טכנולוגיית VaxHit החדשנית של חברת ווקסיל-ביו הישראלית

סיכוי חדש להתמודדות עם הסרטן
ד"ר ליאור כרמון, מנכ"ל ווקסיל

הרציונאל המדעי

תאי T לימפוציטים של מערכת החיסון יכולים לזהות ולהשמיד תאים עצמיים שעברו התמרה סרטנית, או תאים עצמיים שהודבקו בפתוגנים תוך-תאיים כגון נגיפים, חיידקים ופרזיטים. אופן ההכרה של תאיT  מתבצע על ידי הצגה של מקטעים מתוך סמנים (אנטיגנים) ספציפיים המבוטאים ביתר בתא הסרטני או בתא שהודבק בפטוגן כחלק מקומפלקס עם מולקולות תואם הרקמות (MHC) עצמיות. הלכה למעשה, תפקידן של מולקולות ה-MHC הינה לדגום ולהציג לתאיT  את כל תכולת התא ובתוך כך גם מקטעים מתוך אותם סמנים (אנטיגנים). ברם, מכיוון שלכל אדם יש סט יחודי של מולקולות MHC הנבחר אקראית מתוך מאגר של מאות מופעים שונים של מולקולת ה-MHC, ומכיוון שלכל מופע MHC קיים קוד קישור יחודי לאנטיגנים, הפעלה מקיפה וחזקה של תאי ה-T באוכלוסית בני אדם רחבה והטרוגנית הינה משימה שעד כה היתה בלתי אפשרית. מאותם טעמים, יצירת חיסון שיצליח לדמות קישור רחב למגוון מופעי MHC (ובכך לגרור הפעלה מיטבית של תאי ה-Tבכל אוכלוסיית המתחסנים) הינו אתגר מורכב שאינו מתקיים ברוב החיסונים.

 שימוש בטכנולוגיית VaxHit לפיתוח חיסונים

טכנולוגיית VaxHit, אשר פותחה בחברת ווקסיל על-ידי מחבר מאמר זה, לאחר שנים של עבודה במוסדות מחקר מובילים בארץ, הינה פלטפורמה טכנולוגית קניינית המשלבת אלגוריתם ושיטות אימונולוגית והמאפשרת זיהוי ובידוד פשוט ומהיר של איזורים חדשים ויחודיים מתוך סמנים (אנטיגנים) דוגמת הסמן הסרטני MUC1 ואחרים ופיתוחם כחיסונים. טכנולוגיית VaxHit עושה שימוש ברצפים הלקוחים מאיזורים מוגדרים הנקראים סיגנל פפטיד (SP) כמקור לחיסונים בעלי תכונות אימונוגניות במיוחד. רצפי ה-SP  מצויים במגוון גדול של סמנים (אנטיגנים) ומכאן שלטכנולוגית VaxHit אפשרות לזהות שלל חיסונים מניעתיים וטיפוליים עבור מחלות שונות. ישנה חשיבות לעובדה שלמרות שלכל רצפי SP מבנה דומה קיימת "חתימה אנטיגנית" של SP לסמן ממנו הוא נגזר עובדה שמקנה ספציפיות גבוהה החשובה ביצירת חיסוניים. חיסון המבוסס על טכנולוגיית VaxHit, יהיה רצף/מקטע נתון של סיגנל פפטיד (SP), קרי מקטע קצר יחסית בין 13-40 חומצות אמינו הנגזר מאנטיגן ידוע או חדשני ממקור סרטן או פתוגן תוך-תאי (כגון חיידק, נגיף או פרזיט).

החדשנות של החיסונים מבוססי טכנולוגיית VaxHit טמונה ביכולת הייחודית של רצפי SP (למרות שהינם רצפים קצרים), לקשור בו זמנית מספר רב של מופעים (אללים) של מולקולות תואם הרקמות (MHC) עובדה המאפשרת להם הפעלה חזקה משולבת של מגוון תאי T מסוג  CD8 ו- CD4 במרבית אוכלוסיית היעד. זאת ועוד, חיסונים מבוססי טכנולוגיית VaxHit מסוגלים להתמודד באופן טוב יותר עם מנגנון הורדת רמת ביטוי  של מולקולות ה-MHC בתאי סרטן ופתוגנים תוך תאיים. תופעה זו הנה אחד ממנגנוני ההתחמקות ממערכת החיסון בהם נוקטים תאים אלה. בנוסף, בשונה מחיסוני פפטידים אחרים, רצף  חיסון מאיזור הסיגנל-פפטיד מגביר את היכולת לעורר תגובה חיסונית גם בהיעדר אדג'ובנטים (מגבירי תגובה). לטכנולוגיה גם יכולת להפעלת נוגדנים כפי שיפורט בפיסקה הבאה. חיסון האימיוצין של חברת ווקסיל הינו דוגמא לחיסון המכיל את איזור ה-SP  בסמן הסרטני MUC1. תוצאות שהצטברו בשנים האחרונות כולל בניסוי VAXIL-001, אישררו כי אכן תכונותיו כרצף SP מאפשרות לו הפעלה חזקה ורחבה של תאי T באוכלוסייה התרוגנית של 15 חולי סרטן המיאלומה. תכונות יחודיות אלה אינן מתקיימות בחיסונים אחרים המצויים בפיתוח כנגד אותו סמן סרטני (MUC1).

 שימושים חדשים בטכנולוגיית VaxHit לפיתוח נוגדנים

כאמור, מקטעים אקראיים של סמנים אנטיגנים מתוך תאים סרטנים, בן היתר מקטעים מאיזור ה-SP, מוצגים על פני התא למערכת החיסון כחלק מקומפלקס עם מולקולות תואם הרקמות (MHC). במקביל, מחקרים שערכו מדענים בחברת ווקסיל בעת האחרונה הראו כי קיים מנגנון מקביל נוסף בו רצפי SP יכולים להיות מוצגים למערכת החיסון על פני תא המטרה גם באופן עצמאי בפתולוגיות מסויימות כמו בתאי סרטן. גילוי זה אולי נשמע טריוואלי להדיוט, אך הוא מהפכני שכן רצפיSP  במהותם הינם רצפים תוך תאיים שאינם אמורים להגיע עצמאית (ללא קישור למולוקולת MHC) לפני התא. אז על מה בעצם המהומה? מדובר על כן במגוון של יתרונות שכולם מהותיים ברמה העיסקית.

1. העובדה שרצפיSP  מגיעים לפני התא באופן עצמאי, אומרת שלחיסוניה של ווקסיל דוגמת חיסון האימיוצין, פוטנציאל להפעלת תאיB  יוצרי נוגדנים בנוסף להפעלת תאיT . לנוגדנים יכולות חשובות בלוחמה כנגד תאי סרטן ופתוגנים תוך תאיים המצויות בסינרגייה לפעולת תאי ה-T ומכאן משפרת משמעותית את תכונותיו ויכולותיו של האימיוצין. שילוב של תכונות אלה ברצף בודד, קרי אימיוצין, הינו נדיר ולמיטב ידיעת הכותב אינו מתקיים בחיסונים אחרים. לראייה, תוצאות ניסוי VAXIL-001 של חיסון האימיוצין בחולי מיאלומה אכן הראו כי ביכולתו של החיסון להפעיל שילוב של תאיT  ותאיB  יוצרי נוגדנים ב 10 מתוך 15 החולים שטופלו בחיסון.

2. ביטוי רצףSP  דוגמת רצף האימיוצין על פני תאי סרטן, אך לא על פני תאים נורמלים, מלמדת כי ניתן ליצור נוגדנים רקומבננים בעלי ספציפיות גבוהה כנגדו. נוגדנים אלה הינם מוצרים לכל דבר היכולים לשמש ככלי איבחוני וטיפולי כנגד סרטן. אכן, תוצאות שהציגה ווקסיל מאשרות כי נוגדנים חד שבטיים שנוצרו כנגד רצף האימיוצין (רצף ה-SP מתוך הסמן הסרטני MUC1) זיהו באופן ספציפי מגוון תאי סרטן המבטאים את הסמן MUC1 אבל לא תאים נורמלים וכן היו בעלי יכולת הרג של תאים סרטניים. נכון להיום יש מספר קטן של נוגדנים כנגד הסמן MUC1 שיכולים לזהות רק תאי סרטן בספציפיות גבוהה. נוגדנים שנוצרו בעבר הכירו גם חלק מהסמן המופיע כצורה מסיסה בדם החולים עובדה הפוגעת ביעילותם. שוק הנוגדנים הוא שוק בוגר גדול בו עיסקאות משמעותיות מתבצעות גם בשלב הטרום קליני (ראה עסקת קומפיוגן – באייר – תשלום מראש של 10 מ' $ + מאות מיליוני $ בתשלומים עתידיים, ללא הוכחה קלינית). העובדה שהגנום ההומני רוצף לחלוטין ואין גנים חדשים שלא זוהו, מקשה אף יותר על זיהוי מטרות חדשות ליצירת נוגדנים. על כן הגילוי של ווקסיל עשוי לפתוח צוהר קנייני לשחקנים הרוצים ליצור נוגדנים כנגד סמנים חדשים ובאופן פוטנציאלי גם כנגד סמנים ידועים נגדם כבר יש נוגדנים (מוצרים) מאושרים בחלקם מוצרים המוכרים במיליארדי דולרים בשנה.

3. בנוסף, הנוגדנים החד שבטיים שנוצרו כנגד רצף האימיוצין, הינם כלי חשוב לאבחן ולעקוב אחרי תאי הסרטן בחולים המטופלים בחיסון האימיוצין. כלי זה מסייע מחד לבחור חולים מתאימים לטיפול בחיסון ומאידך נותן מדד מדוייק ואמין בזמן אמת על אפקטיביות הטיפול ולכן עשוי להעלות את סיכויי ההצלחה של החיסון.

לסיכום: טכנולוגית VaxHit הינה פלטפורמה שתהיה בסיס רחב ואיתן למגוון רחב של מוצרים עם מגוון שותפים פוטנציאלים בשווקים מטרה גדולים והחברה בוחנת את הדרך למסחור אפשרי של הטכנולוגיה. כל היישומים מגובים בפטנטים רחבים ורובם אושרר בניסויי הפרקליניקה וקליניקה של החברה.

ד"ר ליאור כרמון: מייסד, מנכ"ל וראש מו"פ חברת ווקסיל ביותירפיוטיקס בע"מ

יונתן קורפל, העורך הראשי הנו יו"ר החברה

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של קימל

אלוהים אינו שוטר

עבריינים בחסות הדת – כיצד ניתן להסביר את הסתירה

תמונה של סטיב

מלחמת התשה

רוסיה ואוקראינה, לאן פנינו?