ד"ר אבי ביצור

תמונה של אבי

שקופים

גם בכנסת הבאה לא יהיה ייצוג לגמלאים

דברים בשם אומרם