מסתבר שה' אלוהינו מעדיף עובדי אלילים

מדוע העם הנבחר היה ונותר מושא לשנאה תהומית
צילום של משה
משה גרנות

בהגדה של פסח יש הלל ושבח לה' שכביכול תמיד מציל אותנו מידי אויבינו: "והיא שעמדה לאבותינו ולנו שלא אחד בלבד עמד עלינו לכלותנו, אלא שבכל דור ודור עומדים עלינו לכלותנו, והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם".

באמת, מתי אלוהים הציל את עמו? בימי נבוכדנצר? בימי טיטוס או בימי אדריאנוס? בעת מסעות הצלב שבהם בוצעו זוועות בקהילות שו"ם וצרפת? בתקופתם של פרדיננד ואיזבלה? בימי בוגדן חמלניצקי (פרעות ת"ח ות"ט)? בימי סמיון פטליורה? בשואה?

וגם עכשיו, כאשר בזכותם של אלה שהבינו שהבטחות הדת הן עורבא פרח, והקימו כאן יישוב עברי ומדינה בדם ואש ותימרות עשן, אין לנו מנוחה: מצפון, ממזרח ומדרום מתכננים להשמידנו, וכך גם מרחוק. איראן טוענת שישראל היא סרטן שיש להשמיד, וזאת גם המנטרה של ארגון ה-BDS. אין BDS  נגד סין ששולטת בטיבט, אין BDS נגד רוסיה שכבשה את מזרח אוקראינה וקרים, גם לא נגד טורקיה שפולשת לסוריה ומשמידה את האוכלוסייה הכורדית, או נגד איראן שפולשת לעיראק ולסוריה ושולחת זרועות לתימן, ולא נגד אסד שהרג חצי מיליון מבני עמו – רק אנחנו מושא לשנאה רצחנית, גם בארצות "נאורות" כמו ארצות הברית, צרפת וגרמניה.

כך אלוהינו מציל אותנו בכל דור ודור?!

בהגדה של פסח מהללים ר' יוסי הגלילי, ר' אליעזר ור' עקיבא את האל על השפטים שעשה במצרים ועל הים, אבל אף מילה על השפטים שעשה בישראל במשך הליכתם במדבר: בחטא העגל פוקד האל על רצח קרובים, ומביא על העם מגיפה; כשהעם משתוקק לבשר, האל מספק להם את בשר השליו, אבל מייד ממית בהם במגיפה על תאוותם; קורח, דתן ואבירם מורדים במשה וכעונש הם נבלעים באדמה, אבל גם עוד 250 אנשים מומתים, ואחר כך האל ממיט עליהם מגיפה שבה נספים עוד 14,700 אנשים; כשבני ישראל מתלוננים, האל שולח נחשים שהורגים בהם; בני ישראל נצמדים לבעל פעור, והאל מצווה להרוג את כל החוטאים; עיקר העיקרים – כל יוצאי מצרים, חוץ מיהושע בן נון וכלב בן יפונה, מתו במדבר ולא זכו לראות את הארץ המובטחת. כך נראית ישועת האל?! כך נראית הגאולה שעליה יש לשבח את האל?!

נפנה מבט אל שני העמים האליליים הגדולים – הסינים וההודים. מסתבר שבסין הייתה קיימת מלכות 1400 שנה לפני אברהם אבינו. בסין יש 1,386,000,000 תושבים, ושטחה משתרע על פני 9,597,000 קמ"ר – פי 435 משטחה של ארץ ישראל ההיסטורית והמודרנית (22,072 קמ"ר). הם אומנם היו תחת שלטון זר וחוו מלחמות, אך מעולם לא גלו מארצם, ואין בעולם כולו תנועות אנטי-סיניות כשם שיש אנטישמיות.

בהודו הייתה מלכות אימפריאלית מאתיים שנה לפני שאול ודויד, שטח המדינה הוא 3,287,000 קמ"ר – פי 149 משטח ארץ ישראל, ואוכלוסייתה מונה 1,339,000,000 תושבים. ולמרות המלחמות הרבות שהתרחשו בשטחה, וחרף שלטון זר ומדכא שחוו ההודים – הם מעולם לא גלו מארצם, ומעולם לא קמו תנועות אנטי-הודיות בדומה לתנועות האנטישמיות שלא חדלות לצוץ ברחבי העולם.

מסתבר שבירכתו של ה' אלוהינו לאברהם: "ושמתי את זרעך כעפר הארץ, אשר אם יוכל איש למנות את עפר הארץ – גם זרעך יימנה" (בראשית י"ג 16) – לא התגשמה בעם ישראל, שחזר ונטבח לאורך ההיסטוריה, אלא דווקא בשני העמים האליליים הנ"ל.

מסתבר שהמקרא עצמו (כאשר יש תיעוד, ולא ניתן לסמוך על אגדות חסרות בסיס) מודה בכישלון "הנוסחה" שהנשמעים למצוות הבלתי אפשריות שאמונת הייחוד דורשת – יזכו לרווחה מדינית וכלכלית (לדוגמה – הברכה והקללה בספר ויקרא כ"ו ובספר דברים כ"ח). להלן שתי דוגמאות:

מנשה נחשב למלך שעשה הרע בעיני ה' יותר מכל מלך אחר, עבד אלילים ומילא את המקדש בפסליהם. המקרא מציין שבעיקר בגלל חטאיו נענשו ישראל בחורבן ובגלות, אולם הוא מלך יותר מכל מלך אחר ביהודה ובישראל (55 שנים!). הוא מת בשלום, ושכב עם אבותיו (מלכים ב' כ"א 18-1). לעומתו יאשיהו, המלך שעשה הישר בעיני ה' יותר מכל קודמיו, שביצע את הזוועות המצוות בספר "שנמצא" במקדש (מלכים ב' כ"ב-כ"ג), ושחולדה הנביאה שיבחה אותו וניבאה לו: "לכן אוסיפך על אבותיך ונאספת אל קבורותיך בשלום…" (מלכים ב' כ"ב 20) – נהרג בקרב מגידו על ידי פרעה נְכֹה (שם, כ"ג 29). כשיש תיעוד מסודר, שום נוסחה אמונית לא מסתדרת.

כשירמיהו מצטרף ליורדים מצרימה אחרי החורבן, פורץ עימות בינו ובין אלה מבין היורדים שעובדים אלילים. ירמיהו מייחס את החורבן והגלות לכך שבני ישראל עבדו עבודה זרה. הוא מאיים עליהם שאם ימשיכו, ישמיד האל אף את שארית העם שיצאה לגלות.

הכתוב מצטט את דברי עובדי האלילים המוטחים בפני הנביא: "… כל האנשים היודעים כי מקטרות נשיהם לאלוהים אחרים, וכל הנשים העומדות קהל גדול, וכל העם היושבים בארץ מצרים בפתרוס לאמור: הדבר אשר דיברת אלינו בשם ה' איננו שומעים אליך, כי עשה נעשה את כל הדבר אשר יצא מפינו לקטר למלכת השמיים, והסיך לה נסכים כאשר עשינו אנחנו ואבותינו, מלכינו ושרינו בערי יהודה ובחוצות ירושלים, ונשבע לחם ונהיה טובים, ורעה לא ראינו. ומן אז חדלנו לקטר למלכת השמיים והסך לה נסכים – חסרנו כול ובחרב וברעב תמנו" (ירמיהו מ"ד 18-15).

כלומר, כשם ש"נביא האמת" יכול להביא "ראיות" להוכחת כעס ה', כך עובדי האלילים יכולים להביא ראיות להוכחת כעס האלים. ואומנם מי שמביט ללא פניות אל ההיסטוריוסופיה המקראית חייב להגיע למסקנה שדווקא השבתתה של העבודה הזרה גרמה לאסון החורבן והגלות.

כבר בימי שלמה, בשנת 950 לפני הספירה בקירוב, החלה עבודת האלילים והיא נמשכה בישראל וביהודה עם עליות וירידות עד השנה ה-18 למלכות יאשיהו (מלכים ב' כ"ב-כ"ג), בערך בשנת 620 לפני הספירה. כלומר, 330 שנים של מלכות עצמאית פחות או יותר עברו על יהודה דווקא כשהעם חטא בחטא העבודה הזרה. והנה, בין הרפורמה של יאשיהו, שהחזירה לעם את האמונה "הנכונה" בה' ועד החורבן שאירע בשנת 586 לפני הספירה עברו 34 שנים בלבד, ומרביתן תחת שיעבוד ממלכות זרות. המסקנה המתבקשת לפי ההיגיון המקראי (!) על שכר ועונש היא שהרפורמה של יאשיהו גרמה לחורבן ולגלות, בניגוד מוחלט לטענתו של ירמיהו (ראו בספרי "שלושת ספרי האימה – התנ"ך, הברית החדשה, הקוראן", צבעונים 2018).

האם צריך עוד ראיות כדי להוכיח שה' אלוהינו מעדיף את עובדי האלילים?

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

9 תגובות

 1. אבל להגיד ששכנעת אותי באמצעות הדוגמאות, זה לא. הרי ההתחכמות של הרבנים ופרשני הדת תמיד תמצא הסבר, ובאין מוצא יגידו פשוט: נסתרות הן דרכי האל. בסוף כולם מתים, ולא משנה מהי אמונתם.

  1. נועה גרין היקרה, האם הבאתי, ולו דוגמה אחת, שאיננה נכונה היסטורית? המסקנה הרי נובעת מהדוגמאות, אז איך את מסכימה למסקנה,, ולא השתכנעת מהדוגמאות לא משנה איך הרבנים יתרצו את הכישלון האדיר של האמונה שלנו באל המציל אותנו מכל צרה – חשוב מה את מסיקה.

 2. האם עבודת אלוהינו לא הפכה לעבודת אלילים? עיין ערך המשיח מלובביץ' למשל.
  כמו ליהודים יש גם להודים ולסינים אלוהים משלהם. אולי גם יותר מאחד.
  אולי פשוט האלוהים שלהם יותר חזק מהאלוהים של היהודים?
  כל ההוכחות שהבאת מהספרות התאולוגית אינן נכונות. אין כאן שום הוכחה שהאלוהים שלנו מעדיף עובדי אלילים.
  היות שהאדם כנראה יצר כל מיני אלוהימים, דווקא היהודים יצרו אלוהים חלש. זו האמת.

 3. המשוכנעים
  דתיים אי אפשר לשכנע לזוז במילימטרמציוויי הדת

 4. שאולי הרשים אנשים לפני אלפי שנים אבל מאז העולם התקדם ולהתמודד איתם באמירות הנשענות על אותה רמה, זה לא משכנע.

 5. הרי עובדי אלילים אנו ולא באופן מטפורי. הסתכלו מסביבנו כיצד רבים מבני עמנו מעריצים את "הטכנולוגיה", עובדים לה, מברכים אותה יום-יום ומגינים עליה מפני ביקורת, חלילה וחס.

 6. עובדי אלילים הם פלורליסטים. כאשר הם מובסים הם בקלות זונחים את האל שלהם ומתחי.לים לעבוד את האל של המנצח שהוא כנראה הניס את האל שלהם. ואז הלאום שלהם נמחק. זה מה שקרה למואבים, לעמונים, לארמים ולכל שאר הלאומים שנכחדו. אולי זה היה גם גורל עשרת השבטים. היהודים האמינו באל אחד אוניברסלי מאד קנאי. אם הם הובסו סימן ההם חטאו והוא העניש אותם. עקב כך הם לא נטמעו בכובש, אפילו שהוגלו. זה מה שהבטיח את המשכיותו של עם ישראל יותר מ 2000 שנים. לא האלוהים אלא האמונה העיקשת בו. זאת, אגב אחת הסיבות לאנטישמיות.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך