מחדל

המחדל המוצנע

המחדל המבצעי במלחמת יום הכיפורים

חיילים ליד טנק

המחדל שלא היה

היום לפני 42 שנים נפתחה מלחמת יום הכיפורים שלי

עשוי לעניין אותך

תמונה של סטיב

סרט טורקי

מידה כנגד מידה, מסורת עתיקת יומין, היום יותר מתמיד