השוק העמוק והכיס הקטן

השלכות ההחלטה על שוק עמוק בישראל
תצלום: Arnold Reinhold wikimedia commons

החלטת הרשות לניירות ערך בשבוע שעבר בנוגע לקיומו של שוק עמוק בישראל תואמת הנחיה מלפני שבע שנים של רואה החשבון יהודה אלגריסי, כיום החשבונאי הראשי של הרשות לניירות ערך, ולפיה יש להוון את ההתחייבויות הפיננסיות לפי אג"ח קונצרניות. לפי הנחיית שוק עמוק, יש לקחת את ההתחייבויות הפיננסיות של החברות ולהוון אותן על בסיס אג"ח קונצרניות (כיום הן מהוונות על בסיס אג"ח ממשלתיות), כך שמחד גיסא יזכו ההתחייבויות להיוון בתשואה גבוהה יחסית ומאידך גיסא יקטן ערכן בספרים.

להחלטה של הרשות לניירות ערך ולקביעה כי קיים שוק עמוק בישראל השפעה דרמטית על חברת חשמל לישראל ועל בנק לאומי, חברות נסחרות בבעלות המדינה. ההחלטה מצמצמת את התחייבויות האקטואריות של חברת החשמל ושל בנק לאומי באופן דרמטי; חברת החשמל יכולה למחוק התחייבות אקטוארית של למעלה מ-3.5 מיליארד ₪ ולהגדיל את ההון העצמי בהתאמה. ועדי העובדים זועמים, ההתחייבויות הכספיות הציבוריות לחשבונם המשותף יצטמצמו משמעותית (זאת על בסיס IFRS, התקן החשבונאי הבין-לאומי, הקובע כי ברירת המחדל היא היוון ההתחייבויות על פי אג"ח קונצרניות). שום לובי לא עזר הפעם, ולעומת זאת מצבם הפיננסי של בנק לאומי ושל חח"י משתפר להפליא. בימים אלו אפשר לקרוא מאמרים המאשימים את ועדי העובדים של חח"י ושל בנק לאומי באי יישום הנחיות התקן כבר לפני שבע שנים, אך חשוב לציין כי ועדי העובדים לא מחליטים ולא קובעים דבר בעניין. הם יכולים רק לצעוק ולטעון – וזו זכותם, אך בפועל את ההחלטה על יישום מקבל הדירקטוריון המכהן בתקופה המדוברת. יו"ר חח"י מוטי פרידמן נמנע מלקבל החלטה מכרעת בשנים הרלוונטיות. כעת משהוחלט ונקבע כי קיים שוק עמוק בישראל, יופחת הנטל על הציבור, נפריש מכספנו פחות לטובת ההתחייבויות הפיננסיות של חח"י (100% בבעלות מדינת ישראל) ובנק לאומי (אחוזים בודדים שייכים למדינה), והערך המנופח שנצבר עד היום יתאזן. בשנים שעברו עד קבלת ההחלטה נגרם נזק רב לציבור, אך מסתבר שאין מה לעשות, לא ניתן לקבל החלטה מהותית ומשמעותית כל כך בפחות משבע שנים. ככל הנראה, לחץ כבד של הרשות לחשמל, הרפורמה המתגבשת ויו"ר רשות החברות אורי יוגב הם שזירזו את התהליך.

בסופו של דבר מוטלת המדיניות על כתפי שר האוצר, לטוב ולרע. בעבר צוין בתקשורת כי לשר האוצר אין 12 שנות לימוד, אך נראה כי בין מאבקים פוליטיים, מלחמה בדרום ויציבות קואליציונית, מצליח לפיד להוביל את עגלת האוצר לאט ובבטחה קדימה; יש שיטענו לאט מידי, יש כאלו שיטענו שבסטייה מסוימת מהאזימוט הנדרש – אך בסופו של יום, ההובלה היא קדימה. כעת נותר לאוצר להוביל רפורמה במשק החשמל, לקבל החלטות ולצמצם את עלויות הייצור במשק הישראלי, צעדים שיבואו לידי ביטוי בכיס של כולנו בסוף החודש.

*

למען גילוי נאות, הכותב הוא חבר דירקטוריון בחח"י

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

כדורסל בסל

גאווה לאומית

גיא גודס מונה למאמן נבחרת ישראל