יחיא סינוואר

שלמה גזית

יחס מוטעה

התפיסה של יחיא סינוואר

תמונה של גזית

קיר מול קיר

בעקבות הריאיון עם יחיא סינוואר, מנהיג חמאס

דברים בשם אומרם