לדבר, לדבר, לדבר

כשהתותחים רועמים – מותר להתווכח, אבל לא לפרוע