תמונה של ניצה

והדרת

אנחנו מבזים את אלה שבזכותם אנחנו כאן

תמונה של ניצה

עפיפוני אש

שיר ביקורתי על פגיעת הפלסטינים בחי ובצומח