זה הזמן להיערך ל"סיבוב הבא" מול איראן

ההשלכות של ההסכם עם איראן על ישראל והאזור
יואל גוז'נסקי

להסכם שנחתם בין איראן לבין המעצמות בסוגיית הגרעין עתידות להיות השלכות אסטרטגיות שיאתגרו את ביטחונה ואת מעמדה של ישראל. ייתכן שניתן היה להגיע להסכם טוב יותר אם, למשל, היו המעצמות מותירות אופציה צבאית כירורגית אמינה יותר "על השולחן". עם זאת, ההסכם נותן לנו ארכה של כמה שנים להיערך "לסיבוב הבא" מול איראן. גם אם קשה בעת הזו לחזות את כל קשת ההשפעה של ההסכם, ישראל נדרשת לפעול על מנת לצמצם את ההשלכות השליליות של ההסכם בנושאים שלהלן.

חציית הסף הגרעיני

הסכם זה הוא בראש ובראשונה הכרה בין-לאומית בלגיטימיות של איראן כ"מדינת סף גרעינית" והוא יעניק לה נקודת זינוק משופרת בהחלטה עתידית לפרוץ לפצצה גרעינית. ההסכם, בנוסף להשארת גישה לטכנולוגיה גרעינית בידיה של איראן, גם מתגמל אותה בכך שהוא מסיר את הסנקציות שהוטלו עליה. ייתכן שאיראן תעריך שיכולתה לפתח נשק גרעיני בתוך זמן קצר תספק את מידת ההרתעה האסטרטגית הנדרשת לה, מה גם שבה בעת היא ממשיכה לפתח את ארסנל הטילים שישמשו אמצעי שיגור. מתום העשור הראשון ליישום ההסכם תהיה בידי איראן האפשרות להתחמש בנשק גרעיני בתוך זמן קצר, כאשר היא תחליט כי התנאים מאפשרים – או בראייתה, מחייבים אותה – לפרוץ ליכולת גרעין צבאית. נסיבות שיאפשרו תנועה איראנית לפצצה או יהוו עבורה עילה לעשות כן, יהיו למשל איום ממשי – חיצוני או פנימי ­– על המשטר האיראני; ניצול הזדמנות בעת שארצות הברית, מטעמים שונים, מתרחקת מהמזרח התיכון ומעתיקה את תשומת לבה לאיומים אסטרטגיים באזורים אחרים של הגלובוס; הערכה כי הקהילה הבין-לאומית עייפה מן המאמץ הדיפלומטי רב השנים, ולא מעוניינת לשלם את מחיר העימות האפשרי עם איראן, ולכן תהא מוכנה להסכין עם איראן גרעינית. על ישראל להבטיח לפיכך, כי ייושם בפועל מנגנון הפיקוח האפקטיבי שעליו הוחלט בהסכם ושניתן יהיה להזינו במודיעין שמחוץ למנגנון. בתוך כך יידרש עדכון מלא ומדויק של ישראל בתמונת הפיקוח.

מעמד אזורי משופר

כבר לפני ההסכם, עם העמקת המאבק הבין-לאומי בארגון "המדינה האסלאמית" זכתה איראן למעמד של שחקן מייצב ואחראי באזור, כזה שעבור רבים במערב ניתן "לעשות עמו עסקים". זאת, למשל, ביחס לביקורת הגוברת בממשל האמריקני וגם בקרב אחרים לגבי "ההרפתקנות" של מדינות סוניות כמצרים (על פגיעתה בזכויות אזרח) וכסעודיה (שהמבצע הצבאי "ההרפתקני" שלה בתימן הביא לאסון הומניטרי). למעמד האיראני הגרעיני החדש לא מתלווה ממד הרתעתי אמין כפי שהיה אילו הייתה איראן מדינה גרעינית לכל דבר. אולם, היכולת של איראן לפרוץ לפצצה בפרק זמן קצר, תשרת את שאיפותיה ליציבות משטרית, ליוקרה וליתר השפעה באזור.

ייתכן שהשפעה זו תאפשר לאיראן להתנהג ביתר אגרסיביות כלפי מדינות שונות ובהן ישראל, וכן תעניק לה יכולת "סחיטה" של צדדים שלישיים. או אז יאפשר לה ביטחונה העצמי המוגבר להמשיך להזין את הטרור ולהתערב בזירות השונות ביתר שאת, ולגייס לשורות הציר האזורי שהיא מובילה שחקנים נוספים, שיחזקו את מעמדה האזורי ואת יכולתה לטרפד תהליכים שאינם משרתים את יעדיה המדיניים. כמו כן, הסרת מרבית או כל הסקציות המוטלות עליה תספק לה משאבים לקידום יעדיה האזוריים ותעשה אותה לפחות פגיעה מבחינה כלכלית.

יתר על כן, ההסכם יקשה עוד על גיוס תמיכה בין-לאומית להפעלת לחץ על איראן בשל מעורבותה השלילית בענייני האזור. בקרב חברות הקהילה הבין-לאומית ישרור חשש כי מדיניות מאתגרת כלפי המשטר האיראני – בעקבות התנהלותו השלילית במזרח התיכון ובאיראן פנימה – תגרום להחלטת איראן להפר את ההסכם ולחצות את הסף. גורמים אמריקניים ומערביים טוענים תדיר להפרדה בין הנושא הגרעיני לבין נושאים אזוריים. אולם, הקונפליקטים בסוריה, בעיראק ובתימן הם במידה רבה כעת בני ערובה של ההסכם עם איראן – ארצות הברית תחשוב לפיכך פעמיים לפני כל פעולה, שמא זו תעניק לאיראן עילה אפשרית להפרת ההסכם. התוצאה של כך עלולה להיות חופש פעולה איראני מוגבר בחסות ההסכם. מומלץ על כן שישראל תחתור לגיבוש הבנות עם המרחב הסוני בכללותו, בנוגע להתמודדות עם האפשרות שאיראן תנצל את הסטאטוס החדש שההסכם מקנה לה להרחבת השפעתה בזירות שונות במזרח התיכון. במסגרת זאת על ישראל לחתור להסכמה בדבר תיאום מודיעיני ומבצעי עם מדינות אלה גם לגבי ההתמודדות עם השלוחות האיראניות הלא-מדינתיות הפועלות במרחב.

היחסים עם ארצות הברית

ההסכם הנוכחי עלול להעצים את הפערים הקיימים בין ממשלת ישראל לבין הממשל האמריקני באשר להתמודדות עם איראן ואת המחלוקות ביניהם, במיוחד אם ישראל תבקש להמשיך את פעלתנותה נגד ההסכם בקונגרס. אל לה לישראל הרשמית להתערב בפוליטיקה האמריקנית ולנסות להשפיע ישירות על חברי הקונגרס כי הנזק לישראל יהיה גדול. וגם אם נצליח בכל זאת להפיל את העסקה – יאשימו את ישראל בגרירת ארצות הברית לעימות מיותר. על ישראל כעת להתכונן לתרחישים העתידיים שמביא ההסכם תוך שיתוף פעולה אינטימי עם ארצות הברית. יתר על כן, על ישראל לשקול לכונן ברית אסטרטגית עם ארצות הברית, ובמסגרתה גיבוש תכנית משותפת ובניית מענה מבצעי למקרה של הפרה איראנית של ההסכם. כן יידרשו מעטפת הגנה אמריקנית – ביטחונית ומדינית – וערבויות אמריקניות למנוע הפעלת לחץ על ישראל להיחשף למנגנוני פיקוח בתחומה. נוסף על כך, בכל הנוגע לשמירת היתרון האיכותי הישראלי, לישראל מצדה יש אינטרס שארצות הברית, באמצעות נוכחותה הצבאית, תמשיך לייצר את האיזון האסטרטגי הדרוש באזור המפרץ לעוצמתה של איראן ולהתייעץ עם ישראל לגבי מכירת אמצעי לחימה מתקדמים רבים למדינות המפרץ אשר צפויים לשחוק את היתרון האיכותי הצבאי הישראלי באזור.

אתגר הלגיטימציה לתקיפה

משניתן "ההכשר" למתקניה הגרעיניים של איראן במסגרת ההסכם, תתקשה ישראל להצדיק תקיפה של מתקנים אלה מבלי שתואשם בהפרה בוטה של החלטות בין-לאומיות וטרפודן. אתגר הלגיטימציה לתקיפה פשוט יותר במצבים שבהם איראן נוהגת באופן פרובוקטיבי ובוטה ומפרה את ההסכם. האתגר מתחדד והופך רלוונטי מתמיד דווקא בנסיבות שבהן איראן ממלאת את כל סעיפי ההסכם לפרטיו וארצות הברית מסתייגת מתקיפה. הכרחי שישראל, לפיכך, תשכלל את המעקב המודיעיני אחר תכנית הגרעין האיראנית כדי לאתר "רמייה" איראנית (ולפתח מנגנונים שיתריעו על "שבירת כלים" על-ידי איראן, ובכלל זאת מעבר לפיתוח גרעיני צבאי והפצה של טכנולוגיה או חומרים גרעיניים לצד שלישי) ולהגיע להסכמה עם האמריקנים על מנגנון "בזק" להפעלת כוח צבאי ישראלי ו/או אמריקני במקרה שמתגלה הפרה בוטה של ההסכם על-ידי איראן, בכלל זה העמדה מראש של ציוד צבאי אמריקני לרשות ישראל.

הרחבת התפוצה הגרעינית במזרח התיכון

בחתימת ההסכם עם איראן נקבע באזור סטנדרט חדש. לא מן הנמנע לפיכך, כי התקדים האיראני יעודד מדינות נוספות במזרח התיכון לאמץ את המודל שהציבה איראן ולפתח תכנית גרעין מתחת לסף הגרעיני. כמה מבעלות בריתה של ארצות הברית במזרח התיכון איבדו אמון במחויבותה ליציבותן ולביטחונן. לפיכך, גם אם ארצות הברית תהיה מוכנה להעניק ערבויות ביטחוניות לבנות בריתה הערביות – דבר שלא הייתה מוכנה לעשות עד כה – חששן מהתגרענותה של איראן לא ישכך בוודאות והן עלולות להמשיך במרוץ החימוש. יתר על כן, הלגיטימציה הבין-לאומית של איראן והחשש מפניה עלולים להביא בלית ברירה כמה ממדינות המפרץ להתקרב לאיראן ולו טקטית, ובהמשך אף להעלות ביתר שאת את נושא הגרעין הישראלי לסדר היום, על משקל: "אם איראן אז למה לא ישראל?"

על פי ההערכה, בראש רשימת המדינות שיחתרו למעמד דומה נמצאת סעודיה, היריבה האסטרטגית והאידיאולוגית האזורית המרכזית של איראן. סעודיה פעלה בעבר בחשאי בתחום הבליסטי והגרעיני וספק אם לישראל ו/או לארצות הברית חדירה מודיעינית מספקת, כדי להבין את המתרחש בחצי-האי הערבי בהקשר זה. הסעודים מאמינים כי בידיהם משאבים שיאפשרו להם להדביק את הפער – לייצר "פצצה סונית" מול ה"פצצה השיעית", אם יעלה הצורך. למרות ניסיונות ההרגעה האמריקניים, לא ויתרו הסעודים על "זכותם" להעשיר אורניום בשטח הממלכה, וסביר כי יבקשו לעצמם את אותם תנאים שאיראן השיגה בהסכם. לפיכך יהיה על ישראל לשפר את יכולת המעקב המודיעינית גם בחצי-האי הערבי, לשכלל את יכולות האיסוף וההערכה החסרות היום במטרה לזהות ניסיונות של מדינות נוספות ליצור איזון גרעיני עם איראן. כמו כן, התפתחויות בכיוונים אלה של מרוץ גרעיני במזרח התיכון ולחץ על ישראל בהקשר זה, אמורות אף הן להיות נושא להידברות בין ישראל לבין ממשל האמריקני בעידן שלאחר חתימת ההסכם בין המעצמות לבין איראן.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

7 תגובות

  1. מאמר מעניין ומעמיק
    ולגופו של עניין, אני בספק אם בישראל וגם בעולם יש יותר מידי מנהיגים שחושבים לטווח רחוק

  2. למה העולם צריך להיות מודאג מיכולת גרעינית של איראן יותר מהיכולת שיש לצפון קוריאה ופקיסטן? בפקיסטן יש משטר שעתידו בכלל לא ברור. צפון קוריאה היא מדינה בהחלט לא רציונלית. וכולם עוסקים באיראן.

  3. הסידור החדש של הכוחות העולמיים מעמיד דוקא את אירן ביחד עם הגורמים העולמיים הגדולים שישראל קרובה אליהם או רוצה להתקרב אליהם

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן