פצצת הזמן המתקתקת

תחזיות באשר למאזן הדמוגרפי במדינת ישראל
תמונה של אלון
פרופסור אלון ילין

נכון לסוף נובמבר 2017, התבשרנו בגאווה, הגיע מספר תושבי מדינת ישראל לכ-8,780,000. נודע לנו שיש רוב יהודי מוצק של כ-75% ומיעוט ערבי של 20% לערך. כמו כן התברר לשמחת רבים שלאורך השנים ירד הפריון אצל ערבים באופן ניכר וכעת הוא משתווה לזה של יתר האוכלוסייה. עובדות אלה מבטיחות רוב יהודי מוצק במדינת ישראל בעתיד הנראה לעין.

טיעונים אלה משמשים את תומכי הסיפוח, שכן גם תוספת של ערביי יהודה ושומרון לא תצליח למנוע את קיום הרוב הזה, כמובן בהנחה שרצועת עזה לא נכללת במשחק. אחת העובדות המצדיקות חשיבה "אופטימית" כזו היא הסטייה מהתחזית ארוכת הטווח שפרסמה הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ב-2009. לפי תחזית זו, בשיעורי פריון בינוניים אוכלוסיית ישראל אמורה למנות 8,843,000 נפש בסוף 2019, ו-9,128,000 נפש אם שיעורי הפריון יהיו גבוהים. והנה כבר בסוף 2017 הגענו לתחזית הבינונית, וברור שב-2019 גודל האוכלוסייה יתאים לתחזית לפי שיעורי הפריון הגבוהים ואף יעלה עליה. אם המגמה תימשך הרי בסוף 2059 אנו צפויים למנות יותר מ-20 מיליון, לא כולל ערביי הגדה ורצועת עזה, וזו כבר בעיה רצינית שעל מגוון השלכותיה פורסם לא מעט.

"אז על מה אתה צועק?" ישאלוני, בעיקר לנוכח התקרבותה של הסכנה האיראנית לגבולנו הצפון-מזרחי. ותשובתי היא שאני מתריע על צביונה העתידי של המדינה. מדינת ישראל נתפסת בעיניי כמדינה יהודית (לא לפי ההלכה דווקא), דמוקרטית ואם תרשו לי – גם ציונית. אני מניח שרוב קוראי האתר שותפים לתפיסה זו. אם כך שומה עלינו לבחון בקפדנות את תחזיות הלמ"ס. אל לנו לשכוח שמדובר בתחזיות בלבד ובהחלט תיתכנה סטיות לכל הכיוונים. תחזית הלמ"ס באשר לגודל האוכלוסייה והרכבה מתבססת על מדדים שונים, ביניהם תוחלת החיים, שיעורי העלייה ושיעורי עזיבת הארץ, אך ללא ספק המרכיב העיקרי הוא שיעורי הפריון של הקבוצות השונות באוכלוסייה.

כאשר בודקים את שיעורי הפריון, מסתמכים על דפוסים היסטוריים ועל הנחות לגבי העתיד. האוכלוסייה לפי הלמ"ס מתחלקת לשלוש קבוצות: אחת – חרדים, שנייה – ערבים, שלישית – יהודים ואחרים לא חרדים. בכל קבוצה נבדק שיעור הפריון בעת הכנת המחקר ובניית תחזית בשלושה טווחים: נמוך, בינוני וגבוה. לגבי האוכלוסייה הערבית נקבע שבכל טווח תהיה ירידה בשיעור הפריון. באוכלוסייה היהודית והאחרת תהא ירידה רק בטווח הנמוך, התייצבות בטווח הבינוני ועלייה בטווח הגבוה. ואילו לגבי האוכלוסייה החרדית ההנחה היא שבכל הטווחים תחול ירידה. עם זאת, בעשור האחרון לפחות תחזית זו לגבי החרדים לא התממשה.

בחרתי להציג את התחזית כאשר שיעורי הפריון באוכלוסייה הערבית והיהודית יהיו בטווח הבינוני ואילו בחרדית בטווח הגבוה. הטבלה מתבססת על נתוני הלמ"ס, ומציגה את מספר הנפשות הצפוי במיליונים.

קבוצה 2024 2029 2034 2039 2044 2049 2054 2059
יהודים ואחרים 6.10 6.33 6.56 6.80 7.07 7.34 7.61 7.85
ערבים 2.10 2.31 2.53 2.74 2.95 3.17 3.38 3.61
חרדים 1.43 1.76 2.16 2.64 3.24 3.96 4.84 5.89
סך הכול 9.63 10.40 11.25 12.18 13.26 14.47 15.83 17.35

כל מי שעיניו בראשו, יבחין מיד שתחזית זו נמצאת בפיגור לעומת המציאות שכן היא מנבאה תוספת של 800,000 נפש בלבד בעוד שבע שנים. יש להניח ששיעורי הפריון באוכלוסייה החרדית וכן בחלק מהאוכלוסייה היהודית גבוהים מהחזוי. לפי התחזית שבטבלה למעלה, בסביבות 2047 מספר הנפשות הכולל בקבוצות החרדים והערבים יעלה על מספר הנפשות באוכלוסייה היהודית.

אלו בינינו ששואפים למדינה יהודית, דמוקרטית וציונית, יכולים לבחור לעצמם תחזית שבה שיעורי הפריון אצל הקבוצה היהודית יגדלו ואילו אצל הערבים והחרדים הם יקטנו. אני מציג לפניכם טבלה לפי תרחיש אופטימי זה:

קבוצה 2019 2039 2049 2059
יהודים ואחרים 6.02 7.57 8.67 9.95
ערבים 1.84 2.44 2.64 2.80
חרדים 1.05 1.85 2.29 2.73
סך הכול 8.91 11.86 13.60 15.48

אלא שתחזית אופטימית זו אינה ריאלית, שכן כבר בסוף 2017 הגענו למספר הנפשות החזוי לסוף 2019 ומספר החרדים כבר עולה על זה הצפוי בעוד שנתיים. מי שממש אופטימי יכול לטעון שתהיה עלייה מסיבית של יהדות לא חרדית. אך היות שכמעט 80% מיהדות הגולה מתגוררת בצפון אמריקה, הסיכוי להתממשות הנחה כזו הוא מזערי ולדעתי עשוי להתרחש רק בעקבות קטסטרופה אנטי-יהודית קיצונית.

כל מדינה מתוקנת, על כל הגופים שבה, למשל צה"ל, צריכים להתכונן לקראת התרחיש הגרוע ביותר, אם סיכויי התממשותו אינם אפסיים. התרחיש הגרוע בעיני רבים הוא ששיעורי הפריון אצל ערבים וחרדים יהיו בטווח הגבוה ואילו אצל יתר האוכלוסייה בטווח הנמוך. והרי לפניכם הטבלה המתארת תרחיש זה:

קבוצה 2039 2049 2059
יהודים ואחרים 6.06 6.14 6.09
ערבים 3.06 3.73 4.54
חרדים 2.64 3.96 5.89
סך הכול 11.76 13.83 16.52

לפי תחזית כזו חלקם של החרדים והערבים באוכלוסייה יחצה את קו האמצע בשנות הארבעים המוקדמות. להערכתי הסיכוי להתממשות תרחיש כזה הוא קטן ביותר עד בלתי אפשרי. התרחיש הסביר ביותר בעיניי הוא זה המתואר בטבלה העליונה, הלוא הוא תרחיש הביניים של הלמ"ס – החוזה שקו האמצע ייחצה רק ב-2059.

בכל מקרה, שנים אחדות לפני שהקבוצות הלא ציוניות באוכלוסייה – חרדים וערבים – יגיעו לכדי מחצית מגודלה, יחוּקקו חוקים רבים ברוח ההלכה שיקבלו רוח גבית מהיהדות הדתית-לאומית, שגם הפלח שלה באוכלוסייה כנראה ילך ויגדל. תהליך כזה יאיץ כמעט בוודאות את ההגירה השלילית – ירידה מהארץ – של המרכיב הציוני-חילוני מתוך קבוצת ה"יהודים ואחרים".

אם זו המדינה לה אתם מייחלים, אשריכם. אם לאו גלו לכולנו מה ניתן לעשות, אבל לא באמירות שדופות ומרגיעות, אלא בתוכניות אמיתיות לקידום פני הרעה.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

16 תגובות

 1. אלון ידידי ורעי,
  מתוך הרבה מאוד נימוקים, אסתפק בשניים
  כמוך גם אני סבור שהחלום הציוני מדבר על מדינה דמוקרטית
  ובנקודה זאת יש לזכור כי הדתיים הלאומיים, חוברים ומתקרבים לחרדים בסוגיות רבות, מה שמשנה משמעותית את הפרופורציות המופיעות בטבלאות שהצגת
  נקודה אחרת נוגעת למאות אלפי הישראלים שכבר מתגוררים ביהודה ושומרון
  מבחינות רבות יש להפחיתם בחישוב הריאלי מהאוכלוסייה היהודית בארץ, או לחילופין יש להוסיף לחשבון את האוכלוסייה הערבית שיושבת בטחים הללו שהנם חלק בלתי מחיי היום יום שלנו
  וחלקם היחסי של היושבים בחבל ארץ בעייתי זה, ילך ויגדל עם השנים

  1. הזכרתי את המחנה הדתי לאומי בהקשר לתמיכה בחוקים דתיים ורמזתי לכיוונם בשיעורי הפריון. לצערי אין לי נתונים בדוקים ואין גם סטטיסטיקות של הלמ"ס לגבי פלח זה של האוכלוסייה שנכלל בקבוצת "יהודים ואחרים". אין ספק שהדתיים הלאומים שייכים לרוב הציוני, אך חלקם רחוק מרעיונות דמוקרטיים. קשה לאמוד את גודלו והשפעתו של מחנה זה בעתיד הרחוק יותר.
   בכוונה התעלמתי מתרחיש בו תצורף אוכלוסייה פלשתינאית בגודל משמעותי למניין תושבי ישראל. אין ספק שאז תתעורנה בעיות אחרות והתרחישים המתוארים יקרו הרבה יותר מוקדם.

 2. לגרש את הערבים? לגרש את החרדים? והבעיה היא ששתי הקבוצות הללו שגדלות אינן יושבות באזור אחד מסוים

  1. בוודאי שגירוש ערבים וחרדים יפתור את הבעיה. לגבי ערבים זה מקובל על חלק מהיהודים (ראה הצעת ליברמן ). לא שמעתי הצעות כאלה לגבי חרדים.
   אולי יש שיטות יותר מתוחכמות.

 3. לעשות שחור עוד יותר- אנחנו כבר הפסדנו במערכה על דמותה של מדינת היהודים הציונית, התהליך המתואר הוא בלתי נמנע מעצם החישוקים שבו החברה הישראלית החילונית ציונית כבלה את עצמה. והולכתלקראת מימוש "החזון הדמוקרטי" של מדינת כול אזרחיה
  לכן יש לשנות את הדיסקט, מה שלא יקרה כול עוד לא חווים את הקטסטרופה, כי ישראל חייה מהיום למחר ללא תכנון ארוך טווח בסגנון של "אנחנו לא מאמינים בניסים, אבל לוקחים אותם בחשבון.."
  עצוב

  1. החרדים ינצחו בעזרת מצוות פרו ורבו. הימין הקיצוני מגשים את האידאולוגיה שלו בעזרת בנייה על כל גבעה חשופה. הפלשתינים צריכים רק סבלנות. אולי כדאי שהרוב הציוני הזמני יהפוך לאקטיבי לפני שיהיה מאוחר מדי.
   אם אמנם כדבריך המצב הוא בלתי הפיך אז אולי עליו להשיא לילדינו ולנכדינו את העצה האופרטיבית המתבקשת…

 4. אינני מתווכח עם התחזיות הסטטיסטיות. מן הסתם אחת מהן נכונה. פורמלית החרדים והערבים מעצימים את הפער הכלכלי בין שכבות האוכלוסייה בישראל. אבל כל זה אינו נכון השל טעות מקצועית בביצוע ההערכה הסטטיסטית. יותר מזה – עשרות אחוזים מהדורות הצעירים של הדתיים והחרדים חוזרים בשאלה. שתי מדינות לא יהיו כאן. כיום זה ברור לכל מי שעיניו בראשו. גם מדינה אחת לא תהיה כאן. כי כבר יש משהו אחר. אם ה"משהו אחר" ישתבש – צפו לנכבה שנייה שנכבת 1948 לא תהיה אלא קדימון קטן לעומתה. אל תכנסו לדיפרסיה.

  1. אם אתה אמנם צודק לגבי שיעורי החזרה בתשובה (יש לך סימוכין לכך?) אז הבעייה פחות חריפה. הלוואי והצדק עמך. לפי שיעור הגדילה בפלח יחסי של החרדים באוכלוסייה בעשור האחרון זה לא ממש נראה כך.
   גם מלחמת גוג ומגוג עם הפלשיתנאים לא נראה משהו מעודד.

   1. יותר חרדים מתגייסים לצה"ל. יותר בנות דתיות מתגייסות. אלה נתונים שפרסם דובר צה"ל אשר זכורים לי מקריאה בעיתונות.
    עוד – במשך עשרות שנים הייצוג של המפלגות החרדיות נותר באותו סדר גודל (כוונתי למספר הח"כים), זו תופעה המדברת בעד עצמה. נוסף על כך אני משוחח על נושא זה עם רבים מהמגזר החרדי שמספרים לי את הדברים הללו.
    לגבי גוג ומגוג – לא יהיה. אולי זה יהיה אסון נוסף לפלסטינים. אבל זו בחירה שלהם. לראיה – בצוק איתן התרחשה נכבה מסוימת בעזה, כן, לא פחות.

    1. לא אתייחס לנושא הפלסטיני שאינו מעניין המאמר.
     אמנם יותא חרדים מתגייסים לצה"ל, אך שיעורם עדיין נמוך ובכלל לא בטוח שהתוצאה תהיה חזרה המונית בשאלה.
     אני חושב שאתה טועה לגבי מספר חברי הכנסת החרדים שכן לאשכנזים יש לצרף חלק מתומכי ש"ס שרובם אמנם ציונים, אך בכל זאת חרדים. עובדה היא ש-10.5% מהאוכלוסייה מגדירים את עצמם כחרדים וזה הבסיס לחישוב של הלמ"ס.
     "עדות שמיעה" אינה נחשבת שכן אתה שומע את מה שאתה רוצה לשמוע.

    2. בשנה מתגייסים אלפיים ומשהו חרדים. חלק מהם בכלל לא חרדים. חבל שלא ראית את התכנית בערוץ עשר בנושא. נוח לעצום את העיניים ולטמון הראש בחול.

 5. תבחנו ותלמדו שאלה הם בדיוק היהודים שלטא מרוצים מהמצב וזה יחמיר את המצב כי הקצב לדעתי ילך ויגבר בעתיד הקרוב.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של אורית

שינון ולא יותר

הערכת הלמידה בישיבות על פי הטקסונומיה של בלום

תמונה של יגאל

חרקירי מודרני

הדרגים הפוליטי והביטחוני חייבים לקחת אחריות אמיתית

דילוג לתוכן