מותה של מפלגה

הסיבה האמיתית לחיסולה של מפלגת העבודה

איום אסטרטגי

על הסכנה שבהתעצמות תופעת הלהט"ביות