מסילות חדשות בחברה החרדית

מה חושפת פרשת עבודות הרכבת בשבת על החברה החרדית?
תמונה של ראובן
ד"ר ראובן גל

מעבר למערבולת הפוליטית שנוצרה כתוצאה מפרשת עבודות הרכבת בשבת והתפטרותו של השר ליצמן מן הממשלה, פרשה אחרונה זו גם הסירה כמה וילונות כבדים שעד היום הסתירו מעיני הציבור החילוני את המתרחש מאחורי הקלעים בתוך הקהילות החרדיות השונות. בעניין זה אפשר להצביע על ארבע מגמות:

השפעת מהפכת התקשורת: עד לא מזמן הייתה לעסקנים ולפוליטיקאים שליטה מלאה על מה שהגיע לאוזני המנהיגים הרוחניים, פוסקי הדור. הדברים התנהלו במעגל סגור: העסקנים והפוליטיקאים הצהירו קבל עם ועדה שהם יפעלו אך ורק על פי הוראות הרבנים, הם היו מזינים את הרבנים במידע המתאים ואף רומזים לשולחיהם על כיווני ההחלטה הרצויים, הרבנים היו מקבלים את המידע – וגם את הרמזים – באמון מלא ביועציהם ומכריזים על החלטתם, ובסיום המעגל העסקנים והפוליטיקאים היו פועלים, אכן, "על פי הוראות הרבנים".

נושא השבת הוא דוגמה מאלפת. עבור רבים בעסקונא החרדית שימשה השבת כלי: ברצותם מאיימים בעזרתה על הפלת הממשלה, ולפעמים גם מצליחים; ברצותם מעלימים עין ואף גובים תשלום על העלמת עיניים זו; ברצותם מדליקים את האדמו"ר (אלתר) – או את הגראי"ל (שטיינמן), הגר"ח (קנייבסקי), הגר"ש אוירבך או החכם (שלום כהן) – וברצותם מונעים מהם מידע באופן סלקטיבי. כך קרה שלא פעם חוּללה השבת – למשל בחגיגות ל"ג בעומר תשע"ז, בהפעלת תחבורה ציבורית בשבת בערים שונות, בעבודות רכבת שבוצעו בשבת עד היום – ואמות הסִפים לא נעו.

לא עוד. כיום כמעט כולם ברחוב החרדי חשופים למלוא המידע – אם באמצעות דפי "יתד נאמן" ואם דרך הפוסטים בפייסבוק – ולעסקנים המקורבים לגדולי הדור כבר אין הבלעדיות ללחישה על אוזני אדוניהם כפי שהייתה להם בעבר. כך קרה, אם כן, שהאדמו"ר מגור – שעבורו צער השבת הוא צער אמיתי וחשוב מכול – נחשף הפעם למידע על עבודות הרכבת בשבת לא דרך המסננות של העסקנים הרגילים אלא, כנראה, באמצעות מקורות אחרים. החלטותיו והוראותיו לשליחו בממשלה, השר ליצמן, לא היו חלק מהמעגל הסגור המסורתי, אלא נבעו ישירות מתפיסת עולמו. המחיצות המסורתיות שחצצו תמיד בין העולם הרחב לבין אוזנו של הרב כבר אינן אטומות וחד-סטריות כשהיו.

הפלגנות הפנימית: תמיד טענּו ש"הציבור החרדי" איננו עשוי מקשה אחת והוא מורכב מקבוצות ומפלגים ותת-פלגים. לא פעם השוני ואף היריבוּת בין הפלגים השונים בתוך המחנה החרדי גדולים אף יותר מאלו שבין החרדים כולם לחילונים בכללם. בהקשר אחר התבטא הדבר בהתנערות של רוב ראשי הציבור החרדי – אלו המכוּנים לעיתים "main stream" – מאותם "אנשי שוליים" קיצוניים, שרובם משתייכים לבני העדה החרדית, שהפעילו אלימות כלפי חיילים חרדים או התפרעו בקיצוניות בבית שמש ובירושלים בחודשים האחרונים.

אך גם השתיקה הרועמת בשבוע שעבר של כמעט כל מנהיגי הציבור החרדי לנוכח עמדתו של האדמו"ר מגור והתפטרותו של השר ליצמן שלוּחוֹ, נובעת מן העובדה שההחלטות וההוראות שיצאו מחצר חסידות גוּר לא עלו בקנה אחד עם תהליכי קבלת ההחלטות בפלגים האחרים של הציבור החרדי – הליטאים על שני תת-פלגיהם ותנועת ש"ס. שיקולים שונים – פוליטיים, אבל גם אידאולוגיים ואמונתיים – זכו למשקל שונה אצל החסידים ואצל הליטאים והספרדים. מפאת המבוכה וכדי לא לחשוף ברבים את חילוקי הדעות העמוקים, לא רק המנהיגים שתקו, גם כלי התקשורת החרדיים כמעט נאלמו דום במהלך כל משבר השבת האחרון. בעוד שהעיתונות החילונית מלאה בכותרות ראשיות על התפטרות השר ליצמן, "המבשר" ו"יתד נאמן" הבליטו את הטֶבח בצפון סיני ואילו התפטרות ליצמן נדחקה לשוליים.

מנהיגות קשישה: גם בעבר היו מנהיגיה הרוחניים של הציבוריות החרדית אנשים קשישים. הם פעלו כמנהיגי העדה והוכרו ככאלו עד יום מותם: הרב שך ז"ל נפטר בגיל 103, הרב יוסף שלום אליישיב ז"ל בגיל 102, הרב יוסף עובדיה ז"ל הלך לעולמו בגיל 93. כמוהם, האישים הנמצאים כיום בראש המנהיגות הרוחנית של הציבור החרדי מאופיינים בזקנה מופלגת. כאלו הם הרבנים הבכירים והוותיקים במועצת גדולי התורה – הסמכות הרוחנית העליונה של היהדות החרדית-אשכנזית בישראל: הרב אהרן יהודה לייב שטינמן (104), הרב יצחק שיינר )95), הרב נסים קרליץ (91), הרב חיים קַנִּיֶּבְסְקִי (כבן 90); הרב שמואל אוירבך (86; השניים האחרונים אינם משתתפים באופן פעיל בישיבות המועצה); והרב מאיר צבי ברגמן (87). גם הרב שלום כהן, מחליפו של הרב עובדיה יוסף בראש העדה החרדית-ספרדית, שייך לאותה קבוצת גיל מתקדמת (כבן 86). מה ניתן לומר על ציבור גדול ומגוון כל כך שמנהיגיו הבלתי מעורערים, שעל פיהם יישק דבר, הם בני תשעים ולפעמים אף בני מאה ומעלה? הייפלא שעל מנת שמנהיגים כאלו ימשיכו לשלוט במאמיניהם יש הכרח במנגנון מתוחכם של עסקנים שימשכו בחוטים הנכונים, יזינו מידע מסונן ויתרגמו את החלטות המנהיגים בהתאם לאינטרסים סקטוריאליים?

דווקא האדמו"ר מגור יעקב אריה אלתר, שעמו פתחנו את דיוננו זה, הינו הצעיר בחבורה – כבן 78 – ואולי גם לכך נזקפת העובדה שהוא מושפע פחות מדברורי העסקנים שסביבו. אגב, יצוין שגם רוב האדמו"רים האחרים בעדה החסידית צעירים יחסית למקביליהם בעדה הליטאית.

עת לתמורה: בעשור האחרון מדובר רבות על תמורות ושינויים בחברה החרדית. חדשות לבקרים מוצגים נתונים מעודכנים, גם על ידי החתום מטה, המצביעים על עלייה נמשכת וקבועה בשיעורי התעסוקה של החרדים (גברים ונשים כאחד), על נוכחות הולכת וגוברת במוסדות ההשכלה הגבוהה (על אף הקשיים בשילובם במסגרות נפרדות) ואפילו על השתלבותם בשירות צבאי ואזרחי (גם כאן – חרף קשיים ותקלות). אולם בצד השינויים והתמורות – יש תחושת משבר. במקביל לשינויים ולפתיחות המסתמנת בקרב קהלים מסוימים, בקהלים אחרים בציבור החרדי דווקא מחריפה השמרנות וההסתגרות. זהו מצב אופייני לתהליכי שינוי סוציולוגיים. פתיחוּת והשתלבות – מחוללות סגירוּת והקצנה מנגד. החלק העצוב הוא שהן תהליכי השינוי המתקדמים והן תהליכי הנגד השמרניים אינם מובלים על ידי המנהיגות הדתית. כמעט ההפך: במקרים רבים גדולי התורה, המנהיגים הרוחניים, נגררים אחרי השינויים – או אחרי ההתנגדות להם – שמתחוללים מלמטה, מתוך הציבור עצמו.

חולשת המנהיגות בחברה החרדית מגבירה אפוא את תחושת המשבר ואובדן הדרך. אין פלא שבצד הכמיהה למנהיגות רוחנית בעלת שיעור קומה מתפתחים כיסים של מנהיגות קהילתית, שאינם מבוססים דווקא על גדולי תורה כי אם על פעילים חברתיים – נשים וגברים, צעירים יחסית, מלב החברה החרדית, המבקשים לקחת בעצמם אחריות על המשך גורלה של החברה החרדית בישראל, מבלי לנטוש את אורח החיים של החברה החרדית שבה גדלו ושאליה הם ממשיכים להשתייך. הולכת וקרבה השעה שקבוצה מתפתחת זו תכונן גם ברחוב החרדי כלים וחשיבה של חברה אזרחית, עם כללים חדשים בקשר שבין הקהילה החרדית והמדינה היהודית-דמוקרטית. בין שקבוצה זו תבוא במקום העסקונא הוותיקה המסורתית ובין שהיא תהיה זו שתשפיע על דמותה של המנהיגות הרבנית העתידית – בכל מקרה יש לצפות בתוך החברה החרדית לתהליכים מתגברים מלמטה למעלה בשנים הקרובות.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

5 תגובות

  1. אנחנו לא יודעים כלום מה מתרחש שם ובענינו כולם אותו דבר

  2. כל מי שמעוניין "לפקוח את העיניים" (כמו אביתר צדוק) — יש הרבה חומר מחקרי ואוביקטיבי באתר מוסד שמואל נאמן.

  3. הם לא רוצים להשתלב, הם רוצים לכפות ומי שמנסה לעצום עיניים ולוותר להם ולתת להם הנחות מפליגות מסייע בידם לכפות עלינו אורח חיים של העולם הקדמון

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

צילום של אליהו

סיפור גן העדן

על מונותיאיזם, פוליתיאיזם וההיררכיה של הפולחן