מחירי הדיור והפוליטיקה של הקרקעות (1)

הכספים המתגלגלים בקרן קימת לישראל
תמונת עדי
עדי ניב

ממשלות ישראל לדורותיהן היו מודעות לבעיית יוקר הקרקע ובעקבותיה למחיריהן הגבוהים של דירות בישראל, שהיו גבוהים מהמחירים במרבית מדינות המערב. המחירים מעולם לא היו גבוהים כפי שהם היום, ולא נראה כי מגמת עלייתם תיפסק.

תהיתם מה הגורם העיקרי לתופעה זו? ובכן, הסיבה המרכזית כלל אינה נעוצה באוזלת ידה של הממשלה, כסברה הרווחת, אלא באי רצונה לפתור באמת את הבעיה הזאת. בניגוד להצהרותיהם הפומביות של כל השרים – אלה הנוגעים בדבר מחמת תפקידם וגם אלה שאין ידם משפיעה אלא מתוקף חברותם בממשלה – לא נראה כי מישהו בממשלת ישראל באמת רוצה לפתור את הבעיה המרכזית הזאת בחיינו.

יתמה הקורא: מה לו לכותב להציג עמדה הנוגדת את הצהרותיו הפומביות של הממשל בישראל לדורותיו? שהרי לא נמצא שר שלא יכריז השכם והערב כי "משימה ראשונה היא לפתור את בעיית הדיור ומחיריו". כותב שורות אלה מודע לפצצה שהוא זורק לחלל הציבורי. ואף על פי כן הריני להצהיר כי איני הוזה. חובת ההוכחה לטיעון זה מוטלת עליי, והרי היא לפניכם:

כל אזרח בישראל בטוח כי רשות מקרקעי ישראל היא הבעלים של קרקעות המדינה. בפי כול נישאת תמיד האמרה "הקרקע היא קרקע מינהל". ולא היא. רשות מקרקעי ישראל היא גוף ממלכתי רשמי שתפקידו לנהל את קרקעותיהן של המדינה ושל קרן קימת לישראל. הניהול המשותף הזה נקבע בשנת 1961 באמנה מיוחדת שנחתמה בין המדינה לבין קק״ל ביוזמתו של לוי אשכול ז״ל, ולפיה הוקם המינהל והופקד על ניהול הקרקעות. מטרת הקמתו הוגדרה כייעול התהליכים ומניעת בירוקרטיה מיותרת. המינהל התחייב להעביר לקק״ל את ההכנסות שנתקבלו מהחכרת קרקעותיה לציבור בישראל.

לקק״ל חלק נכבד מהקרקע בישראל המגיע לכדי 13%. מרבית קרקעות קק״ל הן במרכז הארץ – כאלה שהיו בבעלותה עוד לפני קום המדינה (כ-900 אלף דונם) וכמיליון וחצי דונמים נוספים שנמכרו לה על ידי המדינה ביוזמת דוד בן-גוריון, שרצה למנוע אפשרות של רכישת קרקעות על ידי ערבים וגם ביקש לממן את הוצאות המדינה ולכן להגדיל את תקציבה, שהיה אז דל מאוד. יודגש כי גם מרבית יערות ישראל שבטיפולה של הקרן אינם על קרקעות שלה אלא על קרקעות מדינה שנמסרו לקק"ל על מנת לנהל את יערותיה, גם זאת בניגוד לסברה רווחת בציבור הישראלי. העברת כל הקרקעות לידי קק״ל הייתה במחיר סמלי מאוד, אף שהיווה סכום מכובד שהוזרם לתקציב המדינה דאז.

מאז מדי שנה גדלות הכנסותיה של קק"ל. יודגש כי למעלה מ-80% מהכנסותיה נובעים מקרקעות שהמדינה העבירה לרשותה ורק כ-15% נובעים מתרומות של יהודים בחו״ל. אגב, את אותן תרומות הגיע הזמן להפסיק לחלוטין. אין לישראל במאה הזאת הפריווילגיה להיות תלויה לו בדולר אחד ביהדות חו״ל, אלא במישור הממלכתי, ולא במיקרו של קרן קימת לישראל. ישראל היום מדינה עצמאית וכוחותיה יעמדו לה בתחומים אלה.

הנה כך נצברו בקופתה של קק"ל יותר מחמישה מיליארד שקלים נזילים. יתאר לעצמו הקורא מהו סכום עתק זה ולמה הוא משמש בחיי היום-יום. והנה ההפתעה העיקרית: אפילו במחצית מסכום זה היה בידי המדינה לפתור חלק מרכזי של בעיית הדיור! אבל איש מהפוליטיקאים אינו מעוניין ״לקחת״ את הכספים האלו מקק״ל – אף שאפשר לעשות זאת בקלות, עניין של החלטה פוליטית אמיצה בלבד – היות שהאחרונה היא גוף פוליטי טהור שכל חברי הדירקטוריון שלו וכל צמרתו מתמנים על ידי המפלגות בישראל בתהליך ״סודי״…

בקונגרס זה שבו משתתפים כאלף צירים יהודים מהעולם כולו (מישראל עצמה רק 38% מציריו) ושאינו מוכר למרבית אזרחי ישראל, ממנים המשתתפים – שכולם פוליטיקאים מהדרג השני והשלישי – את כל בכיריה של קרן קימת לישראל, שתנאי העתק הצמודים להעסקתם גבוהים כל כך שהם מעוררים קנאה אפילו בבכירים בשרי ממשלת ישראל. אמנם לאחרונה העבירה קק"ל למדינה סכום נכבד, כדי לגרום למראית עין בחיוניות קיומה ובמטרה להשתיק את מבקריה הרבים בציבור הישראלי. מה הפלא שכל הפוליטיקאים בישראל מתחמקים מלעסוק באמת בשאלה הקריטית הזאת, שמסתכמת במחירי הדיור המזנקים מדי יום?

כיום יש רבים החולקים על זכות קיומה העצמי של קרן קימת לישראל. הטענה הנשמעת היא כי קק״ל סיימה את משימותיה, וכי נושא ההתיישבות וגם תחום פיתוח התשתיות להתיישבות כבר אינם סקטוריאליים אלא הם נושאים ממלכתיים, ולכן עליהם להתנהל על ידי המדינה. מסיבה זו ומפחד מפני הסיכוי להלאמה המתבקשת כל כך החליט הדירקטוריון על ניתוקה מהמדינה, פירוק רשות מקרקעי ישראל וניהול עצמי של קרקעותיה – החלטה זו, אם תצא לפועל, תגרום לעלייה נוספת במחירי הדיור, שהרי מרבית קרקעותיה של קק"ל מצויות במרכז הארץ.

עד כאן בנוגע לקק"ל. בפרק שני בסאגה זו אעסוק בדרך התנהלותה של רשות מקרקעי ישראל ובאחריותה למחירי הדיור המאמירים ואף אציג דרכים אחדות לפתרון.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

18 תגובות

 1. מאמרות חז"ל
  לא יורקים לבאר שממנה שותים.
  וכן – לא רק שתפקידי הקק"ל לא הסתיימו אלא שהם רק בתחילת הדרך.
  וכן עלות הקרקע היא רק חלק ממחיר הדירות. שים נא לב לענין זה.

  1. אין לך מושג על מה שאצה שח.
   חוץ מזה מי שמופיע בעילום שם יודע שהוא מקשקש

   1. כיוון שאין לנו מושג וכו' וכנראה שלך, בצדק רב יש, ניתן לצפות שתגלה לנו מדוע יוסי ביילין ביקש לצרף חבר ערבי לדירקטוריון הקק"ל. מה הקשר של השמאל הקיצוני (מרץ) לקק"ל ומדוע הפחיתו את נציגי מרץ בדירקטוריון הקק"ל משניים לאחד ומה קרה בעקבות החלטה זו?
    אתה גם טוען ש- 15% מתקציב הקק"ל בא מתרומות חו"ל ורצוי כיום לוותר על זה. על כמה כסף מדובר? ואיך זה מסייע ליהודים ממדינות מסוימות להוציא משם כסף? אם בכלל מותר לדבר על זה ואם בכלל צאתה יודע על מה מדובר?
    האם יש קשר בין קק"ל לשמירה על רכוש העם היהודי?
    ובקשר למחירי הדיור – מי קובע את מחיר הקרקע?
    מה הקשר בין מחירי הדירות למערכת המס הכללית שאין לקק"ל השפעה עליה?

     1. בתשובתך שלעיל כבר ענית לי. גם הימנעות מתשובה היא תשובה מובהקת. אין צורך שאזדהה. אין לי רצון להפוך את הדיון להתנצחות אישית. הגם שכך מסקנתך השנייה נכונה. אנוכי איש שמכיר ויודע. דהיינו זה לא קשקוש ואני יודע מה אני שח. אני בהחלט מחכה למאמרך השני עם התובנות שציינת שתביא בהמשך. אנא זכור שקק"ל היא רכוש פרטי של העם היהודי. זכור נא עוד דבר – מחירי הדיור לא יורדים בגלל מחירי הקרקע, או מעורבותה של קק"ל. מחירי הדיור לא יורדים מפני שרוב הציבור (בעלי הדירות) לא רוצים בכך.

      1. אבקשך לחדול. אין לי כוונה לשוחח עם קיר. חבל שאתה או את פחדנים כאלה בישראל במאה ה21.
       נא לא לפנות אליי יותר אלא עם שם אמיתי ומלא. אפילו אם את-אתה עובד קקל או חבר-ה דירקטוריון או פנסיונר שחרד לדמותו בעיני הצמרת החדשה, שלצערי אינה שונה בהרבה מקודמתה.
       שלום ולהתראות רק עם שם מלא אמיתי ולא כשפן שמתחבא מאחורי הגזר.

    1. שאלותיך מצביעות על ידע שרק איש מבפנים מכיר ויודע.
     בשמחה אתייחס להן אחת לאחת אם לא תפחד להזדהות או שתטלפן לי ותאמר לי מי אתה או את

     1. חבר יקר, אני לא מטלפנת אליך ולא אומרת צלך את שמי. אני לא חשובה. מה שחשוב הוא שאתה לא תעשה חשבון עם מי שגרם לך לפנות לערכאות ולהיכשל בכך בעבר ובכך גם לגרום נזק לאינטרס של העם היהודי. אני מציעה שתשלח לדני עטר לקריאה ומתן הסכמה לכל מאמר שתפרסם על הקק"ל.

 2. כל גוף ציבורי ובמיוחד כזה שמגלגל סכומי עתק, חייב להיות שקוף.

  1. …והגוף זה בהרכבו דהיום ״משחק״ אותה שקוף אבל רב הנסתר גם היום על הנגלה.

   1. ניב – מה נסתר? כל אחד יכול לכתוב קק"ל בגוגל ולקבל את כל המידע על קק"ל בחינם. מה מסתירים? מי מסתיר? למה מסתיר? אל תקשקש סתם. דבר לעניין. רק תזהר מלשון הרע.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

קידום אתרים אורגני וממומן

אתר אינטרנט לעסק זה כבר מזמן לא מהלך שחשוב לעשות כי מצפים מכם. כיום, כאשר לכל המתחרים שלכם יש אתר אינטרנט, העובדה שגם לכם יש

שרטוט סמלי בית

מהי חברת ניהול נכסים?

שירותים נרחבים לבניינים על מנת שהמבנה יישאר מטופח וישמור על ערכו

שאול אייזנברג

שכונה

פיטורי המאמן במכבי תל אביב

פיצוץ אטומי

על הסף

חידוש הסכם הגרעין עם איראן – תרחישים אפשריים