אפקון מסכמת רבעון נוסף של צמיחה

ההכנסות עלו בכ-7.1% לכ-314.4 מיליון ש"ח
ישראל רייף יו"ר אפקון צילום: אסף לב

אפקון סיימה את המחצית הראשונה של השנה עם עלייה של כ-10.1% בהכנסות לכ-617.2 מיליון ש"ח;

ברבעון השני של השנה ההכנסות עלו בכ-7.1% לכ-314.4 מיליון ש"ח

במחצית הראשונה צמח הרווח התפעולי בכ-42.6% לכ-40.6 מיליון ש"ח; ברבעון השני של השנה עלה הרווח התפעולי בכ-38.2% והסתכם בכ-21.1 מיליון ₪

הרווח הנקי במחצית הראשונה צמח בכ-62.1% לכ-25.4 מיליון ש"ח;

צבר ההזמנות של הקבוצה ל-30 ביוני 2015, הסתכם בכ-1,210 מיליון ₪

ב-25 באוגוסט החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך של כ-12 מיליון ש"ח

הצמיחה בפעילות ברבעון השני של שנת 2015 באה לידי ביטוי בעלייה ברווח התפעולי המגזרי של החברה שהסתכם בכ-21.1 מיליון ש"ח, גידול של כ-8.2%, ביחס לתוצאות הרבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון השני של השנה עם רווח נקי שהסתכם בכ-9.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-9.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח נובע מהגידול בהיקפי הפעילות.

קבוצת אפקון מסכמת את תוצאותיה הכספיות לרבעון השני לשנת 2015 בו נרשמו הכנסות בסך של כ-314.4 מיליון ש"ח, עלייה של כ-7.1% בהכנסות לעומת כ-293.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. עיקר העלייה נבעה מגידול בהכנסות במגזר פרויקטים למבנים ותשתיות. צבר העבודות של הקבוצה הסתכם ברבעון השני של השנה בכ-1.21 מיליארד ש"ח בדומה לצבר ההזמנות של החברה בסוף שנת 2014.

ג'רי שנירר, מנכ"ל אפקון החזקות מסר: "אפקון מסכמת את החציון הראשון של השנה עם גידול בכל הפרמטרים התפעוליים החשובים, כאשר הכנסות הקבוצה מסתכמות בכ-617 מיליון ש"ח והרווח התפעולי הסתכם לכ-40.6 מיליון ש"ח. צבר ההזמנות נותר יציב והחברה המשיכה לבסס את פעילותה כקבלן ראשי בפרויקטים עתירי מערכות ולפתח טכנולוגיות מתקדמות בתחומי המתח הנמוך ומערכות החניה. במגזר התקשורת אנו ממשיכים לרכז מאמצים בחדירה לשווקים של מערכת ה-Aeonix וניכר כי המוצר בשל לצמיחה במכירות ומתקבלות אינדיקציות מעודדות מהשוק על איכות המערכת והתחרותיות שלה. הקמת חוות הרוח בסירין וגלבוע מתקדמת כמתוכנן, עם הכנה מלאה של התשתיות לקבלת טורבינות הרוח באתרים והנפתן ברבעון הרביעי של השנה. אפקון ממשיכה לפעול במרץ לשיפור מעמדה התחרותי תוך אספקת פתרונות מלאים ללקוחותיה וממשיכה להשיא ערך לבעלי המניות. המיקוד העסקי ביחידות השונות, יחד עם ההתייעלות והגידול בהכנסות ימשיכו להניב פירות גם ברבעונים הבאים, דבר שימשיך לבוא לידי ביטוי בשורת הרווח."

בהשוואת מחצית השנה הראשונה של 2015 רשמה אפקון גידול של כ-10.1% בהכנסות לסך של כ-617.2 מיליון ₪ לעומת כ-560.4 בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי במחצית הראשונה של השנה צמח בכ-9.3% לכ-99.6 מיליון ש"ח והרווח התפעולי מגזרי זינק בכ-42.1% לסך של כ-41.4 מיליון ₪. הרווח הנקי במחצית הראשונה של שנת 2015 גדל בכ-62.1% והסתכם לסך של כ-25.4 מיליון ₪ בהשוואה לכ-15.7 מיליון ש"ח במחצית הראשונה בשנת 2014.

תמצית נתונים עיקריים:

גידול בהכנסות הקבוצה לכ-314.4 מיליון ש"ח לעומת כ-293.6 מיליון ש"ח ברבעון השני בשנת 2014. עיקר הגידול בהכנסות נובע מגידול בהכנסות מגזרים פרויקטים למבנים ותשתיות.

במחצית הראשונה של שנת 2015 גדלו ההכנסות בכ-10.1% והסתכמו בכ-617.2 מיליון ש"ח בהשוואה לכ-560.4 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

צבר ההזמנות ברבעון הסתכם בכ-1,210 מיליון ש"ח ב-30 ביוני 2015, לעומת צבר של כ-1,240 מיליון ש"ח בסוף שנת 2014.

גידול של 38.2% ברווח התפעולי שהסתכם בכ-21.1 מיליון ש"ח לעומת כ-15.3 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של שנת 2015 עלה הרווח התפעולי לכ-40.6 מיליון ש"ח לעומת סך של כ-28.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ-42.6%.

גידול של כ-31.9% ברווח התפעולי מגזרי (הכולל התאמות בגין מרכיבי הוצאות והכנסות תפעוליות המיוחסים למגזרי הפעילות), שהסתכם בכ-21.1 מיליוני ש"ח, לעומת כ-16 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה צמח הרווח התפעולי מגזרי בכ-42.1% לכ-41.4 מיליון ש"ח, בהשוואה לכ-29.1 מיליון ש"ח במחצית הראשונה אשתקד ובהשוואה לכ-71.3 מיליון ש"ח בשנת 2014 כולה.

גידול של כ-7.7% ברווח הנקי שהסתכם לסך של כ-9.8 מיליוני ש"ח לעומת סך של כ-9.1 מיליוני ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. במחצית הראשונה של השנה הסתכם הרווח הנקי בכ-25.4 מיליון ש"ח, גידול של כ-62.1% לעומת כ-15.7 בתקופה המקבילה אשתקד.

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם ברבעון השני בכ-28 מיליון ש"ח, לעומת סך של כ-16.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. השינוי נובע בעיקר מגידול ברווח הנקי.

ההון העצמי ליום 30.6.15 הסתכם לכ-308.8 מיליון ש"ח ומהווה כ-31% מהמאזן לעומת כ-284.3 מיליון ש"ח ליום 31.12.14 המהווה כ-29% מהמאזן. הגידול בהון העצמי נובע מירידה ביתרת הלקוחות והחייבים.

אירועים בתקופת הדו"ח ולאחריו

במהלך חודש אפריל 2015 השלימה החברה את הסדרתן מחדש של חלק ממסגרות אשראי של החברה והחברות הבנות שלה, לזמן קצר ולזמן ארוך בסך כולל של כ-100 מיליון ש"ח מול תאגידים בנקאיים.

ביום 24 ביולי 2015 נחתם מזכר הבנות בין החברה ובין צחי תבורי לבין קרן טנא הון צמיחה לביצוע השקעה ומכירה של חלק מההחזקות בחברה כלולה (תיבא) כאשר הרוכשת תשקיע 24 מיליון דולר. העסקה משקפת לתיבא שווי של 50 מיליון דולר "לפני הכסף" (ושווי של 60 מיליון דולר "לאחר הכסף"). ככל שתושלם העסקה, צפויה אפקון לרשום רווח הון בסך של כ-8 מיליון דולר (לפני מס).

ביום 23 באוגוסט 2015, לאחר פרסום דוח משלים לדוח התקופתי של החברה לשנת 2014, פרסמה החברה תשקיף מדף. אין כל ודאות כי תבוצע הנפקת ניירות ערך על פי תשקיף המדף, ואם וככל שתבוצע, היא תבוצע בהתאם לשיקול דעתה של החברה ובתנאים עליהם תחליט החברה.

ב-26 באוגוסט 2015 החליט דירקטוריון החברה על חלוקת דיבידנד לבעלי מניות החברה בסך כולל (ברוטו) של כ-12 מיליון ש"ח.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של ניצה

חיזבאללה בע"מ

על הקשרים הפיננסיים של חיזבאללה

דילוג לתוכן