סברות כרס ופילגש בגבעה

המושחת והאנס – שני כישלונות של בית המשפט
צילום של אולמרט
אהוד אולמרט. צילום: Agência Brasil creative commons

שמים התמוטטו עלינו בימים אלה. שמי צדק נבקעו כעננים שמתכוונים להיטיב אולם מימיהם שוטפים ארץ במבול אסוני. כך, בדרך עקומה ומעוררת תמיהה עד אימה, נחשפו שופטים בישראל בבית המשפט העליון בירושלים ובבית המשפט המחוזי בתל-אביב במלוא עלבונם. רבים מהפרשנים והעוקבים התמימים מתקשים לעכל את חיזיון "השופט הוא עירום" במערכת המשפטית. הבנתי קצרה מלהשיג את העובר בראשיהם של שופטים שאמורים להתברך בחוכמתם אך נחשפים כאילו התייבשו מקורות תבונתם.

אני מתכוון לשתי פסיקות מצמררות. אחת במחוזי בתל אביב שבה נכשלו שלושה שופטים בפסיקה, פסיקה, שאין מילה קשה דיה לתארה, הקשורה בחילוצו של עבריין מין מסוכן, יניב נחמן מתל-אביב. כנראה נכמר לבם של השופטים על האנס, וגילוי הרחמים הבלתי נתפס עדיין לוחש כגחל שמסרב לגווע, בעוד דומה שהנאנסת נאנסה שנית בבית המשפט. הפסיקה התמוהה השנייה נולדה בבית המשפט העליון ביום ג' בשבוע שחלף ובמהלכה התגוללו חמישה שופטים עליונים על שופט מחוזי אחד, דוד רוזן, במגמה שקופה להיטיב בכל מחיר עם ראש ממשלה לשעבר, מורשע בפשעים חמורים.

נדרשתי לשעות ארוכות לשם הקלדת שורותיי אלה, שאני מעלה מתוך צער עמוק על קלונם של נציגי מערכת המשפט שחטאו, לעניות דעתי, בפסיקותיהם ובפרשנויותיהם.

אפתח בבית המשפט העליון, שדן בערעורים שהגישו מורשעי פרשת השחיתות הענקית בהרי ירושלים, זאת שתשובץ בהיסטוריית השחיתות תוצרת כחול-לבן תחת הכותרת "הולילנד" – או בעברית מובנת, ארץ הקודש…

אינני יודע מה גרם להם, לאותם חמישה שופטים עליונים ונכבדים, לנסות להתעמר בחלק ממסקנותיו הנחרצות של שופט בית המשפט המחוזי דוד רוזן. קשה לי בדעתי המצומצמת להתמודד עם מסקנותיהם המוזרות של אותם שופטים מכובדים. נאמרו שם דברים מזלזלים ומתנשאים על פסיקת השופט המחוזי, ואמירות פוגעניות הקשורות לדעתם באופיו הבעייתי של העד המרכזי שנפטר במהלך המשפט, המנוח שמואל דכנר, חושף פרשת הולילנד.

דומה שחמישה שופטים עליונים אלה עשו מאמץ מיוחד לזכות את אולמרט בהנחה שרירותית של סופעונה – סוף עונת הצדק. לשם כך שיסו עצמם במי שפתח את תיבת פנדורה של ארץ הקודש – שמואל דכנר – שאותו הם לא ראו, שאותו הם לא שמעו, ובהתרשמותם הציגו דווקא אותו כחלאת אדם שאין לתת אמון בדבריו. אבל לתת אמון בדברי עורכי דינו של אולמרט? הרי ניכר בשופטים כי שש לבם להיאחז בערעור שלפניהם והעניקו לאולמרט מחסדם.

עומדת בי תחושת מועקה נוכח התעללותם בגופה המתה של המאכער. כאילו לא די היה להם בפשיטת עורו לחשוף קלונו, אלא אף הפכו הגדרותיהם לקלשון משונן לשרוט בו את בשרו – ובלבד שיאפשרו לאולמרט להיפטר מעול מעורבות במאות אלפי השקלים שהועברו מהמאכער לאחיו של אולמרט יוסי, שהגלה עצמו לגלות האמריקנית מסיבותיו הכנראה לא נעימות. שופטי העליון העלו סברות משונות, בלשון המעטה, ועל-פיהן עיצבו את חילוצו של אולמרט.

אין חולק על העובדה שסכום של כחצי מיליון שקל הועבר מידי דכנר ליוסי אולמרט. עורכי דינו של אולמרט בוודאי ששו לשמוע את דבריהם של שופטים שטענו כי אין לסמוך על פרשנותו המשלימה של רוזן שאולמרט ידע גם ידע, ולדעתם יש מקום לספק בכך שאולמרט היה ער לאותה "נדיבות" מופלאה של המאכער. לאמתו של דבר הם התקשו להצניע את לגלוגם על פסיקתו החדה והמוחלטת של השופט רוזן, שהשתכנע כי אולמרט היה מעורב עד צוואר בהעברת הכספים האלה.

דומני שמול פסיקתו של רוזן ניתן בהחלט לחלוק דווקא על הסברות שהעלו שופטי העליון בבואם לזכות את אולמרט מחמת הספק מפרשת המאכער ואחיו יוסי. סברות הכרס שלהם מעוררות תהייה באשר לסיבות הבאתן לאוויר העולם. לדעתי אלה הן סברות שאל להם לשופטי צמרת כה מכובדים לחלץ מקרבם כדי לדוג ספק בפסיקתו הברורה והנוקבת של רוזן ולגבש ספק באשר למודעותו של אולמרט לאותה "נדיבות" מופלאה של שמואל דכנר, פרץ נדיבות שעומד בסתירה זועקת לאופיו ולכל מעשיו וצעדיו.

האם יש אמת באחת מאותן פרשנויות משונות בעליון שלפיה דכנר ביקש למצוא חן בעיניו של האדון הנכבד מבנימינה? שישמע את אחיו מפליג בשבחיו של דכנר? לשם מה זקוק דכנר להמלצה הזאת, הרי ידע היטב כיצד ואימתי למרוח את הקליינטים שביקש לרתום למרכבת השחיתות הדוהרת לעיני כול ולעיני השמש? האם יכולים השופטים המכובדים למצוא בין אלף מעשיו של דכנר עוד דוגמה אחת כזאת שבה הוכיח נדיבות בכספי אחרים לאחרים? להערכתי לא נמצאה הוכחה כזאת וגם לא תימצא!

יתרה מזאת, תהיה דעתנו על האחים לבית אולמרט אשר תהיה, הניסיון לגרוס שיוסי פנה מיוזמתו לדכנר וביקש חצי מיליון שקל – הוא ניסיון מקומם. האם השופטים סבורים שכך היה? כנראה נוח היה להם ליצור מצג שכזה.

לעומת הסברות של השופטים אני אעלה סברה משלי, שלהערכתי אחיזתה במציאות קולעת מסברותיהם. איך לא עלה בדעת השופטים שאולמרט לא רק שידע וביקש את המענק הזה לאחיו, אלא שהמענק באמצעות יוסי אחיו אפשר לו להתרחק משותפיו "הטבעיים" עו"ד אורי מסר (שלאלוהים פתרונים כיצד נחלץ מאישום!) ומזכירתו השוכבת למענו על הגדרות שולה זקן היקרה? כל זאת כדי שהכסף הגדול הזה יטופל בידי האח להצניעו באיזה שהוא חשבון בנק נעלם, ובתמורה קיבל אח זה גם הוא נתח עסיסי מ"פרץ הנדיבות" של דכנר. סברה זאת שלי לא רק שאיננה נופלת מסברותיהם של השופטים המורמים מעם, אלא מעוגנת כאפשרות ממשית בקרקע המסואבת של ביצת הולילנד הטובענית.

דומה שבמכת ברק מסתורית נפגעו חושי ראייתם ושמיעתם של השופטים, ואילו לשונם התהפכה עד שיבוש מוצא פיהם. בלשון מאמינים ניתן לומר: ריבונו של עולם, איכה השתבשה פסיקת אנשים שלקחנו לנו לשופטים וכך היטיבו עם נבל רם מעלה! כיצד לפתע אבד מלפניהם מונח של תבונה עברית "דין פרוטה כדין מאה"? לפתע גרעו מענישתו של ראש ממשלה החשוד שלאורך שנים רבות התנהג כעבריין עלוב-נפש, ככל שניתנה להם עוצמה משררת-שיפוט. אני מתקשה להבין שפת משפטנים. אבל ייתכן שהם מתקשים להבין את שפתי. אינני תמה על כך.

ראו את שורת המורשעים המכובדים הבזויים שהתאווה לממון העבירה אותם על דעתם. במשפטם של אלה ניסה השופט המחוזי רוזן לקבוע קו חדש לשערורייה נפשעת זאת של שליחת יד תאוותנית לעבר שלמונים מצדם של נכבדי אומה; מדובר בדרך רעה שאין לשוב ממנה. איש מבין אלה, להוציא את אורי פוליאנסקי, לא זכה בהנחה מפליגה כאולמרט. אני מוצא כי ההחלטה לזכותו מאישום זה עוד תזכה למקטרגים רבים. לעומתם נחשף שוב ושוב דוד רוזן כמשפטן רב-יכולת שהתמודד לבדו מול סוללות של עורכי דין רבי-תושיות ומציגי פחים מומצאים. רוזן נזהר מליפול בפחים אלה.

אותו אולמרט, שלאורך שנים רבות דרכו סוגה בשיחודים מסוגים שונים לדעת רבים, רק לא לדעתם של השופטים שמתנעמים במגדל שן גבוה. אלה עסקו בניירת. הם לא הריחו את זיעת התהלוכות שהתקיימו באולמו של השופט רוזן. הם לא בחנו פניהם של נאשמים, עדים, תובעים ועורכי דין. הם התמקדו אך ורק בספקותיהם. ואילו בחלל אולמו של רוזן ריחף גם צלה של מפלצת הולילנד, צלקת מוזרה בהרי ירושלים.

יבוא יום והסיכומים של העליון יעומתו במלוא חולשת סברותיהם מול סיכומו של השופט רוזן, שישמש אבן בוחן ומצפן בבתי ספר למשפטים. רציצת חוט השדרה המפואר של מערכת המשפט זכה בסיכומו המנצח של אהוד אולמרט בהופעתו בפני נציגי התקשורת, כשהצהיר פעם נוספת ביהירותו: "מעולם לא קיבלתי שוחד!"

ומהעליון למחוזי, שבו השתבשה פסיקתם של שלושה שופטים בבואם לדון במקרה אונס של רב-שכבן תל אביבי ששמו הטוב נפגע מעצם הבאתו לדין. זאת פרשה מצמררת שמשפילה את מערכת המשפט.

במשפטים אחדים אסכם דעתי על פסיקתם של אותם שופטים בתל אביב שחרדו מפני פגיעה "בשמו הטוב" של יניב נחמן הנאשם בעבירת אונס בעזרת סם. לקרוא את שאמרו השופטים האלה – ולהתפלץ. לא רק שנהגו בכפפות משי באנס בזוי, אלא גם הצטער מי מביניהם כשהפליג בהבליו שהנאנסת (וגם אחרות!) לא נפגעה כל-כך מהמגע המיני הכפוי בעורמה גסה, מפני שכבר נמצאה במצב של עילפון חושים. אחד השופטים אף קבע כי אשמת האנס פחותה בשל כך. תמהני על אותם שלושה שופטים בכירים שלא נמצא ביניהם שופט אחד להאיר עיני חבריו לביזוי של הנאנסת. זהו מעשה שמלווה אותנו כתמרור אזהרה מאז הפילגש בגבעה.

המילים שבהן השתמשו השופטים כלפי המתלוננת נחשבות בעיניי כביזוי בלתי נתפס של האישה המיוסרת. מילים פוגעניות ואלימות שכמו נועדו לבזות את הקובלת ולהציל את עורו של האנס, שלבסוף נידון רק לשישה חודשי עבודות שירות… מישהו במערכת המשפט עצמה צריך לקום ולזעוק זעקתה של אותה נאנסת, שמצבה הנורא בבית המשפט מזכיר את מצבה של הנאנסת הנצחית מפרשת סיפור גבעת בנימין התנ"כית. כעת נותר לנו לבתר גם את הנאנסת בת-זמננו ולשלוח את הבתרים לערי הארץ וכפריה, להזעיק את אלה השפויים בקרבנו ולהרים זעקת מחאה.

מעל מערכת המשפט מרחפת בימים אלה עלטה חונקת. שופטי ישראל נדרשים לבחון היטב את מידת תבונתם, אבן-יסוד במערכות חיינו. ומתבקשת האמירה הנוקבת שנאמרה בלשונו של המשורר: "ואם יש צדק, יופע מיד!"; אם לאו, האם כסדום היינו? אם אלה הם שופטייך, ישראל, כי אז נחמס בידיהם כבודה של המערכת המשפטית.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

7 תגובות

 1. איך אתה מרשה לעצמך לבקר החלטה של שופטים עליונים ואפילו אין לך השכלה משפטי

  1. את ראש הממשלה, את הרמטכ"ל, ואת כל אחד מהשופטים
   הביקורת נועדה לתת היזון חוזר למקבלי ההחלטות מכל הסוגים
   הביקורת נועדה לשפר ההחלטות הבאות ולהעביר למקבלי ההחלטות את רחשי העם

 2. אחד ערעור בעליון למנהיג שצריך לשמש דוגמא ואחד גזר דין של קרימינל
  אפשר להתווכח על כל מקרה אבל ההשוואה לא מתאימה

 3. עושים הכל לשחרר את קצב למרות שמסרב להביע צער על מעשיו או לפחות להודות בהם ואולמרט התחיל להניח תפילין, אולי מאמין שזה יעזור לו אם אלה הם המנהיגים זה אומר עלינו כמי שבחרו בהם

 4. בעיקבות פיסקי הדין שניתנו לאחרונה בנושאי: רצח, אונס, שחיתויות וכד'…נקרא לשופטים:
  היו כנים ומצפוניים !
  "צדק, צדק, תירדוף !!!"

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

דילוג לתוכן