תיקון

ארמי אובד אבי

הארמית המדוברת, קריאה להצלת נכס תרבותי

משואה למימונה

על תופעת הבתים הפרטיים כמוקדים קהילתיים

עשוי לעניין אותך