רב להט"ב בהיכל

ערכו הסמלי של מינוי אמיר אוחנה ליו"ר הכנסת

קבוצת הנשים

רפא נא לה

פיוט לרפואת האישה על דרך החדשנות המסורתית

כנפי דרור

האחריות למניעת חרמות חברתיים, ההורגים את ילדינו