מילון המהפכה (2)

מונחים והתבטאויות של תומכי המהפכה המשפטית ומתנגדיה
תמונה של אריה
ד"ר אריה איתמר

במאמר הקודם הסברתי כמה מושגים והגדרות שלאחרונה מרבים להשתמש בהם תומכי המהפכה המשפטית ומתנגדיה. לנוכח המצב הכה מסובך והמשתנה במהירות שאליו נקלעה מדינת ישראל, אני רואה לנחוץ להסביר עוד כמה מושגים קריטיים. לפני ההסבר אבקש להודות לאלו שהגיבו למאמר הקודם, ולמגיב מר נח שמיר לומר: אתה צודק. אכן הביטוי "חילוני" הוא מקטין ומזלזל, אבל זה בעיקר באשמתנו. בהיותנו שני עמים היה ראוי שיהיה ל"עם שלנו" שם מכובד שמצביע גם על עברנו, למשל: אנחנו ישראלים והם יהודים (כמו ישראל ויהודה בעבר), או עברים. אבל, לצערי, כל זמן שהרוב הגדול בעם שלנו מנסה להדחיק את העובדה שאנחנו עם אחר, נאלץ להמשיך ולהשתמש בביטוי "חילונים".

ט' באב – "שנאת חינם": אוי כמה נהי ובכי, כמה דמעות תנין נשפכו החל מיום רביעי בערב ועד מוצאי יום חמישי 27.7.2023. אתייחס קודם כול לעיוורון של האגף המשיחי בעם היהודי. הלא מנהיגי המיליציות שלחמו בירושלים זו כנגד זו (כולל מעשי רצח ושריפת אסמים), הם אבותיהם האידיאולוגיים והרוחניים של המשיחיים. מה הייתה תוכניתם האסטרטגית? כיצד הם חשבו לנצח את הרומאים? היה להם ברור שאלוהי צבאות יתמוך בעם הנבחר ויחולל ניסים ונפלאות. זו הייתה תוכניתם, וכך גם שבעים שנה אחרי, הגאון הגדול בתורה, רבי עקיבא, האב הרוחני של המשיחיים, דחף את הבחור החזק והטוב (אך לא כל כך חכם) למרד, שהיה לו "סיכוי גדול", וששוב יהיו ניסים ונפלאות, ובינתיים נחתה עלינו הגדולה בשואות. ולכן אל תסובבו אותנו בכחש, לא בגלל "שנאת חינם" חרב בית המקדש, האסונות באו עלינו בגלל פנאטים מטורפים, חסרי כל שיקול דעת הגיוני.

לכן אם נתרגם את אירועי שתי הקטסטרופות האלו לימינו, נקבל שוב את אותו הדפוס: סיפוח השטחים, בשיטת ספר יהושע, כמובן אם בג"ץ לא יתערב, והכול בעזרת ניסים ונפלאות. בנהי והבכי האלו בלטה הצביעות של "אנשים אחים אנחנו", "מבינים את כאבכם מן מהלכים, אבל…". אני טוען שאל לנו להציג בפניהם חולשה; עלינו לומר להם: מספיק עם הצביעות הזאת, אנחנו לא אחים.

"תיקון קטן": אחת מהמייללות הראשיות במקהלת הצביעות הייתה חברת הכנסת מיכל וולדיגר (עוד חברה ב"ליגה להגנת המזרח"). היא "הבינה שכואב לנו", במיוחד בעקבות החוק שעבר ביום שני, "למרות שהם (כלומר – אנחנו) טועים, זה בסך הכול תיקון קטן…". אם זה תיקון כל כך קטן, מדוע הייתה סביבו מלחמה כל כך גדולה? ומה הגב' וולדיגר חושבת, שאנחנו מטומטמים? נתניהו והסוגדים לו יכולים לרמות (כבשגרה) את הגויים (הערלים) ולמכור להם שזה "תיקון קטן", אולם הם אינם יכולים לרמות אותנו. אנו יכולים ללמוד עד כמה התיקון "קטן" גם מסירובו של נתניהו לומר בצורה מפורשת שהוא יכבד פסיקה של בג"ץ גם אם יפסול את "התיקון הקטן".

רבים השוו עם אירועים דומים בעולם, ואם נשליך עלינו כיום, אז "התיקון הקטן" עובד כך: בהיעדר בחירה ישירה, הכנסת היא ענף של הממשלה, חברי הקואליציה לא יכולים להצביע בניגוד לדעת המפלגה ובמיוחד לא יכולים להצביע בניגוד לדעת "המנהיג העליון" ומעכשיו גם בית המשפט כפוף ל"מנהיג העליון". הביצוע יהיה בהדרגה: בערוץ האינטרסנטי יפטרו אנשי מקצוע, ימנו פוליטיקאים בצלמו ובדמותו של מרכז הליכוד ויבטלו את משפטו של "המנהיג העליון". בערוץ האידיאולוגי התהליך יהיה כדלקמן: שלב ראשון – יספחו את השטחים ויטפלו בערבים בנוסח ספר יהושע; שלב שני – יזרקו לבתי הסוהר "סמולנים בוגדים"; שלב שלישי – יזרקו לבתי הסוהר ימנים מתונים "ותשקוט הארץ ארבעים שנה".

המשרד "ללכידות חברתית": אחד הדברים המדהימים בממשלה הזו הוא שהמשרדים בה הפכו לצעצועי לגו – הפרד, הרכב, ערבב וכו'. לדעתי, בנוסף ל"מילון שלי" צריך ליצור מדריך/אינדקס של שרי הממשלה ותפקידיהם רבי החשיבות. אחת מהשרות, נדמה לי שרת ההסברה, פרסמה שהיא מקימה משרד ל"לכידות חברתית". הרקע של השרה "מתאים" ביותר למשימה: לא רק ביזוי ניצולי שואה על ידי חלוקתם לדרגות של סוג א' וסוג ב'; לא רק השתלחויות בלשון גסה בכל מי שחולק על דעותיה, למשל "סמולנים בוגדים"; לא רק הטחת קללות בטייסים ובאנשים שסיכנו את חייהם כדי שהיא תוכל לגדף, אלא אפילו בחבריה, ביניהם גילה גמליאל, שהם בעיניה כ"אבן בנעל של הליכוד"! והנה, עוד אני כותב, צץ רעיון חדש: בעקבות הצהלה בערוץ 14 לשמע ההצעה לשחרר את יגאל עמיר, אפשר לעשות "חילופי שבויים" – יגאל עמיר תמורת הדמוקרטיה, כלומר עצירת החקיקה. זה יעזור מאוד ל"לכידות החברתית".

גרעיני עפולה ו"הכור של כרכור": אומרים שמרגע ביטול עילת הסבירות, הממשלה המופקרת תמנה מקורבים וחנפנים חסרי כל כישורים לתפקידים חשובים ורגישים. צר לי לומר, אבל מגמה זו התחילה עוד לפני החקיקה הנוכחית, הנה דוגמה קריטית: אחד המוסדות הרגישים ביותר והחשובים ביותר במדינת ישראל הוא הוועדה לאנרגיה אטומית. ידוע לי עליה מעט, משרתים בה מדענים מהמדרגה הראשונה ועוד מומחים בנושאים שונים. לא צריך לפרט עד כמה המוסד הזה חשוב. עד כדי כך, שכמו "המוסד", גם ועדה זו כפופה ישירות לראש הממשלה. והנה, ראש הממשלה נתניהו, במסגרת חלוקת השלל לחנפנים למיניהם, מינה אדם שהבנתו בגרעין מסתכמת כנראה בפיצוח גרעיני עפולה, ואולי הוא גם יעשה ביקורות פתע ב"כור של כרכור" (מערכון של הגשש), זהו אמסלם, שלשונו (הגסה) אומנותו. כשהעירו לנתניהו על כך, הוא השיב "שהוא נשאר אחראי לנושא", אם כך, למה מונה אמסלם? לאיזה צורך?

"פוטבול – כדורגל": וכמובן, צריך להתייחס גם לחרדים. פתאום הם רוחצים בניקיון כפיהם, "אנחנו לא חלק במהפכה…", הם טוענים, אבל מצביעים בעדה – זה הכול. כמובן מעבר לפטור לאברכים מצבא ומעבודה, קבלת תקציבים מיוחדים וכו', הם גם יוזמים חוקים להגדלת כבוד התורה והשבת. אולם לגבי חילול השבת הגס ביותר, ההמוני ביותר והבוטה ביותר, יש דממת אלחוט.

שימו לב לפשקוויל: "ובחוקותיהם לא תלכו": מימים ימימה פשטה ספחת צרעת ממארת בעוה"ר בארה"ק נגד תוה"ק, עת אברכים ובתולות נוהרים בהמוניהם אל מקום בזוי ושפל הקרוי בלשון הגויים הערלים "איצטד", לחזות בשחוק, המכונה על ידם – "פוטבול". ולא די בכך, שומו שמיים! בדרכם לשפל המדרגה הם עושים זאת תוך חילול שבת בפרהסיה, באוטומובילים המרעישים, תוך צווחות זימה והנפת דגלי שחץ. רעד ופלצות אחזתנו, הלא למשמע אוזן דאבה נפשנו, אוי לנו שכך נעשתה בימינו, על ביזוי וחילול קודש שכזה טרם נשמע מעולם. הילילי שמיים וזעקי ארץ ומלואה. ותורתנו הקדושה הזהירה אותנו לא ללכת בחוקות הגויים ולהידמות להם שנאמר: "ובחוקותיהם לא תלכו" וכן כתוב: "הישמר לך פן תינקש אחריהם" – שמא תדמה להם ותעשה כמעשיהם ויהיו לך למוקש. שלא תאמר הואיל והם יוצאין בארגמן אף אני אצא בארגמן, הם יוצאין בפלוסין אף אני אצא בפלוסין. ולכן, איסור גדול וחמור מטעם רבותינו להשתתף בשחוק הפריצות הזה.

למען הגילוי הנאות – אין זה פשקוויל חרדי מקורי, אני כתבתי אותו, בסגנון חרדי כמובן, כדי להראות את גודל צביעותם. כי הרי ידוע היטב שרבים רבים מאוהדי המשחק הזה הם ליכודניקים ביביסטים (אני יודע שלא כולם!), כולל אנשי לה-פמיליה, אלו המגישים לחרדים את עטיני השלטון. אז כבודה של השבת במקומו "ינוח", שכן לא בקלות שוחטים תרנגולת שמטילה ביצי זהב.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

13 תגובות

 1. בדברים, אפילו חכמים, אין סיכוי לשכנע חרדים. הם מאמינים במשהו שלא קיים ועושים מה שאלה שמתיימרים ליצגו מורים להם לעשות

 2. כל הדיבורים וההתחכמויות לא יעזרו. ברור לאן לוקחת אותנו המציאות הדמוגרפית, הפוליטית, והמונית
  טוב לא יכול לצאת מזה

 3. הכל נכון וקולע. אומר רק שכל הסיפור הנורא בו אנו נמצאים נבע, מתקיים ותלוי באדם אחד בלבד, הלא הוא ראש הממשלה. הוא אינו דתי, הוא אינו לאומני משיחי או קנאי, אלה לא מטרותיו. הוא משתמש באנשים שאלה מטרותיהם כדי להשיג את המטרה שלו: פטור מהמשפט והמשך שלטונו. המדינה ואזרחיה – אותם הוא נבחר לנהל – הם אמצעים למטרה האישית שלו. בארץ, בעברית, הוא משחק את הלחיץ החלש בעוד שבאנגלית לחו"ל הוא מדבר באדנות המבטלת את חשיבות החקיקה שכבר עברה, ובפטרונות מרגיעה מסביר שהכל סערה בכוס מים. החרדים מבינים זאת ולכן הם דוחפים לחוקק את מה שחשוב להם: פטור מגיוס ואוטונומיה חינוכית מתוקצבת בנדיבות. הם לא סומכים על נתניהו ומודעים לכך שהכל כוחני, ואכן בסופו של דבר הניצחון יהיה לצד מי שהכוח בידו, לא הצדק האידיאולוגי. בדיוק כמו שקרה במלחמות העולם.

  1. נכון מאד. הכל תלוי באדם אחד. לא הצליחו לנצח אותו בבחירות עברו לניסיון לנצח אותו באמצעות המערכת המשפטית. גם זה לא הצליח להם אז הם הכניסו את הצבא לעניין. כאן הם טעו טעות חמורה ביותר. הם הצליחו לשגע את ביבי. אבל למרות זאת הם לא הצליחו לשכנע את העם לא להצביע בשבילו. לכן, כמו שאת אומרת, אנו נמצאים בסיפור נורא. זו אחת החולשות של הדמוקרטיה בכלל. היא מכילה יסודות אוטואימוניים וזה מה שקורה לנו עכשיו. ברור שביבי לא ייכנע. ברור שמצביעיו לא ייסוגו. מה שנותר הוא שהפריבילגים יקפלו את הדגלים וילכו הביתה. נראה מה יקרה בבחירות הבאות.

   1. בד"כ, בזמן שקוראים אינני מגיב לתגובות, אבל בתגובה הקורייה "לאביבה" יש שני דברים שלא מאפשרים הבלגה: אחד – לקפל את הדגלים וללכת הבייתה, כלומר להרים ידיים, לתת להם לחוקק מה שרק ירצו ובין היתר חוקים שיבטלו בחירות דמוקרטיות. זה קרה בהמון מקומות. אבל מקומם במיוחד הביטוי "פריבילגים". תגדירי בבקשה בגלוי "אשכנזים"? אני כלול? במאמרי הקודם כתבתי כמה "פריבילגיות" היו לי בנעוריי בת"א.

   2. התגובה לדברי כה נלעגת בנסיון דמגוגי לצטט משפט ולהפוך את תוכנו, שכנראה מדובר בבוט.

 4. הואיל והחרדים הולכים ומתעצמים
  כישורי כתיבת פשקווילים יהפו לנדרשים יותר
  יש לך עתיד

 5. יש לי שאלה לד"ר איתמר. בענין הועדה לאנרגיה אטומית, נתניהו מינה את אמסלם … שכחת לציין למה הוא מינה אותו. לפי מיטב ידיעתי – לשר – כאשר עד כה הועדה לאנרגיה אטומית הייתה כפופה ישירות לראש הממשלה שגם הוא איננו מומחה בענייני גרעין. לאמסלם היום יש כל כך הרבה משרות של שר שאפשר כבר להכתיר אותו כראש תת ממשלה. אז במקום שהועדה לאנרגיה אטומית תהיה כפופה לראש ממשלה היא תהיה כפופה לראש תת ממשלה. אז מה השתנה?

  1. אכן, בפועל לא השתנה כלום, אבל הצורה בה מתמנים בעלי תפקידים רגישים עברה "שידרוג"

 6. התלות בחרדים היא הבעיה האמיתית. הם הרי לא מופעלים על ידי הגיון.

  1. טעות, הם הגיוניים ביותר, למען עצמם, חותרים למטרות שלהם בנחישות ובתיחכום, כמובן מטרות המנוגדות לשלנו

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן