מפת הפיצול

מדינות בישראל

פיסת אדמה זעירה עם תביעות מדיניות רבות

תרשים סמלי

הממד השלישי

התעוררות הרוב הדומם בסוגיית החקיקה-מחאה