פתרון

דרוש מנהיג אמיץ

מהן האלטרנטיבות הניצבות בפנינו בחזית מול עזה

עשוי לעניין אותך