לגייר את הכתב הלטיני

הצעה להבעת העברית בגרסה לטינית
תמונה של קימל
פרופסור גיורא קימל

הכתב האלפביתי הראשון היה מבוסס על העברית, וכלל 22 סימנים ל-22 עיצורים, מתוך 28 שהיו קיימים בשפה העברית. ההשמטה של 6 עיצורים ואי-ההתייחסות לתנועות נבעה מהמבנה של העברית המתבסס על שורשים קבועים, בניגוד לתנועות שהן נזילות, וקרתה גם עקב איחוד זוגות של עיצורים שמתחלפים ביניהם לפי חוקי הדקדוק. כמו כן לא הייתה הבחנה בין עיצורים רפים למודגשים. אף שבעיקרון 22 הסימנים (אותיות) סימנו עיצורים, השתמשו ב-4 אותיות לתנועות, אך כל אות כזאת שימשה ליותר מתנועה אחת (כמו באנגלית).

הכתב העברי המודרני, שנקרא כתב אשורי או מרובע, שונה מהכתב העברי הקדום. ראשית, צורת האותיות השתנתה במהלך השנים, ובקושי ניתן לזהות את המקור. שנית, נוספו 5 סימנים לאותיות שמופיעות בסופי מילים – "אותיות סופיות". שלישית, נוספה מערכת סימני הניקוד שמאפשרת הבעת תנועות ארוכות וקצרות והפרדה בין עיצורים קשים ורכים; כמו כן מאפשרת מערכת סימני הניקוד שיפור של יכולת ביטוי נכון של הכתב ללא פגיעה בתעתיק המתאים לעברית כשפה של שורשים. לדוגמה במילים: ראש, ראשית, ראשון, ראשי, נשמר השורש "ראש" עם או בלי ניקוד.

כאשר סיגלו את האותיות העבריות ליידיש לא הייתה משמעות לשורשים, ולכן מייד הקצו חמש אותיות לתנועות. כלומר השתמשו בגרפיקה של הכתב העברי אך שינו את התעתיק ללטיני. לפי הכללים ביידיש ראש, ראשית, ראשון, ראשי ייכתבו: ראָש, רעשית, רישאָן, ראשי. נעלם השורש ר-א-ש. זו כבר לא עברית. ליידיש זה התאים כי היא שפה הודו-אירופית, שאין בה שורשים מוצקים ותנועות נזילות כמו בעברית.

הכתב העברי הקדום (כתב דעץ), שרווח במזרח התיכון בקרב דוברי הניבים המשותפים לשפה העברית, היה הבסיס לאלפבית הלטיני, הקירילי והיווני. בשלושתם הקצו אותיות נפרדות לתנועות כמו ביידיש והחליפו את הכיוון לשמאל_ימין בניגוד לימין_שמאל בכתב העברי. חלק מהאותיות הפכו כיוון ורובן שמרו יותר על צורתן המקורית בכתב העברי הקדום לעומת האותיות של הכתב העברי המודרני. מבחינה גרפית, הכתב הלטיני, הכתב הקירילי והכתב היווני קרובים יותר לכתב העברי הקדום מאשר לזה האשורי. גם סדר האותיות של האלפבית נשמר.

בעבר נעשו ניסיונות "ללטן" את העברית, אך רובם ככולם נכשלו מפני שהתעתיק של הכתב הלטיני אינו מתאים לעברית. אני מציע שבמקום "ללטן" את העברית נעברת את הכתב הלטיני. נאמץ את הצורה הגרפית של האותיות הלטיניות, שהן למעשה אותיות עבריות במקורן ואף נאמנות יותר למקור מהכתב שלנו, ונכתוב משמאל לימין, אך נשמור על התעתיק של הכתב העברי. תתקבל דרך להבעת עברית בגרסה הגרפית הנפוצה ביותר בעולמנו תוך שמירה על האופי העברי של הכתב. הואיל ובכתב הלטיני יש 26 אותיות, אף יהיה ניתן לשפר את הבעת העברית בגרפיקה לטינית לפי המפתח כדלהלן:

א-A ; ב-B; ג-G; ד-D; ה-H; ו-V; וֹ-O; וּ-U; ז-Z; ח-J; ט-T ; י-I ; י עיצורית- Y; כ-K ;ל-L ; מ-M; נ-N; ס-S; ע-E; פּ-P; פ-F; צ-C; ק-Q; ר-R; ש-W; ת-X.

ראש, ראשית, ראשון, ראשי ייכתבו: RAW, RAWIX, RAWON, RAWI.

שמות החודשים: xwry, jwvn, kslv, tbx, wbt, adr, nisn, aiyr, sivn, xmuz, ab, alul

ימות השבוע: rawon, wni, wliwi, rbiei, jmiwi, wwi, wbx

שמות ערים:yruwlim, jyfh, xl-abib, bar-wbe, cfx, tbrih, awdod, awqlon, bx-ym

חגים: raw hwnh, yom kipur, sukox, wmjx xorh, jnukh, tv bwbt, purim, psj, yom hecmaux, lg beomr, wbueox, xweh bab, jg hmcox., jg hasif, br mcvh, yom huldx, bx mcvh, yobl

שמות אנשים:abrhm, ycjq, yeqb, mwh. yonxn, wmeon, gdeon, mrym, jnh, mlkh, rjl, wrh, rbqh, dfnh, enx, gaulh, yosf, raubn, awr, lvi, khn, khana, aojna, aojyon, mslm, wlom

אגב Q W ו X הם הסימנים לקו"ף שי"ן ותי"ו בכתב העברי הקדום. בכיתוב זה נשמרת העברית למרות השימוש בגרפיקה שכל העולם מכיר. אם נאמץ אותו ככיתוב לגיטימי של העברית לא נזדקק, למשל, לשילוט לועזי נוסף. בכל המדינות שמשתמשות באותיות לטיניות, השילוט כתוב בתעתיק של שפת או שפות המקום. בגרמניה בתעתיק גרמני, בשוודיה בתעתיק שוודי, במדינות שבהן יש כמה שפות כותבים את השילוט בהתאם, למשל בפינלנד השילוט הוא בשוודית ובפינית.

אם יכתבו את העברית באותיות לטיניות בשלטים לא נצטרך לעוד כיתוב באנגלית או באותיות לטיניות בתעתיק לטיני. למשל במקום נתניה – NETANYA נכתוב רק NXNIH ותסמכו על התיירים, הם ילמדו בקלות איך לקרוא את הכיתוב. אולי אז לא יצטרכו להוסיף כיתוב בערבית, כי התעתיק שאני מציע מתאים גם לערבית שאף היא שפה שמית.

צריך לציין שהכתב המוצע לא יכול להחליף את הכתב העברי המנוקד, אבל ביטויים לועזיים אפשר לכתוב בתעתיק המקורי שלהם כגון RJOB ALLENBY או WDROX THEODOR HERZL.

בדרך זו ניתן לכבד גם את העברית וגם את הגרמנית והאנגלית. אפשר אם כן להחליף את האותיות העבריות-אשוריות לעבריות-לטיניות וזו עדיין תהיה עברית.

הצעה נוספת, אם עדיין דבקים בכתב האשורי, אפשר להחליף את לוח המקשים של המחשבים, כך שהמקשים בעברית יהיו על המקשים המקבילים באנגלית לפי הטבלה שהצעתי לעיל, ויתר המקשים (כגון / ; . ,) יישארו כמו במקלדת אנגלית. אולם אז לא יהיו אותיות סופיות. במקרה זה במצב ENG נקבל טקסט באותיות לטיניות שהוא עדיין עברית. למשל, אם נכתוב ג'וקופוסט במקלדת הנוכחית שלי כאשר, בטעות, המחשב במצב ENG נקבל:dwueupuxy  (ג'יבריש) אבל אם המקלדת תהיה כמו שאני מציע, ונהיה במצב ENG כאשר נכתוב בעברית ג'וקופוסט, נקבל:g’oqopost – מילה שניתן לקרוא נכון גם באותיות לטיניות.

האפשרות לעבור במצב HEB SHIFT + לפונטים לטיניים ראשיים לא קיימת במקלדת הנוכחית, למשל שבמצב עברית נוכל לבחור קטע ולהעביר אותו לאותיות ראשיות(UPERCASE) ואז לקבל את הטקסט בעברית-לטינית. לדוגמה: נכתוב במצב LOWERCASE ג'וקופוסט בעברית אשורית, נהפוך את האותיות ל-UPERCASE ונקבלG’OQOPOST . במקלדת הנוכחית במצב HEB אין אפשרות לעבור מ-LOWERCASE ל-UPERCASE לטקסט שנכתב בעברית, ואם הייתה אפשרות היינו מקבלים שוב ג'יבריש (DWUEUPUXY). ולכן אני מציע להכניס גם אפשרות שכל מה שכותבים ב-UPERCASE באותיות לטיניות, יהיה אפשר במצב HEB להעביר לעברית על ידי החלפת הטקסט מ-UPERCASE ל-LOWERCASE כך ש-G’OQOPOST יהפוך לג'וקופוסט.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

10 תגובות

  1. זה מעשי מכיוון שממילא מכון התקנים מתכנן לשנות את המקלדת העברית. אבל הם עושים חצי עבודה. הם מאחדים את סימני הפיסוק אך את רוב האותיות משאירים לא דוקא על אותיות לטיניות מקבילות כלומר הם רק מעבירים "ת" ו "ץ" למשל על "W" ו "Q" ו " ' " ;"."; ", " ן "/" יהיו כמו באנגלית. יתר האותיות ישארו במקומם בלי קשר עם ההגייה באנגלית. כגון "ש" על "A", "ט" על "Y" , "ע" על "G" וכו'. בניגוד להצעה שלי שרוב המקשים בעברית יהיו על מקשים באנגלית עם אותו היגוי.

   ?

 1. אודה על האמת – המאמר שלעיל "גדול עלי". אולי כיוון שאינני עוסק בכך. אולם שואל אני – בשביל מה זה טוב "לגייר את הכתב הלטיני"? אכיר לך תודה אם תאיר את עיניי.

  1. מה הקשר בין הגרפיקה של האותיות ובין השפה? האותיות הלטיניות יותר דומות לאותיות הכתב העברי המקורי מתקופת הבית הראשון מאשר לכתב העברי/אשורי הנוכחי. במאמר שלי הראתי איך אפשר לשמר את השפה עם כתב בגרפיקה אוניברסלית על ידי שמירת התעתיק העברי. למה עברו לכתב האשורי? כי אז זה היה הכתב האוניברסלי. היום אנו קפואים בשמרנות עם כתב יחודי. אגב, גם יידיש כותבים בכתב אשורי האם זה הופך אותה לעברית?

  2. אני לא מציע לוותר על הכתב העברי הנוכחי. אין תחליף לכתב העברי המנוקד המתאים לעברית כמו כפפה. אני רק ממליץ להתחבר לכתב הלטיני כך שישמש ככתב אלטרנטיבי. עוד דוגמא לשיפור היחסים בין הכתבים: אפשר לייצר בסיסי נתונים המשותפים לאותיות העבריות והלטיניות כך שאם תכתוב "חיפה" או "JYFH" זה יביא את המחפש לאותם תותאות חיפוש.

 2. הצגת את התועלת אל ממול יש לשים את המאמצים ועלויות ההסבה והסיכויים הגדולים שהרעיון לא יצליח אז נדמה לי שלא כדאי ללכת על זה

 3. אנשים חשובים מאד פסלו את הטלפון ואת הטלוויזיה כגימיקים לא שימושיים. כדי לכתוב עברית באותיות אוניוורסליות שכול העולם מכיר אותם לא צריך שום הסבה. השם שלך בתעתיק עברי יהיה ABINEM WRF .. מבחינת לוח מקשים כבר נעשה פיתוח וקיים לוח מקשים עברי מקביל לאנגלי שנקרא:Hebrew ASDF Keyboard בו במצב HEB סימני פיסוק כמו בלוח ENG ורוב האותיות העבריות על מקשים בעלי אותו צליל בשפות אירופאיות. הוא מאפשר גם אותיות סופיות וגם כתיבה עם ניקוד. בלוח זה במצב HEB ההמרות של המקשים קצת שונות משלי. לוח מקשים זה נתמך במערכות הפעלה של מיקרוסופט עד מערכת מילניום (WINDOW 2000 ) ו NT . ב XP יש תמיכה חלקית.

 4. שאלת תם: מה התועלת בכתב לטיני אם המילים העבריות נשארות אותן. לדוברי העברית זה לא נחוץ, ודוברי שפות אחרות ממילא לא יבינו את הכתוב. ההשוואה לתחילת הטלוויזיה לא רלוונטית. מהטלוויזיה נהנים מיליוני אנשים.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן