תורה שאין עימה מלאכה – סופה עוון

סחיטת הכספים של החרדים למול דעת ההלכה
תונה של בוקסר
ד"ר ישראל בוקסר

לא ברור מהיכן לקחו החרדים בישראל את ההצדקה ההלכתית המאפשרת להם לחיות כאן על חשבון אחרים. לתופעה הזאת אין אח ורע בעולם בכלל, ובמדינות אחרות שבהן חיים חרדים בפרט, שם הם מתפרנסים מעבודה ובד בבד מקיימים את מצוות לימוד התורה.

חז"ל נתנו דעתם על עשיית לימוד התורה "קרדום לחפור בו", והם מאוד נחרצים בנושא.  

בשולחן ערוך, אורח חיים, סימן קנו, סעיף א נכתב: "… דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון כי העוני יעבירנו על דעת קונו". לשון אחר: תורה שאין עימה מלאכה מביאה לבטלה, לעוני וסופה עוון, כי כיוון שאין לו במה להחיות את נפשו הוא עלול להשיג מחייתו בדרכים לא ישרות וזו פגיעה בתורה עצמה.

במשנה, סדר נזיקין, מסכת אבות, פרק ד, יט נכתב: "רבי צדוק אומר, אל תעשם עטרה להתגדל בהם, ולא קרדום לחפור בהם. וכך היה הלל אומר, … הא למדת, כל הנהנה מדברי תורה, נוטל חייו מן העולם". לשון אחר: אין לעשות מלימוד התורה פרנסה, גם לא גבהות לב.

בבראשית רבה, פרשה צט, פסקה ח נכתב: "… זְבוּלוּן קָדַם לְיִשָּׂשכָר שֶׁכֵּן מְיַחֲסִין 'יִשָּׂשכָר-זְבוּלוּן', וְלָמָּה כֵּן? אֶלָּא שֶׁהָיָה זְבוּלוּן עוֹסֵק בִּפְרַקְמַטְיָא (פרנסה) וְיִשָּׂשכָר עוֹסֵק בַּתּוֹרָה, וּזְבוּלוּן בָּא וּמַאֲכִילוֹ…". מסקנה: זבולון שמביא פרנסה מועדף על יששכר התלמיד החכם, שכן הוא זן אותו. הסכם יששכר וזבולון פוסק שניתן ללמוד תורה ולא לעבוד כאשר הלומדים חיים מצדקה. צדקה ולא סחיטה.

"אם אין קמח אין תורה". לכן כתבו רבותינו "לעולם ילמד אדם את בנו אומנות נקיה וקלה" (קידושין פב, א). כל זאת כדי שלא ייווצר מצב שבו לא יהיה מסוגל לפרנס את עצמו וייפול כנטל על החברה. לכן "הנהנה מיגיעו יותר מירא שמים" (ברכות ח, א), "יגיע כפיך כי תאכל, אשריך וטוב לך" (תהילים קכח).

במשנה תורה לרמב"ם, ספר המדע, הלכות דעות, פרק ו, הלכה ג, נכתב: "מצווה על כל אדם לאהוב את כל אחד ואחד מישראל כגופו, שנאמר 'ואהבת לרעך כמוך' (ויקרא יט, יח). לפיכך צריך שיספר בשבחו ולחוס על ממונו, כמו שהוא חס על ממון עצמו ורוצה בכבוד עצמו; והמתכבד בקלון חברו, אין לו חלק לעולם". בהלכה בולטים שני נושאים: האחד, אהבת הזולת בישראל באשר הוא; והשני, להיזהר בממונו של אחר. האם החרדים מקיימים הלכות אלה?

בתלמוד הבבלי, מסכת שבת, דף יא, ע"א, נדון המונח "תורתו אומנותו" בהתייחס ליחידי סגולה – "אלא כגון רבי שמעון בן יוחאי וחבריו", העוסקים אך ורק בלימוד תורה. בינואר 1951 קבע דוד בן-גוריון כי 400 אברכים (יחידי סגולה) יהיו פטורים משירות ביטחון. היום לא מתגייסים לצה"ל כ-87% מהחרדים בני ה-18 וניתן פטור רשמי לרבבות אברכים. האם "כולם יחידי סגולה"?

בעשרים השנים האחרונות הוכפלה האוכלוסייה החרדית בישראל. בשנת 2021 חיו בישראל כ-1,226,000 חרדים, מתוכם כ-420,000 בגילי העבודה. בשנת 2019 עמד שיעור התעסוקה הכללי בישראל (גילי 25–64) על 81%, שיעור התעסוקה של נשים חרדיות עמד על כ-76%, ושיעור התעסוקה של גברים חרדים עמד על כ-53% בלבד, קרי 47% מהגברים החרדים אינם עובדים והם חיים מקצבאות.

מסקר הכנסות המדינה עולה כי יותר מרבע (26.2%) מההכנסות של משקי בית חרדיים בישראל, כ־195 אלף משקי בית נכון לשנת 2019, מקורן בקצבאות ובתמיכות ממשלתיות. זאת לעומת 10% בלבד בקרב משקי בית חילוניים.

החרדים מקבלים שירותי בריאות, חינוך וקצבאות ילדים בשיעור כפול מזה שמקבלים החילונים, וזאת בגין העובדה שמספר הנפשות במשק בית חרדי עומד על 5.2 לעומת 2.6 נפשות בקרב חילונים. בנוסף הם מקבלים הרבה יותר קצבאות נכות וקצבאות הבטחת הכנסה.

לפי נתוני בנק ישראל, משק בית יהודי שאינו חרדי (בגילי 25–44) משלם בממוצע כ־4,500 שקל תשלומי חובה, ומקבל בממוצע כ־2,300 שקל מענקים, בעוד משק בית חרדי משלם כ־1,250 שקל ומקבל כ־4,000 שקל מענקים. כלומר, משק בית יהודי לא חרדי משלם למדינה פי 3.6 ממשק בית חרדי ומקבל כחצי פחות.

הסחיטה החרדית תביא לקיצוץ רוחבי של כל שירותי הרווחה שנותנת ישראל לאזרחיה. ייפגעו שירותי הבריאות, לדוגמה הקטנה של עשרות אחוזים במספר הצנתורים שמערכת הבריאות תוכל לבצע במטופלים. ייפגעו שירותי הרווחה לאוכלוסיות חלשות, ייחתך הדיור הציבורי, תיעצר הרחבה של תשתיות, תיפגע מערכת החינוך לחילונים, ייפגעו גם הלוחמים בצה"ל שלאחרונה דיווחו על מחסור בתחבושת אישית ובחוסם עורקים, וזוהי רק ההתחלה. והשאלה הגדולה היא מה יהיה עוד 20 שנה?

לנוכח מצב הדברים מתבקשת השאלה: כיצד הערכים היהודיים הנהדרים שהיהדות גדלה והתפתחה לאורם במשך אלפי שנה, משתלבים עם התנהגות ההנהגה החרדית בימינו אלה?

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

26 תגובות

 1. מאוד מעניין באם הניתוח המעמיק יזכה לתגובה מצד החרדים

  1. מאמר מאד מעניין וניתוח הדברים מאד מעמיק .השאלה אם החרדים מודעים שאכן זאת לצערנו המציאות היום .

   1. תודה לישראל בוקסר על הסקירה המקיפה. נדמה לי שהחרדים יודעים את הנתונים ומודעים לעוול שהם גורמים לחברה. הסיבה שהם לא מתקנים את הניצול הזה זה שחרדיות=מצב נפשי. יש להם תבנית קשוחה במח שקולטת את המציאות בצורה ״דתית״: אם אלמד תורה יומם וליל עם ישראל ינצל מאויביו, אלוהים יעניק שפע לכולם והמשיח במהרה בימינו יגיע. עד שאנחנו החילונים/מסורתיים לא נצליח לתקן את הפגם המוחי הזה ולהעביר להם שיהדות מודרנית חייבת לעבור שינוי תפישתי/חברתי(בפורומים משותפים עם רבנים נאורים וראשי קהילות וחצרות יותר פלורליסטים), הפער רק ילך ויעצים. קורא לך ליזום מפגש כזה שאולי יתחיל לסובב את גלגל השיתוף כי הרי אחים אנו.

    1. תודה לתגובה מר גולדמן. לא הייתי נסחף ומאפיין את החשיבה החרדית ״כמצב נפשי׳. זו איננה מלאכה לפסיכולוגים. אין ספק שהאמונה של החרדים לוהטת. הבעיה נעוצה במנהיגים תאבי הבצע שלהם. הפיתרון הוא פוליטי בקרב מפלגות שטובת הארץ עומדת לנגד עיניהם.

 2. לו החרדים היו משרתים את המדינה כמו שהמדינה תורמת כסף לחברה החרדית – דיינו.
  עמוק הניתוח ומלמד.

 3. ישראל כתבת יפה.
  לצערי החרדים אם כבר כת שממש השתנתה והם כבר לא הולכים בדרכי היהדות הקדומה הבסיסית יש להם כיוון שונה. אם זה לא ישתנה במהרה בימנו אז הארץ שלנו תשתנה. אני כאזרח מרגיש שהם
  חומסים ובוזזים אותנו.
  שבת שלום

  1. כל מילה שלך בסלע מר מסיקה. מישהו מאפשר להם לנהוג כך. כאמור, לא ברוח היהדות

 4. ישראל יקר, כתבה מעניינת ולצערי ידועה ואף החמירה מאז הממשלה החדשה…לאחרונה נתקלתי בתופעה המזעזעת של מערכת הבריאות😰פרסמתי כתבה בפייסבוק, אודות קופח לאומית, שחדלה לתת למבוטחים שיקום מוסדי אחרי ארוע מוחי🤬עקב קיצוצים !!! חלק מתגובות הקוראים ניו ״ תתחרדו״🤬מדוע אנחנו שמשלמים מיסים, נסחטים ע״י חלק מהחברה הדתית , שתורתם -כלכלתם!!!

 5. יש שתי סיבות ל"תקפצו לנו" של מנהיגי החרדים כלפי החילונים: תחושת הכוח שהפוליטיקה הרקובה מאפשרת להם, והביטחון שהעתיד שלהם ותהיה כאן מדינת הלכה. לכן גם לימוד התורה חשוב לכולם, בדיוק כמו שהאוניברסיטאות חשובות בעולם החילוני: בישיבות מקבלים את הידע לניהול החברה החרדית ולהכנס לעמדות הבכירות במדינת ההלכה. הבוז של המאמינים כלפי החילונים כה עמוק שהם כלל לא מכירים בחשיבות כל מה שנתרם לשגשוג וביטחון המדינה ע"י הציבור החילוני, משום שהוא סך הכל שליח הקב"ה ורק האלוהים – בגלל נאמנות החרדים למצוותיו – הוא זה האחראי לתוצאות הטובות לעם. בהתאם ל"הגיון" זה, ככל שהעם יתחרד כן ייטב. זו תפיסת המציאות של החרדים, ורוב החילונים לא מבינים זאת, כי הם חושבים "חילונית". לכן לימודי ליבה ושירות צבאי פסולים משום שהם מכילים סיכון התפקרות של אנשיהם וזה מחיר שלא שווה את היתרון שאולי יש בזה.

  1. תודה לתגובה המפורטת גב׳ אביבה. הכל טוב ויפה ואדם באמונתו יחיה. אבל מדוע על חשבון אחרים? חוסר מוסר משווע שסותר את ההלכה שהם דברים בה. בסופו של דבר בעיקר הכסף מעניין את מנהיגי החרדים

   1. בוודאי, אין חולק על כך. בתגובה שלי אין שום כוונה לסנגר על הכת. רציתי להבהיר איך זה נראה מהכיוון "שלהם", כי לחילונים כמונו יש נטיה להחיל על החרדים את ה"ראש" שלנו. הם פשוט חושבים אחרת, מאמינים אחרת. עבורנו זה אבסורד (במיוחד אחרי השואה) להאמין שהקב"ה שומר על עמו, שופט אותנו בעולם הבא וכ'.
    אבל אצלם זו אמת מוחלטת. לכן אנחנו לא נשכנע אותם, והדרך היחידה לרסן אותם היא פוליטית (בכוח). נתניהו איפשר להם כוח עצום בגלל האינטרסים האישיים שלו. קואליציה אחרת יכולה להשיג תוצאות אחרות.

 6. הי ישראל.
  גם כשאנחנו קוראים את הכתבה שלך כאן באיטליה, אנחנו מודים לך על הכתבה המלומדת והמנומקת.
  התופעה המבחילה שתיארת משולה ל: מַסְמֵר בְּלִי רֹאשׁ…..ומשויכת לבני אדם שאי אפשר להזיז אותם ממקומם.
  מנעמים מחזקים את אלו, ולמה שיפסיקו ממנהגם הנלוז….
  אנחנו בעידן שהפרה רוצה להניק יותר ממה שהעגל רוצה לינוק, ברית של פושעים.
  שני הצדדים סרים מן הדרך הישרה !!! עצוב ומפחיד.

 7. תודה לתגובה מר לוי. אכן המצב מדאיג, לא מובן ולא רציונלי. בושה לתורה שאלו נציגיה

  1. שלום ותודה לתגובה. אין פתרונות פשוטים למצב כה מסובך ונפיץ. מאידך חייבים למצוא פתרון בזמן סביר אחרת הנושא עשוי לדרדר את כולנו. שבוע טוב

 8. עוון בעיני מי?
  העוללים את אי הצדק דווקא מרוצים מכך.
  ויש להם הסברים ונימוקים.
  הם צוחקים ואנחנו נמקים.
  ודיבורים ממש לא יעזרו.
  רק מגבירים את חוצפתם.

 9. הנה הולכים לתת להם הכל. אפילו דברים שעד לא מזמן הם לא חלמו עליהם

  1. לצערי, הציונות עומדת בפני פרשת דרכים בעייתית מאוד. תודה לתגובה מר עוז

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של בורוכוב

סיבות לדאגה

סקירה כללית על חברת "אפל" (Apple)

דילוג לתוכן