הולך ומבשיל הזמן לרפובליקה הישראלית השנייה

זמן קורונה מאפשר כינון חוקה ישראלית שתתאים לזמננו
תמונה של דוד
עו"ד דוד סנדובסקי

תהליכי ההתפרקות השלטונית, הכלכלית והחברתית האנרכית מודל 2020 בישראל, כמו בעולם כולו, משקפים שינויים חברתיים, כלכליים ופוליטיים, על רקע התנגשות של כוחות מנוגדים חיוביים מול שליליים. הכוחות החברתיים החיוביים בקרב העמים, שיכריעו איך ייראו פרדיגמות ופלטפורמות החברות האנושיות העתידיות, אינם משקפים יותר פוליטיקת אידיאולוגיות ופרקטיקות חברתיות, פוליטיות ומפלגתיות שאבד עליה הכלח, אלא את העוצמות החדשות, שאליהן חוברים צעירים רבים שחייהם נהרסים בשל פרדיגמת הקורונה, שהיא בעיקר יוצרת "הרס-יוצר" חברתי-כלכלי. התופעות והכוחות מנבאי השינוי כבר קיימים בזירה הציבורית והם כוללים בין השאר:

 1. התארגנויות מועצמות של החברה האזרחית ורשתיות חברתית של המגזר השלישי. התארגנויות אלה מאפשרות לאזרחים להתייצב אל מול הממשלים והשלטונות ולהיאבק בהם. פייסבוק היא פלטפורמה חשובה בהתארגנות החדשה.
 2. מבנים קהילתיים רב-שכבתיים, רב-ממדיים ורשתיים. אלה מתמקצעים ומשתכללים. הרובד הקהילתי והמוניציפאלי יהפוך לגורם דומיננטי יותר ויותר עם הסדרות רגולטוריות מתאימות.
 3. קואופרציה (התאגדות שיתופית) שתשוב לגדולתה, גם בישראל, לאחר שנות ההרס הכלכלי-חברתי-תרבותי שהמיטה עלינו הכלכלה הקפיטליסטית הליברטינית-חזירית. הקואופרציה, שהיא חלק מהכלכלה החופשית, צמחה בבריטניה, באיטליה ובארה"ב ולא בברית המועצות ובגוש הסובייטי, כפי שרבים בישראל חושבים בטעות.
 4. גישות גלובליות חברתיות והומניסטיות ברוח "תיקון העולם" (האנטי-דרוויניסטי וליברטיני-חזירי) של היהדות הנאורה הרפורמית והקונסרבטיבית. תפיסות גלובליות אלה מנוגדות לרוחות הרעות, המתעמרות, הפוגעניות והריאקציוניות של "הסדר העולמי החדש", המקרין על תרחישי הקורונה (ראו גוגל, יו-טיוב וויקיפדיה). "סדר עולמי חדש" ועכור זה מונהג על ידי אישים וזרמים נוסח ה"אילומינטי" (גוגל), ולכאורה גם על ידי מי שהיה מייסד מייקרוסופט וחבורת תומכים. אלה הם מקדמי גישות דרוויניסטיות אפלות, שדוגלות בפירוק הסדרי הייצוב הגלובליים שגובשו לאחר מלחמת העולם השנייה, ויצירת עולם אכזר ואנטי-אנושי, במתכונות סיניות, בולשביקיות ופאשיסטיות.

הדבר יביא לשיבתן של קטסטרופות בסגנון מוראות מלחמות העולם. דוגמה להמחשת תוצאות מיקרו-פיילוט מסוג שלילי זה הוא רצח העם האכזרי שבוצע בשליש מהעם הקמבודי בשנים 1976–1979. הפיילוט התבצע בניהולם של קבוצת פרופסורים, פילוסופים קמבודים חמרוז'ים מהסורבון, בשם יישום התאוריות של ז'אן ז'אק רוסו בדבר חזרה כפויה לטבע תוך הרס ערי קמבודיה ויושביהן. הכול תוך יצירת "סדר קמבודי חדש" (על משקל "סדר עולמי חדש") כביכול.

המוני אזרחים, בישראל ובעולם, ביניהם צעירים רבים שמפסידים לימודים, חיים עצמאיים והזדמנויות תעסוקתיות בשל ההגבלות שמטילים קברניטי הקורונה, מתעוררים להפגנות מתמשכות שהולכות ונעשות אגרסיביות, בשל תחושת בטן גוברת כי "יד נעלמה" מכווינה בזדוניות את תהליכי ה"הרס-היוצר" והתודעה הכוזבת הכאוטיים, הזדוניים, הפוגעניים והמתעמרים במהותם, שמתקיימים מאחורי הקלעים של "הקורונה", ואשר מנחים את תהליכיה. והכול בדומה למתרחש במדינות אחרות.

העמים השונים, על צעיריהם ומבוגריהם, ניצבים אל מול ההנהגות והאליטות המנוכרות הרואות עצמן כחלק מפרדיגמות ומפלטפורמות הסדר העולמי החדש. כל זאת תוך התפתחות שאיפות שחרור בקרב העמים מההנהגות שאינן נאמנות לציבור הבוחרים. העמים המתפכחים פועלים במישורים נפרדים ומנוגדים לדרכי הפעולה הנלוזות של המנהיגויות והאליטות המנוכרות.

במקביל, ההנהגות מגבירות שיתופי פעולה בהצלבה עם אינטרסים של כוחות גלובליים ומנהיגויות ממדינות אחרות המנותקות אף הן מהעמים. הכול בהתייחס לספקטרום אינטרסים המשותפים להנהגות ברובד הגלובלי, אשר דבקות בהנצחת עצמן בשלטון לשם סיפוק צורכיהן המנוגדים לצורכי העמים. לאליטות אין בעיה להשתלב בסדר העולמי החדש, תוך הנצחת שלטונן, שהוא רע לעמים ונועד להחלישם ולרוששם. ראו לדוגמה: ארדואן, פוטין ואורבן. התהליך מוביל להנצחת מעמדן הפריווילגי כ"שליטים לחיים". אין יותר אחדות אינטרסים בין ההנהגות ועמיהן, אלא ניכור ופערים גוברים שיוצרים דה-לגיטימציה של ההנהגות הנוכחיות בקרב עמיהן.

כל זה יביא להתארגנות ולעיצוב שונים של המוסדות המשתנים של השלטון באמצעות רתימת כוחות חברתיים כתחליף למסגרות ולכוחות פוליטיים מיושנים שאבד עליהם הכלח. כוחות חברתיים אלה יותכו בתהליכים הפוליטיים שיוצרים העמים על רצפי הזמן. בכל מדינה יהיה זה תהליך מקומי שיושפע מתהליכים גלובליים ויתרחש ברובד המדינתי בדומה למתרחש במדינות אחרות.

גם ישראל היא חלק מהתהליך הזה. גם בישראל דרכי תפקוד המנהיגות, והאליטות ויעדיהן לוטים בערפל. מצב זה מנוגד באופן טוטלי לצורכי הישראלים ולציפיותיהם. מדובר בהשפעת מודל עולמי קיצוני, שפועל על סף יצירת אנרכיה, שממנו נגזר יישום ישראלי קיצוני. זה מצעיד אותנו לקראת התנגשות ופיצוץ מהפכניים של העם בישראל אל מול ההנהגה המנוכרת וחסרת כישורי מנהיגות עכשוויים וכמובן אל מול האליטות. כדאי לזכור את אירועי כיכר תחריר במצרים בעשור האחרון.

הרפובליקה הישראלית השנייה תכונן חוקה על בסיס חוקי היסוד, תוך השלמת כמה חוקי יסוד שהם פרקי החוקה, כדוגמת: זכויות חברתיות, חופש הביטוי והעיתונות (כולל זכויות להפגין, להתאגד וכן לשבות ולנהל מאבקים ציבוריים וחברתיים). רוב פרקי החוקה הישראלית כבר נחקקו באופן אבולוציוני במהלך שנות קיומה של מדינת ישראל.

המבוא לחוקה ולרוחה יהיה מגילת העצמאות מ-1948, זאת לפי הצעתו של מאיר שמגר המנוח, שכיהן כנשיא בית המשפט העליון. שמגר סימל את הממלכתיות הישראלית.

רשויות השלטון הממלכתיות שתיגזרנה מהחוקה תהיינה הכנסת, הממשלה, הנשיאות, מערכת השפיטה ובקודקודה בג"ץ ובית המשפט העליון, ביקורת המדינה. רובד השלטון המקומי ורשת הרובד הקהילתי יחוזקו לשם יצירת איזונים ובלמים משוכללים. יוחמרו הקריטריונים לאישור חברות בגופים אלה והם יכללו משתנים מגוונים. כל מי שייכשל במילוי תפקידו וידבק בו רבב, יועמד לדין משמעתי בבית דין מיוחד לנבחרי ציבור ולנושאי משרות ברשויות השלטון. העונש יהיה משמעתי, תקינותי ואתי ויוכל להביא לסיום כהונת העומד לדין ללא הליך פלילי.

לפי המלצות ועדות שמונו במשך השנים תמנה הכנסת 120 ח"כים. 60 ייבחרו ברשימות מפלגתיות עם אחוז חסימה. ח"כ שיערוק מסיעתו – יעזוב אוטומטית את הכנסת. 60 ח"כים נוספים ייבחרו אישית בבחירה ישירה באזורי בחירה, שייקבעו בגישות מחמירות לפי קריטריונים שייקבעו בחקיקה דקדקנית ומפורטת. מספר השרים לא יעלה על 18 וימונו עוד 6 סגני שרים.

לסיכום, זמן פרדיגמת הקורונה יוצר סיטואציה מהפכנית שמזרזת הליכים לבחירת "אסיפה מכוננת", כמו ב-1949, לשם אתחול מחדש של ישראל על ידי כינון חוקה ישראלית שתתאים לזמננו. כך תהפוך ישראל למדינה בת-קיימא לטווח ארוך.

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

7 תגובות

 1. (תיקון קל – ליברטריאנית ולא ליברטינית. בא מאנגלית: LIBERTRIAN PARTY)
  לעניין: מאמר מלא WISHFUL THINKING. מלא תקוות שסיכוייהן להתגשם נמוכים ביותר.
  בהיבט עולמי היסטורי הקורונה היא בינתיים תופעה שולית שמתבטאת בעיקר באמצעי התקשורת שחרגו מכל פרופורציה, כן, גם בישראל.
  שינויים במשטר, כמובן ללא הפיכה, יכולים להתרחש רק כתוצאה מהחלטת הכנסת.
  מבנה הכנסת מבחינה פוליטית פחות או יותר קבוע. מנהיגי המפלגות לעתים מתחלפים, אך הכוחות הפוליטיים הנמצאים מאחריהם נותרים קבועים וחלקם אף מתגורר בחו"ל.
  יש להניח שימצא בקרוב חיסון נגד הקורונה ואולי גם תרופה מרפאת. אזי הכל יחזור לקדמותו.

 2. החטוף פה מכה לאומית כל כך קשה עד כדי כך שאנשים יבינו שאנחנו בדרך לא נכונה

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר.

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של סטיב

מלחמה על הבית

מלחמת הקיום של היום דורשת חשיבה מחודשת

כף רגל

פטריות ברגליים

כף רגל אתלט היא מצב עור שכיח המשפיע על כפות הרגליים. זה נגרם על ידי זיהום של העור עם פטריות. רגל אתלט היא זיהום עור