ד"ר יעקב מעוז

כריכה

רשע וטוב לו

מפעל ההנצחה היהודי של אויבי ישראל

עשוי לעניין אותך