העם הנבחר

קווים לדמותו של העם היהודי
תמונה של קימל
פרופסור גיורא קימל

קודם כול ברצוני להבהיר שאני חילוני ואני מקבל את התנ"ך כתערובת של עובדות, בדיונות, חוקים, הטפות, תזות וגם שירה. עם זאת, לדעתי, התנ"ך עיצב את דמותו של העם היהודי, שכן לאורך הדורות עשו היהודים כמיטב יכולתם לפרש את התנ"ך וליישמו בחיי היום יום. כיצד, אם כן, יצר התנ"ך את העם הנבחר, ובמה הוא הפך אותנו להיות נבדלים מעמים אחרים?

נתחיל במונותיאיזם. היהודים נפטרו מהפגאניזם והחלו להאמין באל אחד. אבל יש לציין כי אלוהי ישראל הוא אל אוניברסאלי – של כל העולם – והנאמנות לו היא מוחלטת ואינה ניתנת לשינוי. גם אם היהודים הובסו על ידי עם אחר, הם לא האמינו שהאל שלהם הובס על ידי אל אחר אלא המשיכו לסגוד לאלוהי ישראל. גם כשהיהודים היו בגלות הם לא קיבלו על עצמם אמונה באל המקומי אלא המשיכו לדבוק באלוהי ישראל. זוהי הסיבה העיקרית לכך שהיהודים שמרו על ייחודם, שכן בכל מקום ובכל זמן הם נשארו נאמנים לאלוהיהם. היהודים הם כמעט היחידים במזרח התיכון ובאירופה שלא קיבלו את הנצרות ואת האסלאם. כמה מוזר שאף שאנו חושבים שכולם רוצים להשמידנו, אנו העם היחידי ששרד במרחב של ארץ ישראל ושכנותיה.

בספר יהושע נאמר: "והגית בו יומם ולילה" – המצווה לשנן את התורה הפכה את היהודים עם הזמן לעם הספר.

כל ישראל חברים – ביטול גאולת הדם תוך הבחנה בין גרימת מוות בשגגה, שאז החברה פוטרת את ההורג מעונש פיזי, אך עליו לצאת לגלות, לבין רצח בכוונה תחילה, שאז החברה כולה משתתפת בענישת העבריין. עם הזמן חדלו היהודים להיות חברה שבטית או חברה של חמולות, והפכו לקהילה שבה כולם משפחה אחת גדולה, וכולם ערבים זה לזה.

ריכוך העבדות – עבד עברי משוחרר לאחר שש שנים, ויתרה מזאת יש לו זכות לברוח ואסור להסגירו. ציווי זה הפך את העבדות ללא כדאית ולכן לא שרדה אצל היהודים.

חוקי הכשרות – מנהגי אכילה הם חלק מתרבותו של עם. היהודים לא אוכלים כל מה שהם מתאווים לו, אלא יש חוקי דת המגדירים מה כשר ומה טרף ואסור באכילה. נוסף על כך, הכשרות גרמה ליהודים להתבדל מהגויים וגם להשקיע יותר תשומת לב בהכנת האוכל, דבר שמונע זיהום והרעלות.

יום השבת – אפשר לומר שזו אחת המתנות שהיהודים נתנו לאנושות כולה. עם זאת, אף עם אחר לא מתייחס בכזו הקפדה ליום השבתון עד כדי השבתת התחבורה הציבורית ורוב המסחר.

ביטול הקורבנות – בעולם העתיק היו האנשים זובחים בכל פינה ובכל זמן. התנ"ך הותיר את הקורבנות אך ורק בבית המקדש בזמנים מיוחדים ורק על ידי הכוהנים. כאשר חרב בית המקדש בוטלו הקורבנות באופן טבעי בלי שמישהו הרגיש בחסרונם. וכך, למעשה, דורות רבים של יהודים לא השתתפו בהקרבת קורבנות.

היגיינה – התנ"ך שופע ציוויים לשמירה על היגיינה, גם מנגעים דמיוניים. יש התייחסות נרחבת להיגיינת האישה אבל גם לזו של הגבר – הצורך של הנשים והגברים להיטהר מטומאות דמיוניות לא סותר את הצורך להתרחץ מפעם לפעם, בעיקר נשים שהן יותר פגיעות לזיהומים באיברים אינטימיים (הברית מקלה מאד על שמירת ההיגיינה של הגבר). נטילת ידיים לפני האוכל ודאי לא מזיקה לבריאות. החשש הדמיוני מטומאת המתים הוא מעט מגוחך, אך אם היו מתייחסים בכזאת חומרה לזיהום אוויר – החיים שלנו היו נראים אחרת.

דמוקרטיה – הדמוקרטיה נטועה עמוק בעם היהודי. כל השופטים וכן המלכים שאול ודוד היו מקובלים על העם. הגמרא מהווה דוגמה לאופן שבו פותרים מחלוקות בדיונים פתוחים ולא בהרמת ידיים. גם היום, על אף כל המחלוקות בין ימין לשמאל, בין דתיים לחילונים – אצלנו הכול בשיח בכתב ובעל פה ומעט מאוד אלימות פיזית.

ביקורת – על פי התנ"ך אף אחד לא מושלם, כולל אלוהים. אלוהים מנהל את העולם בשיטת ניסוי וטעייה. הוא מתקן שגיאות, החל מגירוש אדם וחוה מגן עדן וכלה ביציאת מצרים. ומדוע אלוהים יישב את כנען בעמים זרים אם הוא ייעד אותה לעם ישראל? ומדוע הוא בחר בשאול למלך, אף שעם הזמן הוא מאבד את שפיותו? לאור דמותו הלא מושלמת של אלוהים הכול-יכול, ברור שהיהודים יחפשו מומים בכל מי שחושב את עצמו כמורם מעם. אפילו אלוהים עצמו הסכים עם איוב שהוא אינו חסין מביקורת וגער בידידיו שסברו שאלוהים מושלם. ועל כן, כל מנהיג או כל מי שמיועד להיות מנהיג, נמצא אצל היהודים תחת זכוכית מגדלת. הביקורתיות הזאת לא התקבלה בעין יפה אצל שליטים אבסולוטיים זרים כמו סטלין והיטלר שהתנקמו ביהודים באכזריות.

כאלה אנחנו. ואם יש עמים אחרים שדומים לנו פה ושם, הרי שהם למדו מאיתנו, וגם אנחנו, במשך השנים, למדנו דברים טובים ורעים מאחרים.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

13 תגובות

  1. אני רק ציינתי מה אופייני לעם היהודי. לא עסקתי בדירוג. לזה יש שיטות אחרות למשל כמות של פרסי נובל לנפש או להבדיל כמות של מדליות אולימפיות לנפש. וגם תל"ג לנפש. שלשת המדדים הללו מראים היכן היהודים למעלה והיכן הם למטה.

  2. ברצוני להבהיר שהכותרת של המאמר שלי מטעה. זו לא הכותרת שאני הצעתי. הכותרת המקורית הייתה "למה אנחנו כאלה?". בשום מקום לא ציינתי שיש לנו עליונות על עמים אחרים. אפילו ציינתי חסרונות כגון:חטטנות יתרה בנושאי אוכל, מנהיגים, קברים, שבת, נשים ועוד. הזכרתי שהיהודים הם עם הספר. זה נוגע בעיקר ללמדנות לא בהכרח לידענות!לא כל הישראלים הם כאלה כי יש גם חילונים אך אפילו החילונים לא יכולים לנסוע ברכבת בשבת, לעבוד בשבת ללא אישור, לקנות אוכל לא כשר בסופר הקרוב. כך שמכריחים את כולם להתיישר עם עקרונות "העם הנבחר".

 1. לא צריך להגיד. זה מובן מאיליו. הסתכלי נא על השכנים שלנו במזה"ת – כ- 350 מיליון מוסלמים, יושבים על 2.5 מיליון קמ"ר, יש להם הררי פטרו-דולרים.
  ומי אנחנו? כ- 6.5 מיליון יהודים, יושבים על 21 אלף קמ"ר. עד לאחרונה (גילוי ה גז) ללא מקורות טבעיים, ללא מים וכיו"ב.
  איפה אנו ואיפה הם?
  אז לא יותר טובים?

 2. רמת ההשכלה של הישראלים נמוכה יחסית למערב אירופה וצפןן אמריקה
  אין במה להתגאות
  והפער הולך וגדל

  1. אני התייחסתי אל היהודים לדורותם ולאו דוקא לישראלים של היום. הרמה הנמוכה של הישראלים נובעת גם מכך שזו ארץ הגירה ואפילו שהיהודים היו יותר משכילים משכניהם, באפריקה ובאסיה רמת ההשכלה האבסולוטית שלהם הייתה עדיין נמוכה. כל היהודים שזכו בפרסי נובל היו מאירופה ומארה"ב. עם כל זאת, היום יש לנו פרופסורים ופרופסורות מכל העדות! ועדיין ישראל חלשה מאד באתלטיקה אך מצויינת בברידג' ובשחמט. איך תסביר?

  2. איך תסביר ש- 6.5 מיליון יהודים שחיים על 21 אלף קמ"ר, שיש להם מעט מאד כסף מצליחים לנצח ולשרוד כל צפעם מחדש 350 מיליון מוסלמים, שחיים על 2.5 מיליון קמ"ר ויש להם מאות מיליארדי פטרו-דולרים?

 3. לוויכוח הזה אין תוחלת כיוון שאין הסכמה לפי איזו אמת מידה לשפוט כישוריהם של עמים. ישנם תחומים בהם ישראל מובילה בכול העולם (לא רק מול העולם השלישי) כמו בפרסי נובל וחדשנות טכנולוגית ואפילו נגענו בירח, ויש תחומים בהם אנו חלשים ביותר כמו פער בין עשירים ועניים, שחיתות ציבורית, לכלוך וזיהום סביבתי וכדומה. אז אפשר וראוי להתבשם בהישגים, אך אל לנו להזניח את הזקוק לתיקון. דבר אחד ברור: "אור לגויים" ברוח נביאי ישראל- אנחנו עוד לא שם..

  1. אם כול מה שכתוב בתורה נכון. הרי אלוהים ברא את העולם ובחר בנו מכול העמים. ואם מה שכתוב בתורה אינו נכון, הרי דבר אחד בודאי נכון שישראלים כתבו את התורה והיהודים חיים לפיה לכן מגיע לנו קרדיט על הטקסט הזה ואולי גם על המצאת האלוהים. ואם כבר המצאנו אותו אז למה שלא נכריז שהוא בחר בנו? בקיצור:אלוהים שלנו ואנו שלו בין אם הוא קיים או לא.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן