משל המטרייה

משבר קרים מחדד את הדילמה של ישראל בנוגע לפלסטינים