הטובים לגליל

תכנית הקמת מנהיגות רפואית בצפון הארץ