גולף מציגה את תוצאות שנת 2014

נבלמה מגמת השחיקה ב- SSS
אלי מזרוח מנכ"ל גולף צילום: אסנת רום

גולף מציגה את תוצאות שנת 2014 והרבעון הרביעי של השנה

לראשונה מזה 4 שנים נבלמה מגמת השחיקה ב- SSS

גולף מודיעה על חלוקת דיבידנד בסך 15 מיליון ₪

הכנסות הקבוצה בשנת 2014 הסתכמו בכ-718.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-4.5% לעומת שנת 2013

אלי מזרוח, מנכ"ל קבוצת גולף: "אנו מסכמים את שנת 2014, שהייתה שנת מפנה בקבוצת גולף. בשנת 2014 פעלנו רבות על מנת להמשיך ולקדם את החברה במטרה לבסס אותה כחברת האופנה והלייפסטייל המובילה בישראל. אנו בעיצומו של תהליך שינוי בכל רבדי הקבוצה. מטרתנו היא לבנות קבוצה דינמית, מתפתחת, קשובה לשוק וללקוחותינו, משתנה וצומחת עם המגמות המובילות בעולם.

על אף השפעת "צוק איתן" בקיץ, הצלחנו לבלום את מגמת השחיקה במעמדה התחרותי של הקבוצה ולראשונה מזה 4 שנים אנו מציגים יציבות בפדיון בחנויות זהות((SSS ברמת הקבוצה, אנו פועלים לשיפור פרמטרים אלו בשנת 2015 ולאחריה. רכישת מנועי צמיחה חזקים מהווה נדבך משלים למהלכים אלו.

בנוסף, הקמנו ערוצי שיווק אפקטיביים וחדשנים ללקוחותינו הוותיקים וסגמנטים חדשים כמו לדוגמא מתן ערך מוסף לחברי מועדון הלקוחות שלנו, הקמת קהילת בלוגרים בעלי מאפיינים דומים לקהל היעד שלנו, מתן דגש על השיח ברשתות החברתיות ואנו רואים את ראשית הצלחתן של הפעילויות השונות.

בנוסף ציין מזרוח כי במסגרת התוכנית האסטרטגית הושלמו 2 רכישות ממוקדות, מכוונות מטרה וסינרגטיות לגולף(כיתן וקבוצת טופשופ), והקבוצה בשלבים מתקדמים גם להשלמת רכישת עדיקה שתאיץ את חדירתה של גולף למסחר המקוון והצומח במהירות .

מכירות הקבוצה בשנת 2014 הסתכמו בכ-718.3 מיליון ש"ח, גידול של כ-4.5% לעומת שנת 2013

מכירות הקבוצה ברבעון הרביעי גדלו בכ-5.8% והסתכמו בכ-197.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-186.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2013

הרווח הגולמי ברבעון צמח בכ-6.4% והסתכם בכ-116.6 מיליון ש"ח, לעומת כ-109.5 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי בשנת 2013

הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ-43.7 מיליון ש"ח (המהווה כ- 6.1% מסך ההכנסות  לעומת כ- 64.1 מיליון ש"ח (המהווה כ- 9.3% מסך ההכנסות) בשנת 2013. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהעלייה בהוצאות המכירה, השיווק וההנהלה

הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-10.8 מיליון ש"ח (המהווה כ-5.5% מסך ההכנסות) לעומת כ-19.4 מיליון ש"ח (המהווה כ-10.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.

הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ-35.7 מיליון ש"ח (המהווה כ-5% מסך ההכנסות), לעומת כ-50.2 מיליון ש"ח (המהווה כ- 7.3% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-9.6 מיליון ש"ח (המהווה כ-4.9% מסך ההכנסות), לעומת כ- 15.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-8.2% מסך ההכנסות).

תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2014 בכ- 16.4 מיליון ש"ח.

תוצאות שנת 2014:

  • מכירות הקבוצה בשנת 2014 הסתכמו בכ-718.3 מיליון ש"ח, לעומת כ-687.3 מיליון ש"ח בשנת 2013, גידול של כ-4.5%. מכירות אופנת הבית הסתכמו בשנת 2014 בכ-374.3 מיליון ש"ח לעומת כ-342.6 מיליון ש"ח בשנת 2013, גידול של כ-9.3% הנובע, בין השאר, מהוספת פעילות כיתן ומהמכירות בחנויות החדשות שפתחה החברה.
  • מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-343.9 מיליון ש"ח בשנת 2014 בדומה לשנת 2013 אשר הסתכמו בכ-344.7 מיליון ש"ח.
  • הרווח הגולמי בשנת 2014 הסתכם בכ-425.2 מיליון ש"ח (המהווה כ-59.2% מההכנסות), לעומת כ-412.8 מיליון ש"ח (המהווה כ- 60.1% מההכנסות) בשנת 2013, גידול של כ-3%. הרווח הגולמי בתחום אופנת הבית הסתכם בשנת 2014 בכ-221.1 מיליון ש"ח לעומת כ-202.8 מיליון ש"ח בשנת 2013, גידול של כ-9.1%.
  • הרווח הגולמי בתחום אופנת ההלבשה הסתכם בכ-203.5 מיליון ש"ח בשנת 2014 לעומת כ-209.4 מיליון ש"ח בשנת 2013, קיטון של כ- 2.8% הנובע בעיקרו מהגידול בהנחות שנתנה החברה ומגידול בהוצאות למלאי איטי בעיקר עקב מבצע "צוק איתן".
  • הרווח התפעולי בשנת 2014 הסתכם בכ-43.7 מיליון ש"ח (המהווה כ- 6.1% מסך ההכנסות לעומת כ- 64.1 מיליון ש"ח (המהווה כ- 9.3% מסך ההכנסות) בשנת 2013. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מהעלייה בהוצאות המכירה, השיווק וההנהלה. הרווח התפעולי בתחום אופנת הבית הסתכם בשנת 2014 בכ-34.2 מיליון ש"ח לעומת כ-43.8 מיליון ש"ח בשנת 2013. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר מגידול בהוצאות המכירה והשיווק שנבע בעיקר מהוספת שטחי מכירה, הגדלת הוצאות פרסום, ומגידול בהוצאות ההנהלה.
  • הרווח התפעולי בתחום אופנת ההלבשה הסתכם בכ-7.8 מיליון ש"ח בשנת 2014 לעומת כ-19.6 מיליון ש"ח בשנת 2013. הירידה ברווח התפעולי נבעה בעיקר עקב הירידה ברווח הגולמי, מגידול בהוצאות המכירה והשיווק שנבע בעיקר מהוספת שטחי מכירה, הגדלת הוצאות פרסום, ומגידול בהוצאות ההנהלה.
 • הרווח הנקי בשנת 2014 הסתכם בכ-35.7 מיליון ש"ח (המהווה כ-5% מסך ההכנסות), לעומת כ-50.2 מיליון ש"ח (המהווה כ- 7.3% מסך ההכנסות) בתקופה המקבילה אשתקד.

 

 • ההון העצמי ליום 31 בדצמבר 2014 הסתכם בכ289.2 מיליון ש"ח לעומת כ297.4 מיליון ש"ח ליום 31 בדצמבר 2013.
 • תזרים המזומנים מפעילות שוטפת הסתכם בשנת 2014 בכ- 16.4 מיליון ש"ח. תמצית נתוני הרבעון הרביעי:
 • מכירות הקבוצה ברבעון הרביעי הסתכמו בכ-197.5 מיליון ש"ח, לעומת כ-186.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של כ- 5.9%. הגידול בהכנסות הרבעון נבע בעיקר מהוספת פעילות כיתן. מכירות אופנת הבית הסתכמו ברבעון הרביעי בכ-107.2 מיליון ש"ח לעומת כ-92.7 ברבעון המקביל בשנת 2013, גידול של כ-15.7%.
 • מכירות אופנת ההלבשה הסתכמו בכ-90.3 מיליון ש"ח לעומת כ-93.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד. הירידה במכירות ברבעון הרביעי של שנת 2014, לעומת הרבעון המקביל (כ-3.8%) נובעת בעיקר ממזג האוויר הקיצי ששרר בחודש דצמבר 2014 ופגע במכירות קולקציית החורף.
 • הרווח הגולמי ברבעון הסתכם בכ-116.6 מיליון ש"ח (המהווה כ-59% מההכנסות), לעומת כ-109.5 מיליון ש"ח (המהווה כ-58.7% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2013, גידול של כ-6.4%.הרווח הגולמי בתחום אופנת הבית הסתכם ברבעון הרביעי בכ-62.5 מיליון ש"ח לעומת כ-54.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2013, גידול של כ-14.9%.
 • הרווח הגולמי בתחום אופנת ההלבשה הסתכם בכ-54 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2014 לעומת כ-54.9 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2013.
 • הרווח התפעולי ברבעון הסתכם בכ-10.8 מיליון ש"ח (המהווה כ-5.5% מסך ההכנסות) לעומת כ-19.4 מיליון ש"ח (המהווה כ-10.4% מסך ההכנסות) ברבעון המקביל אשתקד.הרווח התפעולי בתחום אופנת הבית הסתכם ברבעון הרביעי בכ-9.3 מיליון ש"ח לעומת כ-12.7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2013.
 • הרווח התפעולי בתחום אופנת ההלבשה הסתכם בכ-1.3 מיליון ש"ח ברבעון הרביעי של שנת 2014 לעומת כ-6.6 מיליון ש"ח ברבעון המקביל בשנת 2013. הירידה נבעה בעיקר מגידול הוצאות פרסום, ומגידול בהוצאות ההנהלה. יוזכר כי כחלק מהתוכנית האסטרטגית ביצענו שינוים ארגוניים והרחבנו את שדרות הניהול במותגים השונים.
 • הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-9.6 מיליון ש"ח (המהווה כ-4.9% מסך ההכנסות), לעומת כ- 15.4 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד (המהווה כ-8.2% מסך ההכנסות). בשנת 2014 נפתחו 18 חנויות חדשות ונסגרו 5 חנויות. בנוסף, במסגרת העסקה בה רכשה החברה את "כיתן תעשיות טקסטיל בע"מ" החלה החברה להפעיל מיום 1 באוגוסט 2014 את 25 החנויות של רשת כיתן וכן את הפעילות הסיטונאית של כיתן. החברה השלימה את רכישת פעילות עסקית בקשר למותגי האופנה הבינלאומיים "TopShop", ""TopMan, "Dorothy Perkins" ו-Miss Selfridge"" וחתמה על מזכר הבנות לרכישת עדיקה.
 • אודות קבוצת גולף
 • דירקטוריון החברה החליט על חלוקת דיבידנד של 15 מיליון ש"ח (כ- 37 אג' למניה)
 • אירועים במהלך תקופת הדו"ח ולאחריו

פעילות החברה מתמקדת בעיצוב, קניינות, שיווק ומכירה קמעונאית בישראל של מוצרי אופנת ביגוד ואופנת בית. לחברה שני תחומי פעילות: 1. תחום אופנת הלבשה – החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מוצרי הלבשה עליונה ותחתונה, מוצרי הנעלה ומוצרי אופנה משלימים לנשים וגברים, באמצעות שש רשתות חנויות אותן היא מפעילה. מגזר זה כולל את המותגים: גולף, פולגת, אינטימה, מקס מורטי, בלו בירד, גולף קידס אנד בייבי וספרינט 2. אופנת בית – החברה עוסקת במכירה קמעונאית של מגוון מוצרים, הכוללים בעיקר מוצרי טקסטיל לבית, כלי מטבח ושולחן, ריהוט, כלי אמבט ומוצרים אחרים לבית, וכן מוצרי קוסמטיקה וטואלטיקה. מגזר אופנת הבית כולל את רשת גולף אנד קו וכיתן. החל מאוגוסט 2014 החברה מפעילה את 25 החנויות של רשת כיתן וכן את הפעילות הסיטונאית של כיתן.

בברכה,

רן  רהב

דובר קבוצת גולף

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של עמירם

על הקללה

מקורות ומניעים לקללות

היום שלמחרת

מה ההסדר הרצוי והראוי לישראל אחרי המלחמה