אביב ארלון מדווחת על עסקת מימון

כ – 31.7 מיליון דולר למרכז המסחרי בוניטה ספרינגס

אביב ארלון מדווחת על עסקת מימון בהיקף של כ – 31.7 מיליון דולר למרכז המסחרי בוניטה ספרינגס, שבפלורידה ארה"ב

סך של כ- 60 מיליון ש"ח מכספי ההלוואה יחולקו לחברה ויצורפו ליתרת מזומנים בסך של כ- 30 מליון ש״ח המצויים בקופת החברה

במהלך שנת 2014 חל שיפור משמעותי במאזן החברה, הונה העצמי של החברה גדל בסך של 63 מיליון ש"ח, והוא עומד כיום על סך 193 מיליון ₪

מימון זה מצטרף לעסקת מימון בהיקף של כ- 25.5 מיליון דולר, שהושלמה בחודש פברואר 2015 עם אותו בנק, למימון המרכז המסחרי Century שבשיקגו, ואשר החליפה קו אשראי בסך של כ- 21 מיליון דולר שהועמד על ידי בנק אחר בגין שני המרכזים בשנת 2011

המרכז המסחרי בבוניטה ספרינגס והמרכז המסחרי בשיקגו מצויים בסיומו של הליך השבחה במסגרתו עברו המרכזים שיפוץ, חודשו חוזים לתקופות ארוכות והוכנסו אליהם שוכרים חדשים. סכומי המימון החדשים נקבעו על פי הערכת שווי שמאי הבנק לשני הנכסים בסך של כ- 83 מיליון דולר המשקף עליית ערך של המרכזים המסחריים נוכח השיפוץ והגידול בתזרים

איל לב ארי, מנכ"ל אביב ארלון: "החברה פועלת בעקביות להגדלת ערך המרכזים המסחריים שבבעלותה בארה״ב ותזרים ההכנסות באמצעות העלאת שיעור התפוסה, הארכת תקופות השכירות וגידול בהכנסות משוכרים קיימים. הרווח התפעולי (NOI) של 10 המרכזים בארה״ב עלה מסך של כ- 13 מיליון דולר בשנת 2013 לסך של כ- 18.4 מיליון דולר כיום. נתוני התזרים מפעילות (FFO) עלו מסך של כ- 7.4 מיליון בשנת 2013 לסך של כ-10.5  מיליון דולר כיום."

אביב ארלון  מדווחת על עסקה למימון מרכז מסחרי שבבעלותה (ביחד עם שותפים אחרים) בבוניטה ספרינגס, פלורידה, ארה"ב. במסגרת ההסכם העמיד הבנק לטובת חברת הבת (בבעלות) הלוואה בסך של כ-31.7 מיליון דולר לפי יחס הלוואה לשווי נכסים LTV של 65%. ההלוואה ניתנה לתקופה של 18 חודשים עם אפשרות לשתי תקופות הארכה נוספות, בנות שנה כל אחת. ההלוואה הינה בריבית שנתית בשיעור של ליבור בתוספת 2.25%. בעת לקיחת מימון זה לא עמד מימון אחר בגין הנכס והתזרים מהמימון התפנה לצרכיי החברה.

החברה מדווחת כי 7 מרכזים מסחריים בארה״ב כבר נמצאים בתפוסה מלאה ו-3 מרכזים, לרבות המרכז המסחרי בבוניטה ספרינגס והמרכז המסחרי בשיקאגו, נמצאים בהליך השבחה שיכול להביא ערך נוסף.

אודות אביב ארלון

אביב ארלון הינה חברה ציבורית בשליטתם של דורון אביב, דפנה הרלב, איל לב ארי ויפתח אלוני. החברה עוסקת באיתור, הקמה, רכישה ,השבחה, השכרה וניהול של מרכזים מסחריים מניבים בארה"ב ובסרביה. החברה מחזיקה בארה"ב (יחד עם שותפים) ב-10 מרכזים מסחריים בשטח של כ- 212 אלפי מ״ר. בסרביה פועלת החברה בייזום, הקמה וניהול של שלושה מרכזים מסחריים מתוכם כ- 26 אלפי מ"ר הושלמו והושכרו במלואם ועוד כ- 35 אלפי מ"ר מצויים בהקמה כשרוב השטחים הושכרו מראש.  עם השלמת ההקמה של שני המרכזים המסחריים המצויים כעת בבנייה בסרביה ואכלוסם צפויים כלל המרכזים המסחריים בסרביה להניב רווח תפעולי בסך של כ- 30 מיליוני ₪ בשנה.

ההון העצמי של החברה עומד על סך של כ- 193 מיליון ש״ח. סך החוב למאזן של החברה הכולל חוב בנקאי ישיר על המרכזים וחוב ציבורי שגויס באגרות חוב עומד על כ-65% באיחוד יחסי.

עד נובמבר 2015 צפויה החברה לפרוע סך של כ-115 מיליון ש״ח מתוך סך של כ- 185 מיליון ש״ח של אגרות חוב סחירות. החברה בוחנת אפשרות לגיוס חוב ציבורי בסך של כ- 45 מיליון ש״ח לצרכי המשך הפיתוח של פעילותה.

בברכה,

רן רהב

דובר אביב ארלון

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של סטיב

מלחמת התשה

רוסיה ואוקראינה, לאן פנינו?