תמונה של ישראל

עקרון פארטו

הקשר של עקרון פארטו לעסקים באינטרנט