תמונה של ניצה

עפיפוני אש

שיר ביקורתי על פגיעת הפלסטינים בחי ובצומח

טלאי צהוב

האשמה היא בנו

בעקבות "חוק השואה" הפולני ודבריו של ר"מ פולין

תמונת ירושלים

יהי שלום בחילך

ירושלים מאחדת את כולם סביב רעיון ומטרה משותפים

מכתב לאבא

הגיעה העת להתנער מהשדים העדתיים