבי.

אחראים ליישום הזכויות הפדגוגיות הריהם המורות והמורים, וזו חובתם, אבל הזכויות האלה, שהן של התלמידים, בה בעת מטילות עליהם חובות המתנות את האפשרות ואת ההצלחה של מימושן: כבוד למורות ולמורים, כבוד לבית הספר, אחריות עצמית בלמידה, השתתפות פעילה בשיבוח תכנית הלימודים בהעלאת הצעות וביקורת מנומקות, ונכונות מתמדת ליצירת דיאלוג. זו גם חובתם של ההורים להשפיע על מילוי הזכויות הפדגוגיות ומתוך כך להשפיע על העלאת איכויות החינוך.

שנת הלימודים תשע"ז זה עתה החלה ועל כל שותפות ושותפי החינוך להנהיג את החינוך בכיוון שהותווה כאן.

שנה טובה.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

9 תגובות

 1. הלוואי וירבו אנשים כמוך במערכת החינוך. לצערנו מספרם של בעלי דעות כשלך הולך ופוחת.

 2. פרופסור תדמור היקר,
  נאה – נאה – דורש. אבל מה עם לקיים?
  איך נבצע את כל הטוב שכבודו מטיף לו?
  הרי אין מספיק מורים.
  ואם כבר יש – אז רובן הגדול מורות.
  ורמת עובדי ההוראה – הרי אתה בוודאי יודע.
  מדוע לא כתבת אף מילה על כך?
  כל זמן שלא יהיו תנאי שכר הולמים – לא יהיה אפשר להשיג את כל הדברים הטובים שעליהם כתבת.
  לכן – כאלאם פאדי.

  1. לא נתקלתי במנהיגים, וגם לא בתנועות אזרחים שמה שמדאיג אותם זה החינוך. את הרוב מעניין הכסף, אחרים מתעניינים בארץ ישראל השלמה.

 3. תודה על התגובות.
  כמובן דרושה המחשה של אופני מילוי הזכויות, אבל מטרתי ברשימה הזאת הייתה אחת: להפנות את תשומת הלב לכך שעקרונות וערכים יסודיים של החינוך, הריהם בגדר של זכויות יסוד של התלמידה והתלמיד, שרשאים לתבוע אותן ולא להשלים עם היעדרן. גם הצעתי חשיבה בדבר עיגון הזכויות החינוכית המהותית הללו בחקיקה.

 4. העם בוחר מנהיגים שכלל לא מתעניינים בחינוך. והמנהיגים ממלאים רצון העם. מה הבעיה עם זה?

 5. ראה לאן סוחב אותנו בנט. לא יאומן לאיסה תהומות נופלים. ואתה עדיין מדבר על ספירות כל כך גבוהות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של יאיר

שירה

שיר