רוני בק

"נוף אחר"

חמישה אמנים מציגים בגלריה העליונה של תיאטרון גבעתיים

דברים בשם אומרם