כובע אקדמיה

סטודנט חופשי

מערכת החינוך מדגישה ציונים במקום לימודים