שוק ההון לאן?

אי ודאות ותנודתיות רבה בשוק ההון
מסך תוצאות בבורסה
צילום: KMJ he.wikipedia.org

בחודשים האחרונים הייתה ירידה במחירי אגרות החוב שלוותה בעלייה של "התשואה לפדיון" (התשואה לפדיון היא הריבית שיקבל מי שמשקיע באיגרת חוב מסוימת אם יחזיק אותה עד לפירעונה). כך למשל המחיר של איגרת חוב שקלית ממשלתית מסדרה 0825 – שתיפרע ב-31 באוגוסט 2025 – ירד מאז תחילת יולי השנה עד 24.11.2016 ב-4.18% והתשואה לפדיון עלתה מ-1.87% ל-2.18%. באותו זמן ירד המחיר של איגרות חוב ממשלתיות של ממשלת ארצות הברית והתשואה על איגרת לעשר שנים עלתה מ-1.37% ל-2.36%. הכלכלנים של בנק מורגן סטנלי צופים כי תוך שבועות מספר יטפסו התשואות ל-2.5%-2.75%. שינויים דומים היו גם באיגרות חוב ממשלתיות בריטיות וגרמניות.

השאלה שמטרידה רבים מן המשקיעים בשוק ההון היא אם הירידה הזאת היא התחלה של מגמה לזמן ארוך או שזאת רק התפתחות קצרת זמן, זעזוע שמלווה את משאל העם בבריטניה על יציאה מהאיחוד האירופי או אירועים פוליטיים אחרים – וכאלה לא חסרים: סוריה, עירק, אוקראינה, מחירי הנפט.

הסבר אפשרי לירידת מחירי האג"ח (והעלייה בתשואות לפדיון) הוא שיש משקיעים שחוששים מפני גידול באינפלציה בגלל ההזרמות הגדולות של הבנקים המרכזיים. וזאת אף שבארה"ב עלה השנה מדד המחירים ב-1.5% בלבד, בבריטניה ב-0.7% ובגרמניה ב-0.4%. אחרי שטראמפ נבחר לנשיא התגבר החשש, מכיוון שלפי דיבוריו בזמן מערכת הבחירות הוא מתכוון להגדיל את הגירעון בתקציב, ולממן אותו, כנראה, באמצעות הגדלת ההנפקות של איגרות חוב ממשלתיות בארה"ב.

אם ירידת מחירי איגרות החוב תיעצר בזמן הקרוב, אולי כדאי לנצל את המחירים הנוחים יחסית ולרכוש עכשיו אג"ח. אבל אם הירידה תימשך, מובן שכדאי לחכות עד שהמחירים יתייצבו ברמה נמוכה יותר.

אם תימשך עליית התשואות על אג"ח (והירידה במחיריהן) הדבר יגרום לעליית הריבית על אשראי בנקאי, לרבות על המשכנתאות. זאת משום שהבנקים מגייסים את הכסף למימון המשכנתאות באמצעות הנפקת איגרות חוב, וזה עשוי להביא לעצירת התייקרות מחירי הדירות. ההשפעה על עליית הריבית על המשכנתאות תביא לעצירת התייקרות הדירות יותר מכל מה שכחלון עושה.

עליית הריבית לזמן ארוך תשפיע לטובה על קרנות הפנסיה ועל חברות הביטוח. אמנם בזמן הקצר הן יסבלו מירידת מחירי איגרות החוב שהן מחזיקות, אבל לזמן ארוך מצבן ישתפר, שכן הן ירוויחו יותר על כל הסכומים שישקיעו מעכשיו. חברות הביטוח יוכלו להקטין את ההפרשות שהן חויבו לקיים בחשבונותיהן כנגד ההתחייבויות שלהן לשלם בעתיד למבוטחים (להסבר ראו את מאמרי על הצרות של חברות הביטוח).

יתרה מזאת, המשך המגמה של עלייה בתשואות של אגרות חוב ישפיע גם על שוקי המניות, מפני שכסף יעבור ממניות לאיגרות חוב.

עם זאת, יש סימנים אחרים שעשויים להצביע על כך שיש גם השפעות הפוכות על שוקי המניות, כלומר גורמים שישפיעו על עליות בשוקי המניות. הנתון האופטימי העיקרי הוא הנתון על הצמיחה של הכלכלה בארה"ב (2.9%–3%), בסין (6%–7%), ובגרמניה (1.7%–1.9%). תמונת המצב של הצמיחה הכלכלית בארצות השונות היא מעורפלת. צריך להתייחס לכל הנתונים האלה בזהירות. כל חודש מתפרסמים נתונים חדשים, שגם הם אומדנים שעלולים להשתנות כלפי מטה או כלפי מעלה. בעוד חודשים אחדים, כאשר יותר נתונים יגיעו לידי הסטטיסטיקאים שעוסקים בהכנת האומדנים האלה, בוודאי יהיו עדכונים. אבל אם תהיה צמיחה כלכלית ואם יהיה גידול בהכנסות האישיות, החברות העסקיות ימכרו יותר וירוויחו יותר, וזה ישפיע על מחירי המניות.

נתון חשוב שהיה יכול להפריך את החשש מירידות בשוקי המניות, היה מגמה ברורה של עליות בשוקי המניות. אבל הנתונים אינם חד-משמעיים, שכן הדבר תלוי בטווח הזמן שעל פיו אנחנו קובעים את המגמה. למשל, מהתחלת השנה עד 24.11.2016 ירד מדד תל אביב 100 בערך ב-3.7%. אפשר להגיד שהמדד התנועע בתחום שבין 1320 ל-1200 נקודות. אבל אם מישהו ניחש על פי העלייה בין יוני ואוגוסט שהמגמה תימשך, הרי שבסוף חודש אוגוסט ציפתה לו הפתעה לא נעימה.

מדד תל-אביב  100

מדד Standard & Poor's 500, שהוא מדד רחב למדי של מחירי המניות בניו יורק, סבל השנה מתנודתיות רבה. המדד עלה מלפני שישה החודשים ועד נובמבר ב-7.3%, אבל מלפני שלושה חודשים עלה רק ב- 0.9% – כלומר ירד במשך כמה חודשים – ואילו בחודש האחרון עלה ב-2.8%. במשך 4 שבועות מאז הבחירות לנשיאות עלה מדד S & P ביותר מ-7% .

לעומת זאת, או בגלל זה, הכלכלן האמריקאי רוברט שילר (קיבל פרס נובל בכלכלה ב-2013 ) פירסם חישוב של "המכפיל"- מחירי כול המניות במדד S & P מחולק ברווח השנתי הממוצע ב-10 השנים האחרונות. המכפיל הזה נמצא עכשיו ברמה יותר גבוהה מהרמה ב-1929 לפני המפולת, ויותר גבוה מהרמה ב-2007 לפני המשבר. לדעתו זאת נורת אזהרה.

לפי תיאוריה מעניינת שהציעו הכלכלנים של חברת מריל לינץ', כספים רבים עוברים משוק המניות ואיגרות החוב להשקעה בנכסים ריאליים. אפשר להבחין אצלנו בתהליך כזה. מנהלי קרנות הפנסיה וקופות הגמל בארץ משקיעים בבניינים מושכרים, המכונים "נכסים מניבים", בארה"ב ובאירופה – בניינים מסחריים, בנייני משרדים וגם במקבצי דירות להשכרה. מנכסים כאלה אפשר לקבל תשואה שוטפת בטווח של 7%–9% – אטרקטיבי יותר ממה שאפשר לקבל על השקעה באיגרות חוב.

אזהרה: אני מזהיר אנשים פרטיים שחושבים להשקיע בבניין מגורים בארה"ב ולהשכירו. קשה מאוד לנהל השקעה ממרחקים ולהרוויח. ראו את מאמרי בנושא השקעה בנדל"ן בארה"ב וגם בתגובות שם.

עליית הביקוש לנכסי נדל"ן מסוגים שונים מתווספת לגורמים האחרים הפועלים לעליית מחירי הנדל"ן בארה"ב ובמדינות רבות אחרות (הנתונים מצוטטים במאמר הנזכר לעיל). עליית המחירים מדרבנת את יזמי הנדל"ן בארה"ב להגדיל את התחלות הבנייה, וזאת גם בלי היוזמות של משה כחלון ויו"ר מטה הבנייה שלו אביגדור יצחקי, שמשגעים את ענף הבנייה בישראל.

הנתון המעודד הנוסף הוא הגידול בהתחלות בנייה בארה"ב. לפני כמה שבועות התפרסם בתקשורת שמספר התחלות הבנייה (מנוכה עונתית) בחודש אוקטובר היה גדול ב-23% ממספר התחלות הבנייה בספטמבר. כאשר בוחנים את הנתון בפרסום המקורי מתברר שלא כצעקתה. הנתון לאוקטובר הוא זמני, הנתון לספטמבר מעודכן. אבל בהשוואה של התחלות הבנייה במשך השנה למה שהיה בשנה שעברה – יש גידול של 7% בקירוב, אמנם צנוע אבל גידול מעודד.

התחלות בנייה למגורים בארה"ב בהתאמה לעונתיות (באלפים):

אוקטובר 2016              1323 אומדן זמני

ספטמבר 2016             1054 אומדן מעודכן

אוקטובר 2015             1073

מהתחלת השנה עד אוקטובר :

2015                        943.7

2016                        999.6

אם כן יש ערפל ואי-ודאות בשוק ההון. בחירתו של דונלד טראמפ כנשיא ארה"ב הוסיפה לכך. מיד אחרי הבחירות היו ירידות תלולות בבורסות כמעט בכל העולם. אבל אחרי יום-יומיים התחזקה האופטימיות והירידות התחלפו בעליות. טראמפ אמר שהוא יגדיל את ההשקעות בתשתיות ב-500 מיליארד דולר ויותר. מישהו פרסם שזה יגדיל את הביקוש לנחושת ותוך ימים ספורים עלה מחיר הנחושת ב-5%.

סביר יותר שאם באמת יגדלו ההשקעות בתשתיות הן תהיינה בכבישים ובגשרים, והביקוש למלט ולציוד מכני כבד יגדל. תוך שבוע מהבחירות עלה שער המניה של חברת "קטרפילר" (נסחרת בניו יורק בשווי של כ-54 מיליארד דולר) ב-12%. שער המניה של חברת Martin Marietta Materials – יצרנית של מלט ובעלת מחצבות ומפעלי בטון הנסחרת בניו יורק בשווי 13.4 מיליארד דולר – עלה ב-18%.

הכול מבוסס כמובן על השערות וניחושים. טראמפ עדיין איננו נשיא ארה"ב. הוא ייכנס לבית הלבן רק בינואר. הוא עדיין לא נקב בשמות של שר האוצר ושל יועציו הכלכליים הקרובים ולכן עדיין קשה לדעת מה הוא יעשה.

אם ייוודעו נתונים חדשים והמצב יתבהר, נצטרך לשנות את הערכותינו. תקנו אותי אם אני טועה.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

6 תגובות

  1. העלאת שער הריבית שהביא ירידה במניות ועליה בשער הדולר ו…..

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

וידאו לעסקים

מה חשוב לקחת בחשבון בעת צילום?