סיטקון הסכימה לרכוש חלקה של GIC במרכז קניות בהלסינקי

לאחר הרכישה תחזיק סיטיקון ב- 100% מהמרכז
תכנית ההרחבה של המרכז המסחרי Iso Omena

גזית גלוב מדווחת :

סיטיקון – דגשים לתוצאות הרבעון השלישי לשנת 2014

במקביל לפרסום הדוחות הכספיים, דיווחה סיטיקון בהודעה נפרדת על הסכמתה לרכישת חלקה (40%) של קרן ההשקעות הסינגפורית (GIC) במרכז הקניות Iso Omena שבאזור הלסינקי. לאחר הרכישה תחזיק סיטיקון ב- 100% מהמרכז.

העסקה בוצעה בהתאם לשווי בספרים של מרכז הקניות. GIC היתה משקיע שותף ב- Iso Omena משנת 2008. בתקופה זו המרכז הציג תוצאות חזקות עם צמיחה של 30% בהכנסות נטו מדמי שכירות (NOI) וגידול של 17% במספר המבקרים ובמכירות.

Iso Omena הוא מרכז הקניות הגדול ביותר של סיטיקון בפינלנד והוא עובר כיום הרחבה ופיתוח מחדש. השלב הראשון של ההרחבה נעשה במשותף עם NCC Property Development ועם סיום הפרויקט יכלול המרכז שטחי השכרה (GLA) בהיקף של כ- 75,000 מ"ר. המרכז המורחב צפוי להיפתח בסוף קיץ 2016.

דגשים לתוצאות הרבעון השלישי סיטיקון :

ההכנסות ברבעון הסתכמו בכ- 61.4 מיליון אירו לעומת כ- 62.1 מיליון אירו ברבעון המקביל אשתקד, קיטון של כ- 1.1%.

ה- N.O.I ברבעון הסתכם בכ- 44.0 מיליון אירו בדומה ל- N.O.I ברבעון המקביל אשתקד אשר הסתכם בכ- 43.9 מיליון אירו.

שכ"ד נטו מנכסים זהים (Like for Like Properties) גדל בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 בכ- 3.0% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, זאת בנטרול השפעות שערי מט"ח.

גידול של כ- 21.5% ב- FFO (המחושב על פי EPRA Earnings) ברבעון אשר הסתכם בכ- 29.4 מיליון אירו (0.050 אירו למניה), לעומת כ- 24.2 מיליון אירו (0.055 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ב- FFO נובע בעיקר מגידול ברווח התפעולי וירידה בהוצאות המימון. הירידה
ב- FFO למניה נובעת מהגידול במספר המניות כתוצאה מהנפקות ההון שבוצעו ביוני ויולי 2014.

שיעור התפוסה ליום 30 בספטמבר 2014 נותר דומה ועמד על כ- 95.7% לעומת שיעור תפוסה של כ- 95.8% ליום 30 בספטמבר 2013 ושיעור תפוסה של 95.7% ליום 31 בדצמבר 2013.

שכ"ד החודשי הממוצע הסתכם בכ- 21.7 אירו למ"ר, גידול של כ- 0.9% לעומת שכ"ד החודשי ליום 30 בספטמבר 2013.

הרווח הנקי המיוחס לבעלי מניות החברה הסתכם ברבעון בכ- 20.1 מיליון אירו (0.03 אירו למניה) לעומת רווח של כ- 30.1 מיליון אירו (0.07 אירו למניה) ברבעון המקביל אשתקד. הירידה ברווח הנקי נובעת בעיקרה מהוצאות מימון בעלות אופי חד פעמי וכן מעליית ערך נדל"ן להשקעה נמוכה יותר במהלך הרבעון לעומת עליית ערך נדל"ן להשקעה ברבעון המקביל אשתקד.

השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה עלה בכ- 0.1 מיליון אירו במהלך הרבעון והסתכם לכ- 2,759  מיליון אירו. (ה- Cap Rate הממוצע ליום 30 בספטמבר 2014 עמד על כ-  6.2%).

החוב נטו לסך מאזן (LTV) ליום 30 בספטמבר 2014 עמד על שיעור של כ- 36.7%, זאת בהשוואה לשיעור של 50.5% ליום 30 בספטמבר 2013 ושיעור של 49.3% ליום 31 בדצמבר 2013. הירידה ביחס החוב נטו לסך מאזן נובעת בעיקר מהנפקות ההון שבוצעו ביוני ויולי 2014.

ההון העצמי למניה ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ- 2.77 אירו למניה לעומת כ- 2.71 אירו למניה ליום 30 בספטמבר 2013 ו- 2.80 אירו למניה ליום 31 בדצמבר 2013. במהלך חודש מרץ 2014 חולק דיבידנד בסך של 0.15 אירו למניה.

השווי הנכסי הנקי (EPRA NAV) ליום 30 בספטמבר 2014 הסתכם בכ- 3.01 אירו למניה לעומת כ- 3.09 אירו למניה ליום 30 בספטמבר 2013 ו- 3.13 אירו למניה ליום 31 בדצמבר 2013. במהלך חודש מרץ 2014 חולק דיבידנד בסך של 0.15 אירו למניה.

ליום 30 בספטמבר 2014 לסיטיקון יתרות נזילות בהיקף של כ- 514 מיליון אירו הכוללות מזומנים ומסגרות אשראי מאושרות הניתנות לניצול מיידי.

במהלך התקופה מכרה סיטיקון 5 נכסים שאינם נכסי ליבה בתמורה לכ- 10.7 מיליון אירו וסיכמה על מכירה של 2 נכסים נוספים שאינם נכסי ליבה ו- 2 נכסים למגורים בהיקף כולל של כ- 25 מיליון אירו.

במהלך יוני ויולי 2014 השלימה סיטיקון הנפקות הון בהיקף של כ- 400 מיליון אירו. קרן הפנסיה הקנדית, CPPIB, הפכה למשקיע אסטרטגי בסיטיקון.

במהלך הרבעון העלתה סוכנות הדירוג הבינלאומית S&P את דירוג החוב לטווח ארוך של החברה מ BBB- לדירוג של BBB עם אופק יציב וסוכנות הדירוג הבינלאומית Moody’s העלתה את דירוג ההשקעה של החוב לטווח ארוך של החברה מ-Baa3  לדירוג של Baa2 עם אופק יציב, זאת לאחר השלמת גיוסי הון בהיקף כולל של כ- 400 מיליון אירו.

לאחר תאריך המאזן השלימה CTY גיוס אג"ח (Eurobond) בהיקף של 350 מיליון אירו, האג"ח הינן לתקופה של 10 שנים והן נושאות ריבית שנתית קבועה של 2.50%.

תחזית לשנת 2014

סיטיקון מעדכנת את תחזית שנת 2014 וצופה שינוי של כ- (4)  עד 2 מיליון אירו בהכנסות, שינוי של כ- (2) עד 4 מיליון אירו ברווח התפעולי על פי כללי ה- EPRA וגידול של כ- 8 עד 14 מיליון אירו ב- FFO (המחושב על פי EPRA Earnings), זאת בהתבסס על מצבת הנכסים הקיימת ובהשוואה לשנת 2013. ה-FFO השנתי למניה צפוי לעמוד על 0.18 עד 0.19 אירו למניה.

אודות גזית-גלוב

גזית-גלוב הנה אחת מחברות הנדל"ן הגדולות בעולם המתמחה בעיקר ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים ברחבי העולם עם התמקדות באיזורים אורבאניים צומחים. גזית-גלוב נסחרת בבורסה בתל אביב (TASE: GZT) ונכללת במדד ת"א 25 ובמדד נדל"ן 15 בישראל וכן בבורסה בניו יורק (NYSE: GZT), ובבורסת טורונטו (TSX: GZT). הקבוצה פעילה בלמעלה מ- 20 מדינות, מחזיקה ומנהלת 561 נכסים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה של כ- 6.6 מיליון מ"ר. שווי נכסי החברה הכולל הינו למעלה מ- 75 מיליארד ש"ח.

בברכה,

רן רהב

דובר גזית גלוב

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של נח

איפה הצדק?

תגובה למאמרו של גדעון שניר ולכרזות בהפגנת הימין