כריכה

רשע וטוב לו

מפעל ההנצחה היהודי של אויבי ישראל