ד"ר גדעון שניר

צילום של גדעון

הפתעה שלא הייתה

החלטות שגויות של הדרגים המדיני והצבאי ערב המלחמה

עשוי לעניין אותך