צילום של תדמור

למידה מגביהה

מבחנו של החינוך: היכולת להמריא מקומת הידע