דו"חות כספיים – נכסים ובניין

רבעון שני 2015
סגי איתן מנכ"ל נכסים ובניין

נכסים ובניין מקבוצת IDB מפרסמת את הדוחות הכספיים לרבעון השני ולמחצית הראשונה של שנת 2015 ומציגה גידול בכל הפרמטרים התפעוליים.

הכנסות מהשכרת נכסים

402 מיליון ש"ח במחצית הראשונה של 2015 לעומת 367 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

ברבעון השני השנה נרשם גידול של 8% בהכנסות משכ״ד ל-200 מיליון ש"ח.

בגילום שנתי מסתכמות ההכנסות משכ"ד ב-800 מיליון ש"ח

NOI

במחצית הראשונה של 2015 – 316 מיליון ש"ח לעומת 291 מיליון ש"ח בחציון המקביל אשתקד.

בגילום שנתי היקף ה-NOI עומד על 630 מיליון ש"ח.

גידול של מעל 50% בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת ברבעון

273 מ' ש"ח במחצית הראשונה של 2015 לעומת 189 מ' ש"ח בחציון המקביל אשתקד.

ברבעון השני של שנת 2015 – 142 מיליון ש"ח לעומת 94 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

רווח נקי

במחצית הראשונה של 2015 – 122 מיליון ש"ח לעומת 72 מיליון ש"ח במחצית המקבילה של 2014.

ברבעון השני של שנת 2015 9 מיליון ש"ח לעומת 22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

לחברה יתרות נזילות גבוהות בסך של כ-2.4 מיליארד ש"ח.

נכסים ובניין ממשיכה ביישום אסטרטגית ההתרחבות בתחומי פעילות הליבה שלה בארץ ובחו"ל – הנדל"ן המניב. החברה נמצאת בשלבי פיתוח והקמה של 6 פרויקטים בישראל בהיקף של כ-140 אלף מ"ר.

בהמשך לאמור, מודיעה החברה כי ביום 13 באוגוסט 2015 הגישה הצעה בלתי מחייבת לרכישת מלוא ההחזקות בגזית גלוב ישראל (פיתוח) בע"מ, זאת במסגרת הליך הזמנה להציע הצעות.

כמו כן, ממשיכה החברה בהקמת השלב השני במרכז הקניות והבילוי ה- TIVOLI בלאס וגאס באמצעות IDBG, חברה משותפת (50:50) עם אידיבי פתוח.

על מנת לקבל את המימון הנדרש לבנייה מגורם חיצוני, יש צורך להעמיד מסגרת למתן בטוחות ו/או אשראי בסך כולל של עד 50 מיליון דולר, מתוכם תעמיד החברה 25 מיליון דולר בגין חלקה של אידיבי פתוח.

סכום המסגרת אינו מהותי ביחס להיקף נכסי החברה (0.7%) ומצריך את אישורה של האסיפה הכללית של נכסים ובניין.

רפי ביסקר, יו"ר דירקטוריון נכסים ובניין, אמר היום:

"קבוצת נכסים ובניין משקיעה בזמנים אלה כ-700 מיליון ש"ח ב-6 פרויקטים למסחר ומשרדים מחיפה בצפון ועד באר שבע בדרום. היקף השטחים הנבנים הינו כ-140 אלף מ"ר ועם השלמת הפרויקטים יגדל תיק נכסי החברה בישראל ל-1.25 מיליון מ"ר.

החברה מסכמת את המחצית הראשונה של 2015 עם עלייה בכל הפרמטרים התפעוליים. העלייה בשיעורי התפוסה ובשכ"ד הריאלי תרמו לגידול של כ-6% ב-NOI מנכסים זהים. יחד עם תרומתם של הפרויקטים שהושלמו ואוכלסו ברבעונים האחרונים, מגיע ה-NOI של הקבוצה ברמה השנתית לכ-630 מיליון ש"ח וההכנסות משכ"ד חוצות את הרף של 800 מיליון ש"ח".

בנוסף, הדגיש רפי ביסקר כי "יתרות הנזילות הגבוהות, יחד עם תזרים יציב וגבוה מאפשרים לנכסים ובניין להמשיך לבחון עסקאות חדשות, כדוגמת רכישת ההחזקות בגזית גלוב ישראל, וזאת בהתאם לאסטרטגיית ההתרחבות וניצול הסינרגיה של הקבוצה בתחומי הנכסים המניבים בארץ ובחו"ל".

סגי איתן, מנכ״ל נכסים ובניין, אמרה היום:

"נכסים ובניין ממשיכה ביישום האסטרטגיה ארוכת הטווח שלה של צמיחה לצד יציבות, ומציגה בחציון הראשון של 2015 גידול בכל הפרמטרים התפעוליים: הכנסות שכ״ד בחציון הראשון של 2015 הסתכמו ב-402 מיליון ש״ח לעומת 367 מיליון ש״ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 9.5%. בגילום שנתי הכנסות משכ״ד עומדות על כ-800 מיליון ש״ח, הכנסות אלו צפויות להמשיך לצמוח עם השלמת הפרויקטים הנמצאים כיום בבנייה. ה-EBITDA הסתכם בחציון הראשון ב-284 מיליון ש״ח לעומת 264 מיליון ש״ח אשתקד, גידול של 7.5%. תזרים המזומנים הסתכם בחציון הנוכחי ב-273 מיליון ש״ח לעומת 189 מיליון ש״ח אשתקד, גידול של 44%.

נכסים ובניין ממשיכה בהשבחת מגדל HSBC בשדרה החמישית במנהטן ולאחרונה הושכרה מחצית הקומה העליונה הנותרת וכיום התפוסה במגדל הינה 100%. ייחודו של המגדל מבחינת איכות, מיקום ושוכרים AAA, בשילוב עם עוצמת השוק במנהטן, הופכים אותו למבוקש.

לנכסים ובניין נדל״ן להשקעה בסכום של 9.9 מיליארד ש״ח.

בענף המגורים בישראל – המחצית הראשונה של 2015 ובפרט הרבעון השני התאפיינו בביקושים גבוהים לדירות מגורים. נכסים ובניין מכרה במחצית הראשונה 170 דירות לעומת 120 דירות אשתקד, וברבעון השני של 2015, 90 דירות לעומת 40 אשתקד.

לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בשטח של 1,059,000 מ״ר בתפוסה של 97%. ובנוסף נמצאים כיום בבנייה 140,000 מ״ר באזורי ביקוש בארץ אשר יהוו בסיס להמשך הצמיחה הטבעית בתחום פעילות הליבה, הנכסים מניבים. עם אכלוסם במהלך השנה הקרובה יגדילו שטחים אלו את ההכנסות משכ״ד.

לנכסים ובניין יתרות נזילות של 2.4 מיליארד ש״ח והיא תמשיך באסטרטגיית הצמיחה שלה תוך שמירה על איתנות פיננסית".

הכנסות משכ"ד

ההכנסות מהשכרת נכסים הסתכמו במחצית הראשונה של 2015 ב-402 מ' ש"ח לעומת 367 מ' ש"ח אשתקד. ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמו ההכנסות מהשכרת נכסים ב-200 מיליון ש"ח, לעומת 185 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 8%.

ההכנסות משכ"ד בגילום שנתי מסתכמות בכ-800 מיליון ש"ח.

NOI

ה-NOI הסתכם במחצית הראשונה של 2015 ב-316 מ' ש"ח לעומת 291 מ' ש"ח אשתקד. ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ה-NOI ב-159 מיליון ש"ח, לעומת 149 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-7%.

Same Property NOI

ה-Same Property NOI הסתכם במחצית הראשונה של 2015 ב-301 מ' ש"ח לעומת 284 מ' ש"ח אשתקד. ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ה-Same Property NOI ב-152 מיליון ש"ח, לעומת 143 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ-6%.

EBITDA

ה-EBITDA הסתכמה במחצית הראשונה של 2015 ב-284 מ' ש"ח לעומת 264 מ' ש"ח אשתקד. ברבעון השני של שנת 2015 הסתכמה ה- EBITDAב-142 מיליון ש"ח, ללא שינוי ביחס לרבעון המקביל אשתקד.

רווח נקי

במחצית הראשונה של 2015 רשמה החברה רווח נקי של 122 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של 72 מיליון ש"ח במחצית המקבילה של 2014. הרווח הנקי ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם ב-9 מיליון ש"ח, לעומת 22 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

תזרים מזומנים מפעילות שוטפת

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם במחצית הראשונה של 2015 ב-273 מ' ש"ח לעומת 189 מ' ש"ח אשתקד. ברבעון השני של שנת 2015 הסתכם תזרים המזומנים ב-142 מיליון ש"ח, לעומת 94 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 51%.

לנכסים ובניין יתרות נזילות גבוהות בסך של כ-2.4 מיליארד ש"ח ליום 30.6.2015.

לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של כ-1,060,000 מ"ר,

בשיעור תפוסה של 97%.

לנכסים ובניין נדל"ן להשקעה בהיקף של 9.9 מיליארד ש"ח מזה 8.9 מיליארד ש"ח נכסים מניבים והיתרה קרקעות ופרויקטים בבנייה.

IDBG ממשיכה בהקמת השלב השני של פרויקט TIVOLI,

מרכז הקניות והבילוי (Lifestyle center) בלאס ווגאס, ארה"ב. הקמת הפרויקט מתבצעת באמצעות חברה בת משותפת (50:50) לנכסים ובניין ואידיבי פתוח.

השלמת השלב השני אמורה לתרום להשבחתו של הפרויקט כולו ולהגדלה משמעותית ב-NOI.

לאחרונה, ענקית עיצוב הבית, Restoration Hardware, חברה ציבורית אמריקאית המובילה בתחומה ובעלת מחזור מכירות שנתי של כ-2 מיליארד דולר, חתמה על הסכם שכירות על למעלה מ-50% משטחי המסחר בשלב השני של הפרויקט TIVOLI, ותהווה שוכר עוגן משמעותי לפרויקט כולו.

מתנהל משא ומתן מתקדם עם גורמים מממנים חיצוניים לקבלת הלוואה לבנייה ולמימון מחדש.

לצורך קבלת מימון מגורם חיצוני לטובת המשך הקמת השלב השני, נכסים ובניין מתכוונת להעמיד מסגרת למתן בטוחות ו/או אשראי בסך כולל של עד 50 מיליון דולר, מתוכם 25 מיליון דולר בגין חלקה של אידיבי פתוח.

תנאי המסגרת נקבעו על-ידי יועץ כלכלי חיצוני בלתי תלוי

סכום המסגרת אינו מהותי ביחס להיקף נכסי החברה (0.7%) ומצריכה את אישורה של האסיפה הכללית של נכסים ובניין.

נכסים ובניין מנהלת משא ומתן לקבלת אשראי על סך 150 מיליון דולר שישמש לצורך מימון מחדש (Refinance) של הלוואה קיימת בסך של 59 מיליון דולר, מימון להשלמת בניית השלב השני של הפרויקט וכן עבור פקדון לתשלום ריבית בגין המימון כמקובל בעסקאות מסוג זה. לשם כך תידרש כמקובל להעמיד ערבות ביצוע לטובת הגורם המממן.

אידיבי פתוח, שותפתה של נכסים ובניין בחברת IDBG, המחזיקה בפרויקט הטיבולי, הצהירה כי היא מנועה מלהעמיד את חלקה. לאור זאת נכסים ובניין, שמעוניינת להשלים את בניית הפרויקט, הסכימה להעמיד לבדה מסגרת למתן בטוחות ו/או למתן אשראי בסך כולל של עד 50 מיליון דולר, כאשר 25 מיליון דולר מתוכם הם בגין חלקה של אידיבי פתוח.

תנאי ההסכם להעמדת בטוחות ו/או למתן אשראי, כולל שיעור הריבית ותנאיה, עמלות, מועדי פירעון ועוד, נקבעו תוך התייעצות שוטפת עם יועצים משפטיים וכלכליים. החברה שכרה את שירותיו של יועץ פיננסי חיצוני ובלתי תלוי, רו"ח שלומי ברטוב ממשרד פאהן קנה. רו"ח ברטוב ליווה את ההסכם בהיבטים הפיננסיים וכן המציא חוות דעת כלכלית מקיפה אשר לפיה נקבעו שיעורי הריביות והעמלות.

עיקרי נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון של נכסים ובניין לאישור העסקה:

  • הפרויקט הוא בעל חשיבות לחברה – הפיכת נכס בהקמה לנכס מניב תוך זמן קצר
  • השלמת שלב ב' של הפרויקט תביא להשבחת הפרויקט בכללותו – יצירת מסה קריטית, גידול בהכנסות ובמגוון השוכרים
  • העסקה תאפשר אכלוס חשוב של שוכר עוגן משמעותי.
  • העמדת המסגרת בגין חלקה של אידיבי פתוח אינה מהותית לנכסים ובניין – 0.7% מהיקף נכסי החברה
  • העמדת המסגרת היא חלופת המימון הטובה ביותר והכרחית לקבלת מימון חיצוני בשל הצורך בהעמדת ערבויות ביצוע.
  • תנאי ההסכם סבירים ומקובלים ותומחרו על ידי יועץ כלכלי בלתי תלוי.

פרטים לגבי פרויקט הטיבולי לאס וגאס

ל-IDBG, חברה משותפת של נכסים ובניין ושל אידיבי פתוח (50:50), פרויקט הממוקם בסמוך לשכונת סאמרלין היוקרתית בלאס ווגאס המיועד לשימוש מעורב של מסחר ומשרדים, כמרכז ייחודי לבילוי וקניות. הפרויקט נבנה בשלושה חלקים בהיקף של כ-77 אלף מ"ר. החלק הראשון של הפרויקט הינו נכס מניב, הכולל כ-34 אלף מ"ר שטחי מסחר ומשרדים, נפתח באפריל 2011 והושכרו בו כ-84%. בין השוכרים מסעדות מובילות, חנויות אופנה, מכון כושר ושטחי משרדים עם שוכרים כגון עורכי דין, בתי השקעות ומרפאות.

החלק השני של הפרויקט מצוי בבנייה ובשיווק והוא מתוכנן לכלול שטחי מסחר של כ-14 אלף מ"ר ושטחי משרדים של כ-13 אלף מ"ר. עד כה נחתמו הסכמים להשכרת כ-60% משטחי המסחר. החלק השלישי של הפרויקט הכולל שטח של כ-16 אלף מ"ר, נמצא בתכנון.

אודות קבוצת נכסים ובניין

נכסים ובניין, מקבוצת IDB, אשר הוקמה בשנת 1961, הינה מחברות הנדל"ן הגדולות והמובילות בישראל, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב והמגורים בישראל ובחו"ל.

לנכסים ובניין נכסים מניבים בישראל בהיקף של 1,059,000 מ"ר, בתפוסה של 97% ונכסים מניבים בחו"ל שהעיקרי שבהם הינו מגדל HSBC הייחודי בשדרה החמישית במנהטן, בהיקף של 80,000 מ"ר.

נכסים ובניין יוזמת ומשווקת פרויקטים בתחום הנכסים המניבים בישראל בהיקף של כ-140,000 מ"ר באזורי ביקוש ברחבי הארץ, אשר מהווים את הצמיחה העתידית שלה. בנוסף, לנכסים ובניין עתודות קרקע בישראל לנדל"ן מניב בהיקף של כ-700,000 מ"ר.

לצד התמקדותה בנדל"ן מניב, בונה נכסים ובניין גם שכונות מגורים איכותיות באזורי ביקוש בישראל ובשתי ערים מרכזיות בהודו.

בברכה,

רן רהב

דובר נכסים ובניין מקבוצת IDB

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן