מחירי הדיור והפוליטיקה של הקרקעות (2)

חלקה של רשות מקרקעי ישראל וכמה הצעות לפתרון הסאגה
תמונת עדי
עדי ניב

במאמר הקודם בנושא הצגתי את בעיית מחירי הדיור בישראל וטענתי שהפוליטיקאים, למרות הצהרותיהם, אינם באמת רוצים לפתור אותה. סקרתי את חלקה של קרן קימת לישראל, וכעת הגיע הזמן לעמוד על אחריותה של רשות מקרקעי ישראל ליוקר הדיור.

רשות מקרקעי ישראל – או בשמה הקודם והמוכר מינהל מקרקעי ישראל – הוקמה ב-1961 במטרה לייעל תהליכים ולמנוע בירוקרטיה באמצעות ניהול מרכזי של קרקעות המדינה וקק״ל. אבל במהלך השנים קם הגולם על יוצרו, עוצמתו הלכה וגברה, סמכויותיו היו לשם דבר והוא הפך לכלי ניהול אדיר ממדים שעל השליטה בו התחרו ביניהם שרים רבים בהיותו קשור כמעט לכל פינה בחיינו, האזרחים.

בראש הרשות עומדת ״מועצת מקרקעי ישראל״, המורכבת היום רק מנציגי הממשלה – בדרך כלל המנהלים הכלליים של משרדי ממשלה, המייצגים שם את עמדת השר הממונה עליהם ויותר מכול לא יעזו להביע שם דעות שיהיו בניגוד לעמדת יו״ר המועצה, שאף הוא שר – היום שר האוצר. כמו כן חברים במועצה שני נציגים בודדים של קק"ל, שלמעשה אין להם כל השפעה בהיותם מיעוט שבמיעוט. בעבר היוו נציגי קק״ל מחצית מחברי המועצה, אולם בתיקון לחוק מקרקעי ישראל שהתקבל לפני שנים מועטות קטן מספרם וקטנה השפעתם.

לפי האמנה תפקידה העיקרי של המועצה הוא קביעת מדיניות המקרקעין של המדינה לאור הנחיות הממשלה. אבל המועצה מתנהלת על ידי השר הממונה באמצעות מנהל הרשות, המביא בפני חבריה את החומרים לדיון ואף מכתיב את סגנון ההחלטות. ומי חבר המועצה הכפוף לשר שיביע התנגדות? ובמיוחד היום, כשאותו שר הוא כחלון, שבו תלוי קיומה של הממשלה?

המעניין ביותר הוא גלגולה של הרשות עד כה. בראשה עמד תמיד שר חזק, כזה שהצליח לשכנע את ראש ממשלתו ליתן לו את ראשות הרשות במסגרת הסכמים קואליציוניים למיניהם. החזק מכולם היה אריאל שרון ז״ל, שלקח אתו את הרשות לכל משרד שעמד בראשו, החל במשרד החקלאות וכלה במשרד השיכון ובמשרד ראש הממשלה. גם כאשר כיהן כראש הממשלה לא ויתר על עמדת הכוח הזאת והכפיף את הרשות למשרד ראש הממשלה, תחת כנפיו שלו. בשל הכוח הרב שבשליטה על המקרקעין בישראל תמיד מצא שרון זמן, על אף עיסוקיו בראשות הממשלה, לקיים ישיבות של מועצת מקרקעי ישראל, אף יותר משקיימו יושבי ראש אחרים, שהיו עסוקים פחות מראש הממשלה (למען הגילוי הנאות – כותב מאמר זה היה חבר המועצה בתקופת שרון ובתקופת אולמרט).

גם אהוד אולמרט בתקופת כהונתו כשר האוצר הצליח להעביר אליו את הרשות, עמד בראשה והעביר שם החלטות קריטיות באשר לקרקעות בישראל, דוגמת אישור הבנייה הרוויה החריג המפורסם כל כך על קרקעות בריכות המלח של משפחת דנקנר בעתלית ובאילת.

היום מכהן כיו"ר המועצה שר האוצר משה כחלון, שלמרות הצהרותיו כי הוא שר חברתי, איני בטוח כלל ועיקר שהנושא אכן בראש מעייניו. ואף אם כן, העובדה העצובה הנה כי עד כה לא עלה בידו להוריד את מחירי הדיור ולו במעט, והם רק עולים ועולים.

כך מהווה רשות מקרקעי ישראל מוקד כוח מן החזקים בישראל, ועל כן לא מפתיעה מלחמת השרים התמידית על השליטה בה. בשל עוצמתה והשליטה הבלתי מעורערת בידי השר הממונה יחד עם המנהל הכללי, תמיד רצו אלה להגביר את כוחה, ומאז ומתמיד יישמו זאת באמצעות הגדלה תמידית בהכנסותיה, שהיו אטרקציה לאגף התקציבים במשרד האוצר. הממשלה, ערה להכנסות הרבות בתקציב הנובעות ממקור זה, תמיד עודדה את הרשות להגדיל הכנסותיה עוד ועוד. מהלכים אלה גרמו ישירות לעלייה במחירי הסף של הקרקעות שהוציאה הרשות לשיווק ובכך לעלייה זוחלת קבועה של מחירי הדיור.

מכאן נובעת המסקנה הבלתי נמנעת כי הממשל בישראל, יחד עם פוליטיקאים רודפי שררה ובצע, לא רק שלא נלחם במחירי הדיור אלא שהוא הוא המונע את הפתרון לבעיה הסבוכה של הנדל״ן בישראל.

לפני שנים ספורות העבירה הכנסת תיקון לחוק מקרקעי ישראל ולפיו הפך המינהל ל"רשות מקרקעי ישראל". המחשבה מאחורי תיקון החוק הייתה שינוי דרכי פעולת המינהל לטובת אזרחי ישראל, אך לא כך היה. במהלך חודשים רבים הוקפאה הפעלת הרשות בשל סנקציות שנקטו העובדים בדרישותיהם להעלאת שכר עקב החלפת ה"מינהל" ב"רשות", אך למעשה מלבד החלפת השם לנמלץ ונפוח יותר לא קרה דבר. ה"רשות" שיפרה את תנאי העבודה של ה"מינהל", אך בשנים האחרונות לא נעשה דבר. מנהל המינהל הושעה כבר לפני זמן רב, מנהל קבוע לרשות אין, חברי מועצת מקרקעי ישראל אינם יוזמים דבר.

כחלון מינה את אביגדור יצחקי, שהיה מנכ"לו של אריאל שרון, ל"ראש מטה הדיור והקרקע" ולמעשה הציב אותו – אף שהחוק אינו מאפשר זאת – מעל רשות מקרקעי ישראל ומעל נושא התכנון, שהועבר ממשרד הפנים למשרד האוצר ולידיהם של יצחקי וכחלון. אביגדור יצחקי היה חבר מועצת מקרקעי ישראל יחד עם כותב שורות אלה בעת שיו"ר המועצה היה ראש הממשלה שרון. איני זוכר כי האיש יזם והגה רעיון מקורי כלשהו במהלך כהונתו כחבר המועצה, למעט ניסיונותיו הבלתי נלאים להעביר כל החלטה שבה חפץ ראש הממשלה. האיש אפילו נזף בי על שהתנגדתי להצעת ההחלטה של שרון בעניין הקרקעות של "פי גלילות", שם רצה שרון לפתח את רמת השרון – והנה עד היום הדבר לא צלח, ואף שכותב השורות האלה היה בודד בהצבעתו נגד עמדת שרון, מתברר בחלוף השנים מי צדק אז… אבל כך עבדה מועצת מקרקעי ישראל זה שנים ארוכות, ונראה שכך היא עובדת גם היום.

להערכתי כחלון אינו רואה כלל את הבעיה, כי הפתרונות לבעיות הדיור אינם דומים למלחמה בחברות הסלולר הפרטיות. פה מדובר בכוחות על-פוליטיים, שעל מנת להביסם ולהעביר החלטות קריטיות בכנסת לא די בעמידה בראש מקרקעי ישראל ובמוסדות התכנון. הלחצים מכל הכיוונים הם הרי המכריעים ואין סיכוי שכחלון יצליח לעמוד בהם בממשלה הנוכחית.

אשר על כן כותב שורות אלה מטיל ספק באפשרות יישום הכרזותיו בעניין. אבל בכל זאת יצוין כי למעשה רק משה כחלון התייחס לנושא רשות מקרקעי ישראל במסע הבחירות שלו בשעה שכל האחרים הפריחו סיסמאות דוגמת ״אני אפתור את בעיית מחירי הדיור״… ולא היא.

בינתיים, כל ה"פתרונות" שהוצעו בפומבי על ידי שרים ופקידים למיניהם לא רלוונטיים כלל, ולו משום שאף לא אחד באמת ישים: לא מע״מ אפס ההזוי, שהועלה בעבר כהצעה ורק היה תורם להתייקרויות נוספות, לא העמדת חלק יחסי ממבנים הנבנים על ידי קבלנים לפי חוק, אף לא פתרונות "הקסם" שהוצעו בעבר, למשל זה של פרופ' טרכטנברג שהוכתר בסיסמה "הכסף חוזר לציבור". למעט הצהרות נמלצות והמצאות המופרחות לחלל האוויר, אין ולא כלום. שום חדש תחת השמש. ודווקא ההצהרות האלה על "כוונות" גורמות להעלאת מחירי הדיור, משום שהציבור מאס ברעיונות העוועים ואינו מאמין יותר לשום ממשלה – בצדק רב.

אין פתרון קסם לבעיה סבוכה זו אלא גילוי אומץ לב ציבורי בדרך המוצעת במאמר זה. כותב שורות אלה ניסה להעביר תכניתו לכל השרים שיש להם נגיעה בנושא, אבל אלה או שדחו אותו או שסירבו כלל להיפגש, ולו כדי להאזין. כך יאיר לפיד, כך אורי אריאל, כך משה כחלון, שאפילו לא טרח לענות על מכתב שכתבתי אליו בעניין וכך גם חברי כנסת רבים – תקצר היריעה מלנקוב בשמותיהם. כולם פוליטיקאים אשר בשל הגורמים שהוזכרו לעיל אינם מוכנים לוותר על מנעמי השלטון ועל האפשרויות הטמונות בכספיה האדירים של קק"ל.

על המדינה באמצעות הממשלה להתחיל ברפורמה רצינית בתחום הקרקע, מעבר לאינטרסים הפוליטיים – והציבור יכול ללחוץ לכך. עליה לבצע מיד את המהלכים האלה:

– חילוט הכספים העודפים של קק"ל (למעלה מארבעה מיליארד שקל!) על ידי המדינה חיוני ודחוף הוא, ובידי המדינה אמצעים רבים וטובים להפקיע מזכויותיה של קרן קימת לישראל, שאינן רלוונטיות עוד, ואף להתחיל לחשוב על הלאמתה של הקרן והעברת תפקידיה המצומצמים כל כך היום לאחריות המדינה.

– לאלץ את קק"ל להחליף עם המדינה את קרקעותיה במרכז הארץ, שם אינה פעילה ואין צורך בה, בקרקעות בלתי מפותחות בנגב ובגליל, על מנת שתפתח בינתיים את האזורים הצחיחים ולא את תל אביב ואת רמת גן.

– להכתיב לרשות מקרקעי ישראל קיצוץ במחירי הסף של קרקעותיה המשווקות לציבור, לא באמצעות קביעה של "מחיר למשתכן", שאין בו ולא כלום, אלא קיצוץ משמעותי, אף אם רווחיהן של קק"ל ושל המדינה יקטנו.

– להחיות את חוק הדיור הציבורי ולממשו הלכה למעשה.

– לאלץ את קק"ל לשנות את הרכב מועצת המנהלים שלה מפוליטיקאים שלא מצאו מקום בשורה הראשונה לאישי ציבור ולאנשי מקצוע ולהקטין את מספר חברי הדירקטוריון מ-37 היום (הרי צריך מקום לכל פליט פוליטי…) ל-11. כך יוכל הדירקטוריון לקבל החלטות ואף יקבלן, כל עוד קק"ל קיימת.

– לחזור להרכב הקודם של מועצת מקרקעי ישראל כך שתכלול אישי ציבור ואנשי מקצוע, שלא כמו היום. לשם כך יש לשנות את חוק מקרקעי ישראל – פעולה הנתונה בידי איתן כבל, יו"ר ועדת הכלכלה, אשר משום מה מסרב בינתיים לעסוק בנושא הקשה הזה.

אלה הם רק חלק מהפתרונות האפשריים לפתרון בעיית מחירי הדיור – אבל הם אפשריים רק אם יימצא האומץ הפוליטי לכך.

קשה להאמין. אבל זו כל האמת.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

13 תגובות

 1. איך יתכן שהממשלה בידי הימין והקרן הקיימת בשליטה חזקה של השמאל?

  1. זו הפוליטיקה של האנשים ״הקטנים״ המנהלים אותה דרך ההסתדרות הציונית, גוף עתיק שאין לגביו כל מושג לאזרחי ישראל, אלא רק למקורבי השלטון המזנבים בפוליטיקה היום. כך אלה מחלקיםהאת העוגה ביניכם וכך בהסכמים סודיים נשמרה קקל בידי העבודה כאשר ראשות ההסתדרות הציונית בידי אדם בשם דובדבני מהזרם הדתי שאיש אינו יודע מיהו למעט מקורבי השלטון.

   1. נכון הסברת. כך מנהלים את קק"ל. ואם נחסל את קק"ל ונעביר את נכסיה לבעלות המדינה יהיה יותר טוב? אז לא ינהל אותה דובדבני א' ובמקומו יבוא דובדבני ב'? ונמכור קרקעות בכסף מלא לנציגי השליט מקטאר? נעשה קופה יותר גדולה? נכניס להנהלה נציג ערבי ממרץ? יהיה טוב בפלסטינה כבר אמרנו?

    1. אני מציע שתפסיקי כבר לקשקש או שתחדלי לפחד ממי שאת מפחדת ותזדהי על אף שאני חושב שאני יודע מט את. באנונימיות לא תהיה יותר התייחסות אלייך.

 2. בסך הכל חוגגים ומחלקים את כספי הציבור ובגדול
  אלא שבקק"ל ובמינהל מקרקעי ישראל מדובר במיליארדים

 3. נראה שקקל ומיהל מקרקעי ישראל פגעו בך. יש לך חשבוןאתם. אתה אוביקטיבי. חשוב לציין שאין לי שום קשר ושום אינטרס בנודא ואני שונא שחיתות.

 4. זאת הרי תופעה כללית לא רק של מפלגה מסויימת. כאשר מדובר בכסף ובחגיגות יש לכל המפלגות שיתיוף אינטרסים.

 5. אינני מתכוונת להזדהות בפומבי כדי לא להפוך את הדיון להתנצחות אישית. אני שמחה שאתה יודע מי אני ומה אני מייצגת. בעצם היה מוזר אם לא היית יודע. וחוץ מזה אינך חייב לענות לי. מספיק לי שאתה יודע שיש מי שמבקרת את דבריך ושומרת שתסכולים אישיים לא ישפיעו על מסקנות מקצועיות. אני מוצאת לנכון להוסיף שצדקת לחלוטין במאמרך השני כשהראית שבעצם הקק"ל אינה אשמה בגובה מחירי הדיור.

 6. שימי בבקשה סוף לקשקושים שלך ולבדיות שאין להן יסוד.
  המשיכי להתחנף ליור ולהנהלה ושייטב לך. אנא אל תבלבלי לקוראים הרציניים יוצר את המוח בחנופות האלה.׳קקל היום מיותרת, בזבזנית כספים אדירה, קיטמה נשמר היום רק לתועלת פוליטיקאים מסוג ג קטנים קטנים שכך המערכת הפוליטית מפצה אותם על היותם זעירים כל כך ואין לזה קשר לתחושוות אישיות כלל ועיקר.
  סוף דבר ואני שמח לקבלת תגובות חיוביות כל כך ומי ייתן וסוך סוף ייחסך מעם ישראל הבזבוז הזה שכןהצורם לעליית מחירי הדיור באופן ישיר לגמרי

  1. אני חושבת שאין לך מילה. אמרת שיותר לא תענה לי והנה כן ענית. אתה מנסה לחבל בקק"ל מתוך תסכול אישי ונקמנות פרטית. לא יעזור לך. הקק"ל תמשיך להתקיים ולפתח את הארץ. תפקידה לא הסתיים אלא הוא מתעצם ב- 100 השנים השניות. אם אתה חושב שאני מתחנפת לדני עטר ולהנהלה – שתחשוב ושתהיה בריא.

 7. הפעילות הלא שקופה במוסדות האלה החלה הרבה לפני עליית הימין.

 8. קשה לי להבין את מלוא החנופה הזו למר עטר שאין לי ולו מאומה. היור הקודם סולק וזה טוב ולמרבה הפלא כמעט כל התגובות המתקבלות הן אוהדות עד מאוד.
  אז תצבשלי במית של עצמך ותתחנפי אולי תזכי בעוד דרגה.
  ממש רות סוף להבלים שלך.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של גבי

מעשה שהיה

איש מכירות טוב צריך ניסיון ויכולת לזהות סכנות