2 בולים

סהרנה מימונה

תחיית חגיגת האביב שנגזלה מיהודי ארץ-אשור

צילום חלקי הכרירה

בהתחדש שנה

אוניברסליות בחוברת סדר ליל ראש השנה