הבחירות הבאות – מהלך להצלת האומה

יש לקיים בחירות בהקדם ולדון ברצינות באופי המדינה
אדם מצביע
צילום: צילמתי

מדינת ישראל היא מדינה דמוקרטית, רבת-תרבויות וחיונית במיוחד. אולם בשנים האחרונות חל תהליך זוחל של כרסום במאפיינים אלה, כרסום בסולידריות החברתית ופגיעה חמורה ביכולת לקבל דעות אחרות ולקבל את האחר. הדברים הלכו והתחזקו עם כינונה של ממשלת נתניהו האחרונה ובמיוחד עם התקדמות החקירות השונות אשר קשורות בנתניהו ובבני משפחתו. בנושאים אלו אבדה כל בושה ונעלמה הממלכתיות.

הממשלה הנוכחית מובילה אותנו בדרך חתחתים לשינוי מהותי באופיה הדמוקרטי של המדינה. שינוי זה מתחולל בלא כל דיון ציבורי, חלק מהציבור אינו מבין שמוליכים אותו שולל לכיוון של דמוקרטיה נכה או אובדן הדמוקרטיה בכלל והמשמעויות של מהלכי הממשלה אינן מובנות די הצורך. חוק עוקף בג"ץ אחד רודף חוק עוקף בג"ץ שני. ביטויים של שנאה, הסתה והדרה נשמעים בראש חוצות, מפי ראשי הציבור ובעקבותיהם מפי אחרוני הטוקבקיסטים, שרבים מהם מיומנים בהשתלחות ובדברי נאצה. ניסיונות כוחניים, באצטלה של משילות, מנסים להרוס כל חלקה טובה שנבנתה כאן בעמל רב במשך למעלה ממאה שנים.

בחירות צריכות להתקיים במועדן כל ארבע שנים כפי שקבוע בחוק. במדינת ישראל זה שנים רבות לא מצליחים להשלים קדנציה שלמה בין בחירות, והתוצאה היא פגיעה במשילות וביציבות. למרות זאת, אני חושב שיש לקיים בחירות בהקדם האפשרי. לבחירות אלה תהיה השפעה מכרעת באשר להמשך קיומה של ישראל כמדינה דמוקרטית חופשית. למה ועל מה צריכות להיות בחירות בהקדם?

יש לקיים בחירות בשל ניסיונות חוזרים ומתגברים לעקוף את בית המשפט העליון ולהחליש אותו. ראשית ניסיונות לחוקק חוקים עוקפי בג"ץ, כמו חוק יסוד החקיקה החדש, שיכלול פסקת התגברות – כלומר צמצום האפשרות של בג"ץ לפסול חוקים, חוק עוקף בג"ץ לטובת סגן שר במעמד שר (עבור ליצמן), חוק עוקף בג"ץ למניעת חילול שבת – חוק המרכולים. שנית, ביקורת הולכת וגוברת של שרים, חברי כנסת, אישי ציבור פוליטיים ואנשי דת על בית המשפט העליון ועל השופטים. הביקורת הגוברת מייצרת קרקע נוחה לדה-לגיטימציה של בית המשפט העליון, וזו תאפשר בסופו של דבר להחליש משמעותית את בית המשפט העליון על מנת לאפשר לפוליטיקאים לפעול באין מפריע וללא החוק המרסן. שלישית, ניסיונות כוחניים לשינויים פרסונליים בהרכב שופטי בג"ץ כך שיתאימו לגישה של בית משפט עליון חלש וחסר שיניים, שלא יעז להתערב בחקיקה גם אם היא אנטי-דמוקרטית.

יש לקיים בחירות בשל החלשה של הפרקליטות והיועץ המשפטי לממשלה – ניסיונות לפצל את תפקידו של היועץ המשפטי לממשלה כדי שייחלש כוחו ותקטן השפעתו. בחירה של יועצים משפטיים שלא יהיו עצמאיים אלא נוחים להשפעה וחסרי עמוד שדרה. באמצעות חוק היועצים המשפטיים מנסים להכפיף את היועצים המשפטיים במשרדי הממשלה לשר ולא לפרקליטות, ובכך לנטרל את עצמאותם ואת כוחם.

יש לקיים בחירות בשל ניסיונות החלשה של מוסד ביקורת המדינה או פגיעה בו. איש אינו אוהב ביקורת, אך היא נחוצה ביותר, במיוחד לגופי שלטון שיש להם נטייה לכוחנות ולניצול הכוח לרעה. מוסד ביקורת המדינה הינו מרכיב חשוב מאוד בהפרדת הרשויות ובאיזונים והבלמים שבין הרשויות השונות. לאחרונה עלה ניסיון חקיקה אשר רוצה להחליש את המוסד הזה או לפגוע בו בתואנה שהוא מתערב בפעילות השוטפת של הגופים המבוקרים. פגיעה כזו היא גם פגיעה בכנסת ובתהליכים הדמוקרטיים. בישראל ההפרדה בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת היא בעייתית ומורכבת. הכנסת היא כיום הרשות החלשה בין הרשויות והיא אינה ממלאת את תפקידה כראוי, בוודאי לא את התפקיד של פיקוח וביקורת על הרשות המבצעת.

יש לקיים בחירות בשל ניסיונות פגיעה במשטרה והחלשתה. החקירות של ראש הממשלה הביאו לביקורת על המשטרה, שכביכול מדליפה מידע מהחקירות, ולביקורת אישית על המפכ"ל, אשר אינו מספק את הסחורה ואינו ממסמס את החקירות. על כן הוא מכונה "בוגד" בסביבתו של ראש הממשלה. את ניסיונות החלשת המשטרה ושלטון החוק הביאו לשיא של חוסר בושה עם העברתו בקריאה ראשונה של חוק ההמלצות, על אפם ועל חמתם של כל גורמי המקצוע וגם של שני השרים הרלוונטיים. בעניין זה עושי דברו של ראש הממשלה אינם בוחלים בשום פעולה ואיבדו כל הבושה.

יש לקיים בחירות בשל השחתת המידות ואובדן הבושה – כאמור, הבושה נעלמה ממסדרונות השלטון, בפרט בכל מה שקשור בחקירות ראש הממשלה והסובבים אותו. מדובר על ארבע פרשיות לפחות, אשר רק בגינן ראש ממשלה בעל יושרה וכבוד לאזרחים שהוא אמור לשרת, צריך היה להשעות את עצמו: פרשת המתנות – שמכונה תיק 1000, פרשת "ידיעות אחרונות" – שמכונה תיק 2000, פרשת הצוללות וספינות ההגנה על האסדות – שמכונה תיק 3000 ופרשת "בזק". בעניין זה יש ניסיונות חוזרים ונשנים, ההופכים בוטים ומביכים ביותר, לחוקק חוקים אשר ישפיעו על עתידו של ראש הממשלה, למרות הכחשות ראש הממשלה ושלוחיו הנרצעים, כמו החוק הצרפתי וחוק ההמלצות. בעניין החקירות יש גם ניסיון להפחית בערך הנושאים או להתכחש לחלוטין לבעיות.

יש לקיים בחירות בשל פגיעה בתקשורת ובחופש הביטוי תוך כדי ניסיונות החלשת התקשורת החופשית, הציבורית והפרטית – כמו חוק התאגיד, שמטרתו לפגוע בתקשורת הציבורית ובעצמאותה – והשתלחויות אישיות של ראש הממשלה ושל גורמים פוליטיים אחרים בעיתונאים חוקרים חשובים בניסיון להפחידם וליצור דה-לגיטימציה שלהם, על מנת לנטרל את עוקץ התחקירים והביקורת על ראש הממשלה. בד בבד מתגברים הניסיונות לחזק את התקשורת-מטעם בתחפושת של תקשורת חופשית.

בשל כל אלו יש לקיים בדחיפות בחירות ובמהלכן לקיים דיון מהותי, אמיתי ונוקב על הנושאים האלה:

מדינה דמוקרטית או מדינה המכהה את הערכים הדמוקרטיים – מדינה השומרת על זכויות המיעוטים או פוגעת בהם באצטלה של משילות, קרי הרצון להכתיב בכוח הרוב לכאורה ערכים לא שוויוניים ולא דמוקרטיים, ראו ערך "חוק הלאום".

דת ומדינה – השבת, הכותל, הדרה ופגיעה בנשים, גיור, פסולי חיתון, קבורה מחוץ לגדר (של חללי צה"ל), מונופול הרבנות והשחיתות ברבנות.

מדינה אחת על כל השטח מהים לירדן או שתי מדינות לשני עמים – יש להגיע לקביעה עקרונית בנושא זה, אם יש פרטנר אם לאו.

מדינת רווחה או מדינה אולטרה-קפיטליסטית: קצבאות הוגנות לנכים, לזקנים, לחלשים, דיור ציבורי, דיור בר-השגה, יוקר המחיה, שכר הוגן לעומת שכר מופקע ובלתי סביר לבכירים ולמקורבים, פערים קיצוניים, חינוך שוויוני, רלוונטי, ערכי וברמה גבוהה.

במקום זה, לצערי הרב, תהיה לנו מערכת בחירות דומה לכל מערכות הבחירות האחרונות: פופוליסטית, מתלהמת, מסיתה, מפלגת, לא עניינית ולא ערכית.

אני מקווה שכאשר תתקיימנה בחירות חדשות, הציבור השפוי יתעשת ויבין את חשיבותן ההיסטורית ויצביע למען שינוי. אחרת נקבל עוד מאותו הדבר והנזקים ייעשו בלתי הפיכים.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

9 תגובות

  1. בוודאי לא שוללים את הזכות להיבחר. בוחרים את המפלגה שאיתה יותר מזדהים.

 1. צודק – מדינת ישראל דמוקרטית.
  צודק – אם תהיינה בחירות בקרוב יהיה אותו הדבר: פופוליסטית, מתלהמת, מסיתה, מפלגת וכו'.
  מקווה שהציבור השפוי יתעשת?
  מי זה הציבור השפוי? מצביעי מרץ?
  מי זה הציבור הלא שפוי? מצביעי הליכוד?
  אתה כותב שאם לא יהיה שינוי נקבל את אותו הדבר – גם בזה אתה צודק.
  ברשותך רק אוסיף פנטזיה – תיקיי 1000, 2000, 3000, ועד 10,000 – לא יעזור כלום. בכל מקרה ביבי ייבחר. לא רק כי אין מישהו אחר אלא גם מפני שהציבור השפוי יצביע עבורו. למה? – כי הציבור הלא שפוי הוא בעצם הציבור השפוי שגם מבין ששתי מדינות לא תהיינה כאן עם פרטנר או בלי פרטנר בצד השני.

  1. נראה לי תבוסתנות. הציבור השפוי לא בהכרח קשור לימין ושמאל. הציבור השפוי הוא כזה שמבין שיש דעות שונות וזה לחלוטין לגיטימי ואפילו רצוי.
   הציבור השפוי הוא כזה שמוכן לחשוב ולא מראש לשלול.
   הציבור השפוי הוא אנחנו שמנהלים את הויכוח הזה על אף חילוקי דעות.

  1. אז צריך לשנס מותניים לדבר להעביר הלאה ולראות שכמה שיותר חושבים כך.

  1. אני לא חושב שהיו מעט בהפגנות. צריך להביא בחשבון שאנשים היום יוצאים פחות להפגין אבל כן רוצים שינוי.
   בכל מקרה צריך לנסות לעורר את כל מי שרק ניתן, בין השאר על ידי כתיבה כמו זו ושיח כזה. לשתף כמה שיותר על מנת לעורר תגובות ורצון לשינוי.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן