נס תקומת עם ישראל במולדתו – עד מתי? (1)

פרק ראשון – מדוד המלך עד הנצרות
תמונה של אלון
פרופסור אלון ילין

סבו של סבי עלה לירושלים ממניעים דתיים בשנות ה-50 של המאה ה-19. באותה תקופה משפחתנו נמנתה עם מיעוט של כ-9,000 יהודים שהתגוררו במרחבי ארץ ישראל ההיסטורית, רובם התרכזו בירושלים, בצפת, בטבריה ובחברון. 150 שנה לאחר מכן מספר היהודים במדינת ישראל הוא כמעט פי אלף גדול יותר. אך האם מצב זה מבטיח את קיום המדינה לטווח הארוך?

מסקירת קצרה של תולדות עם ישראל, נראה שקיימת תנודתיות עצומה בגודל האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל. בסדרת מאמרים זו אסקור את ההיסטוריה של עם ישראל מימיו של דוד המלך ועד לימינו אנו, תוך שימת דגש על גודלה של האוכלוסייה היהודית בארץ לאורך כל התקופה הנידונה. אבקש לבחון את התנודתיות בגודלה של האוכלוסייה, וכיצד היא השפיעה על אופייה של הארץ מבחינה דמוגרפית.

אם נקבל את התנ"ך כמקור אמין, הרי בשלהי מלכותו של דוד, הממלכה שכללה את יהודה וישראל מנתה כמעט 5 מיליון איש. הממלכה המאוחדת (אם אכן הייתה כזו) התפרקה לאחר מותו של שלמה ועלייתו של רחבעם לשלטון. אומנם היו לשתי הממלכות תקופות של שגשוג שהתאפשרו עקב התרופפות האימפריה הפרעונית ונוכחות של ממלכות אזוריות לא דומיננטיות, אך הסך הכול של שתיהן היה פחות בהרבה מזה של כוח אחד מאוחד.

עלייתה של אשור, מעצמה גלובלית במונחי אותם ימים, שמה קץ לקיומה של ממלכת ישראל, הביאה להרג רבים מבניה ולהגליית מרבית האחרים. באופן חד ומכאיב הצטמצמה האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל לכדי 800,000 נפש. ממלכת יהודה הצליחה להתקיים עוד 136 שנים בריק היחסי שבין נפילת אשור לעליית בבל. אולם הריק הזה לא נמשך זמן רב ונבוכדנצר השני הרס את ירושלים והגלה את תושביה בשנים 586-585 לפנה"ס. מספר היהודים בארץ ישראל צנח לכ-50,000 ומספר גדול פי 5 מצא את עצמו באזור הסהר הפורה.

הגלגל במזרח התיכון המשיך להסתובב והפעם לטובת בני עמנו. ממלכת פרס השתלטה על חלקים רחבים מאסיה למשך 200 שנה. בשנת 538 לפנה"ס, בעקבות הכרזת כורש המפורסמת, הותר ליהודים לשוב לציון, כחלק ממדיניות של יישוב האזור על ידי נתינים הנאמנים למלכות פרס. למרות שלושה גלי עלייה, נותרו יהודים רבים באזור הפרת והחידקל, וכך היה למעשה עד העלייה הגדולה מעיראק. היהודים בארץ ישראל זכו לאוטונומיה כלכלית ודתית ולשמחת כול הוקם בית המקדש השני שעבר שיפוץ נרחב בימי הורדוס. האוכלוסייה הלכה וגדלה בהדרגה והגיעה לכדי 300,000 איש לקראת סיום השלטון הפרסי האוהד.

בשנת 332 לפנה"ס החל השלטון ההלניסטי בארץ ישראל עם כיבוש הארץ על ידי אלכסנדר מוקדון, ובהמשך, שלטון בית תלמי ולאחריו שלטון בית סלווקוס. בעת שלטון בית תלמי, האוטונומיה הדתית והכלכלית שהונהגה על ידי הפרסים שמרה פחות או יותר על צביונה. אף על פי כן החלה תופעת ההתייוונות שהלכה וגברה עם תחילת השלטון הסלווקי (שנת 200 לפנה"ס), ויצרה ניצנים של נתק מעמדי בשכבות השונות של האוכלוסייה היהודית.

ראשית השלטון הסלווקי היטיבה עם היהודים. מצבם הכלכלי השתפר ובמקביל האוכלוסייה הגיעה לכדי חצי מיליון יהודים. השינוי הפתאומי החל עם שלטונו של אנטיוכוס ה-4, שבעקבות הצרת צעדיו במערב על ידי האימפריה הרומית ההולכת וצומחת, הפנה את מאמציו למזרח התיכון. קצרה היריעה מלתאר את כל קורות אותה תקופה, אך בסופו של דבר נערך טבח בירושלים והוטלו גזרות השמד של אנטיוכוס. הדיכוי האכזרי לצד החולשה היחסית של השלטון ההלניסטי שהיה נתון במאבק עם האימפריה הרומית, אִפשר את מרד החשמונאים שהחל בשנת 167 לפנה"ס.

במשך כ-100 שנים זכו היהודים לשלטון עצמאי אמיתי, ותחת מנהיגות חשמונאית חזקה המדינה הלכה והתרחבה, עד שבשיאה כללה כמעט את כל שטח ארץ ישראל המערבית עד לקו באר שבע וכן שטחים נרחבים בארץ ישראל המזרחית. האוכלוסייה היהודית הלכה וגדלה במהירות ומנתה כמיליון ורבע נפש בעת הכיבוש הרומי. הגידול העצום באוכלוסייה לא נבע כמובן רק מריבוי טבעי, אלא ממדיניות גיור נרחבת שהנהיגו חלק מהמלכים החשמונאים. בשלהי ימיה הצטיינה הממלכה החשמונאית בבריתות שונות עם השלטון המרכזי ברומא, אבל בהמשך דווקא חברה לכוחות אנטי-רומאיים. בסופו של דבר נכבשה הארץ על ידי פומפיוס ויוליוס קיסר שירש אותו. לפי המקורות הידועים לי, מספר היהודים בתחילת האלף הראשון לספירה הגיע לכדי 2 מיליון נפש.

לאורך כל תקופת שלטונם "זכו" הרומאים להתנגדות אידיאולוגית מצד הנתינים היהודים, התנגדות שהרומאים ניסו שוב ושוב לדכא. בזמן שלטונו של הורדוס התקיימה אוטונומיה מסוימת על ידי שליטים שכלל לא היו אהודים על ידי העם. צאצאיו של הורדוס לא הצליחו להטיל את מרותם ומשנת 6 לספירה החלה תקופת הנציבים הרומאים. השלטון הרומי המכביד, הסכסוכים המתמשכים עם עממים אחרים במרחב המחיה ומריבות פנימיות בין כיתות יהודיות שונות הובילו בסופו של דבר למרד הגדול שהחל בשנת 66 לספירה. מרד זה, כידוע היטב לכולנו, נמשך עד שנת 73 לספירה והסתיים בחורבן בית המקדש ובנפילת כל המעוזים היהודים המבודדים, כולל מצדה. האוכלוסייה היהודית נחתכה בחצי עקב מעשי ההרג הנרחבים, ההגליה וכנראה גם עקב מעבר של יהודים לדתות אחרות.

לאחר המרד הגדול הלך והורע מצב היהודים. השפל הגדול ביותר במצבם היה בימיו של הקיסר אדריאנוס שנחשב לאחד הקיסרים הגדולים של רומא. לצד הכבדת עול המסים, בוצעו צעדים הפגנתיים לעקירת האמונה הדתית והשלטת האמונה הפגאנית בסמלי תרבות ודת יהודיים. כתוצאה מכך פרץ בשנת 132מרד בר-כוכבא, שאומנם צלח בתחילתו, אולם לאחר מכן דוכא ביד ברזל על ידי הרומאים, שגייסו לשם כך כוחות גדולים מרחבי האימפריה, החריבו מאות נקודות יישוב והרגו מאות אלפי יהודים. בשנת 135 לספירה הידלדלה אוכלוסיית היהודים בארץ ישראל לכדי 300,000 איש. גזרות השמד של אדריאנוס הביאו להיעלמות כמעט מוחלטת של היהודים ממרכז הארץ ולהתמקמותם בגליל. הקיסרים הבאים היטיבו את מצב היהודים והעניקו להם זכויות שונות, דבר שבאופן פרדוקסלי, הגביר את דילול האוכלוסייה עקב מעבר יהודים ("ירידה") לארצות שונות שבשליטת האימפריה הרומאית.

מסקירה היסטורית קצרה זו נראה שהיו תנודות גדולות במספר היהודים בארץ ישראל במילניום הראשון שלאחר כינון הממלכה היהודית. תוספת ניכרת לגודל האוכלוסייה התאפשרה בימי פריחה שחלו בעת שלטון יהודי עצמאי שהתקיים לרוב בתפר שבין השתלטות של מעצמות-על (מלכות יהודה וישראל המאוחדת ומלכות החשמונאים) או בחסות אימפריה אזורית או גלובלית אוהדת. דילול ניכר במספר היהודים, עד כדי הכחדה מוחלטת, חל בעת מרידות ומלחמות כנגד כוחות גדולים בהרבה (אשור ובבל בימי בית ראשון, והמרד הגדול ומרד בר-כוכבא נגד שלטון רומי). בפרק הבא אבקש לבחון מה אירע לעם ישראל לאחר "שהצליח" להחריב פעמיים את ממלכתו, ואילו שינויים חלו בגודלה של האוכלוסייה היהודית בארץ ישראל מהמאה ה-4 לספירה ועד לימים שלפני קום המדינה.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

2 תגובות

  1. מבלי לסתור כל מה שאתה אומר צריך לזכור שהמספר של האוכלוסיה בעולם עולה וצריך לבחון בכל אזור גיאוגרפי את הכמות היחסית מול קבוצות אחרות

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

מבנה ירוק

בנייה ירוקה

הטרנד שכבש את עולם הבנייה

צילום של גדעון

דילמת "המחיר"

הלכידות החברתית היא המפתח להישרדותנו בארץ הזאת

תמונה של משה

כצפוי, שונה!

על "טעות אנוש – רומן מתח" מאת שולמית לפיד

דילוג לתוכן