כך זה יהיה

ניתוח ההתפתחויות המשפטיות הצפויות בפרשת רצח ראדה
תמונה של דורון
פרופ' דורון מנשה

ידוע במקורותינו כי "מִיּוֹם שֶׁחָרַב בֵּית הַמִּקְדָּשׁ הָרִאשׁוֹן, נִטְּלָה נְבוּאָה מִן הַנְּבִיאִים וְנִתְּנָה לְשׁוֹטִים וּלְתִינוֹקוֹת." (רַבִּי יוֹחָנָן, בבא בתרא דף יב/ב), וכי "חכם עדיף מנביא" (תלמוד בבלי, מסכת בבא בתרא, דף י"ב, עמוד א').

על רקע הנאמר בפסקה הראשונה לעיל, התחזית המובאת כאן בעניין פרשת רצח תאיר ראדה ז"ל אינה סוג של נבואה.

ובוודאי אין תחזית זו מיוסדת, חלילה, על יכולת ההשפעה שלי על ההתרחשויות האלה, מעבר לשכנוע המותר לאנשי אקדמיה בכתיבת מאמרים וספרים משפטיים.

התחזית היא ניתוח אישי השואף להיות מושכל של ההתפתחויות המשפטיות הצפויות בפרשה, זאת מתוך היכרות של הכוחות הפועלים בפרשה, החוק החרות והפסיקה על הפרשנות המשפטית-שיפוטית שלו, והאילוצים המוסדיים החלים על בתי המשפט והתביעה.

מטעמים שאיני חפץ לשטוח בשלב הזה אני נמנע מלפרט את אלה שהם בבסיס התחזית האמורה. נותיר זאת כך, ונמתין לבאות.

והבהרה נוספת, מובנת מאליה לדעתי, ובכל זאת: כשאני כותב שפלוני יזוכה אין פירוש הדבר שאני מתחייב על כך שאינו המבצע. כשאני כותב שאפשר שפלונית תורשע אין פירוש הדבר שאני מתחייב על כך שהיא המבצעת. כשאני כותב שאפשר תזוכה מחמת הספק איני מתחייב לכך שמרב הסיכויים שהיא המבצעת וכן לא להיפך. יתירה מאלה: כשאני כותב שתינתן החלטה כזו או אחרת אין פירוש הדבר שאני סבור שהחלטה זאת נכונה על פי הדין המצוי או ראויה על פי מתכונת כלשהי של הדין הרצוי.

וזהו מהלך ההתרחשויות: 20 צעדים – 8 הראשונים מתארים את מה שאירע בעבר, וה-12 בעקבותיהם הם תחזיות לעתיד:

 1.  6.12.2006 – רצח תאיר ראדה.
 2. 12.12.2006 – מעצרו של זדורוב ע"י המשטרה: שמונה ימי חקירה, זדורוב הודה בפני המדובב כי רצח את תאיר; למחרת חזר בו זדורוב מהודאתו.
 3. 18.01.2007 – הוגש כתב אישום לביהמ"ש המחוזי בנצרת בגין רצח ושיבוש הליכי משפט.
 4. 8.02.2007 – החל משפט זדורוב.
 5. 22.04.2007 –משפחת ראדה הגישה עתירה לבג"ץ בדרישה לפתוח מחדש את התיק המשטרתי ולחדש את חקירת הרצח; ב-20.05.2007 דחה בג"ץ את עתירתה על הסף.
 6. 14.09.2010 – הרשעתו של זדורוב – ניתן פסק דינו של זדורוב.
 7. 24.02.2014 – זדורוב ערער לבית המשפט העליון, בית המשפט העליון הורה למחוזי לעיין בראיות בשנית, וזה הרשיע את זדורוב בשנית.
 8. אוקטובר 2014 – ערעור שני לבית המשפט העליון; ב-23.12.2015 דחה בית המשפט העליון את הערעור והותיר את פסק הדין המרשיע על כנו.

מכאן התחזית:

9. זיכוי זדורוב (מלא או מחמת הספק) במשפט החוזר.

10.ערעור על זיכוי של הפרקליטות לבית המשפט העליון.

11.דחיית הערעור.

12.פנייה ציבורית או פרטית לביטול עילת סגירת התיק של א"ק מחמת "היעדר אשמה" (שמשמעותה שהסיכוי לאשמת א"ק אליבא דפרקליטות הינו אפסי או נמוך מאוד) והעמדה לדין את א"ק (שתיק החקירה שלה נסגר מחוסר אשמה!) ואולי גם את א"ח.

13.החלטת הפרקליטות לא להעמיד לדין – על פי סמכותה בס' 63 לחוק סדר דין פלילי "הודעה על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין".

14.ערר לפרקליטות–ס' 64(א)(1)-(3) לחוק סדר דין פלילי: "על החלטה שלא לחקור או שלא להעמיד לדין, משום שנסיבות העניין בכללותן אינן מתאימות לפתיחה בחקירה או להעמידה לדין, לפי העניין, שלא נמצאו ראיות מספיקות או שנקבע שאין אשמה, רשאי המתלונן לערור".

15.דחיית הערר.

16.עתירה לבג"ץ על ההחלטה לא להוסיף לחקור / א"ח-א"ק ולא להעמיד לדין את א"ק.

17.העמדה לדין של א"ק (לאו דווקא בשל החלטת בג"ץ להתערב ולחייב העמדה לדין).

18.הרשעה של א"ק או זיכויה מחמת הספק.

19.ערעור של א"ק במקרה של הרשעה. במקרה של זיכוי מחמת הספק – לא יוגש ערעור.

20.בהנחה שיוגש ערעור: דחיית הערעור !

וכדי שלא תקל בעיני הקוראים תחזית זו – עצם ההחלטה להעמיד לדין את א"ק היא בבחינת שינוי סדרי עולם. הרי סביר ביותר שגם אם יזוכה זדורוב במשפט החוזר, וגם במקרה שיידחה ערעור המדינה על זיכויו, ימנעו השופטים מאמירות פוזיטיביות כנגד מעורבים אחרים אפילו ככל וכאלה יעלו מן הראיות, כל זאת במידה רבה של צדק: הרי אלה אינם עומדים בפניהם כנאשמים, ולא זכו ליומם בבית המשפט, מה עוד שלצורך זיכויו של זדורוב אין צורך לכאורה להכריע עובדתית, להבדיל אולי מהעלאת אפשרות גרידא, בדבר אחריותם לביצוע הרצח.

נוסף על כך יש לזכור כי התיק נגד א"ק נסגר מחוסר אשמה. משמעות סגירה זו היא כאמור עמדה חד-משמעית של הפרקליטות כי אין מקום להוסיף ולחקור בעניינה, כי ממילא אין אפשרות של ממש שהיא מעורבת ברצח. לפיכך, נראה כי מגמת הפרקליטות תהא להתמיד בהשקפה זו שכל סטייה הימנה היא בבחינת הודאה בטעות רבתי, הרת גורל, ולאורך שנים של הפרקליטות בבחירה לנהל את אישומי זדורוב ובאופן ניהולם. הפרקליטות לא תרצה לסטות מקו זה וגם אם אגב זיכויו של זדורוב יעלו סימני שאלה כאלה ואחרים, היא תוכל לטעון לכאורה, במיוחד אם זיכוי זה יהא מחמת הספק, כי הוא, זדורוב, עדיין בעל הסיכויים המרביים להיות מבצע הרצח.

על כן פנייה ציבורית לביטול עילת סגירה מחוסר אשמה ופתיחת התיק מחדש, הם לכאורה חסרי סיכוי. ועל כל אלה נוסיף: בג"ץ בפסיקה עקבית לא מתערב בשיקולי הפרקליטות אם להעמיד לדין אם לאו.

ובכל זאת זוהי תחזיתנו.

אבקש להודות לגב' קרן אלון על עבודת איסוף ומחקר.

Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email

39 תגובות

 1. איזה מאמר דעה
  עוד לא נתקלתי בכזב
  רוב כותבי מאמרי הדעה מחכים להתרחשויות ואז הם כותבים פרשנות שאין בה כמעט תועלת
  והנה כאן מאמר, בנושא כל כך חשוב, וכל כך רגיש, שכל כך קשה לדעת מה יהיה בסופו
  והדעה חדה מאוד
  כל הכבוד

 2. מאמר מאיר עיניים.
  נושא כתיבה חשוב, בהמשך לספרו המאלף בעניין המשפט החוזר של זדורוב יחד עם ד"ר גרונר.

 3. מאמר חשוב, מרתק ומעניין
  כל הכבוד לפרופ' דורון מנשה🌹🌹

 4. 1. כיוון שזדורוב עומד כעת במשפט חוזר, חסר ברשימה סעיף 8.1 – על המהלך שאיפשר את המשפט החוזר, וסעיף 8.2 – על פתיחת המשפט החוזר.
  2. סעיף 10 שגוי. איש לא יזכה את הפרקליטות. צ'ל ערעור של הפרקליטות לבית המשפט העליון על הזיכוי.
  3. סעיף 17 על העמדה לדין של א'ק לאור הנאמר בסעיפים קודמים, מעלה חשש בדבר איזו דעה קדומה נגדה, לפי שחסרה איזו אמירת הסבר ליחוס אשמה כלפיה.
  4. האם נבדקה וגם נשללה האפשרות שאדם אחר עשה את המעשה?
  4. המבוא מתיחס לאיש אחד מסויים שהוא בעל הדעה וגם הכותב. כיצד הכותב היחיד הופך לרבים במשפט הסיום 'זוהי תחזיתנו'?

  1. תודה על הערותיך . לגבי סעיף 1- לא ציינתי את כל המהלכים שכבר אירעו, זה גם פחות חשוב. מה שחשוב זו התחזית . לגבי סעיף 2 חסר שם פסיק : ערעור על זיכוי , של הפרקליטות כלומר הפרקליטות תגיש את הערעור על הזיכוי ( אבל זה מובן מאליו ) לגבי סעיף 3- למה דעה קדומה? אני מנבא ולא מקווה. ובאשר לכך שחסרים הסברים- כתבתי בפוסט שמדובר בחיזוי ללא הסברים וטעמים ( לפחות לא בשלב זה ) . לגבי סעף 4 הראשון – כאמור זו תחזית ולא משהו אחר. אני לא חוזה שיורשע אדם אחר , לגבי סעיף 4 השני- לעיתים כותבים לשון רבים למרות שהכותב יחיד. זו היתה נורמת כתיבה בכתיבה משפטית בימים עברו . נכון שלא הייתי עקבי בזה אבל גם זה אני מקווה שאתה מסכים לא העיקר כאן

   1. הנורמה לכתוב בלשון רבים כדרך ענווה ראשיתה עוד בחז"ל וכך גם אני הבנתי את הניסוח. אעפ"כ, אין זה מס שפתיים בלבד, אלא הכותב(לפחות בדברי חז"ל) ביקש לשתף את עצמו עם כל אלה שסייעו לו במישרין או בעקיפין בכתיבתו או חיזקו את ידו אע"פ שלא השתתפו בכתיבת החיבור בפועל, ולכאורה הדבר נכון גם לחיבור זה.
    ולעודד, כנגד א'ק יש חשדות, מגובות בראיות מה. כתוצאה מכך הדעה הקדומה בעניין היא להשאיר את החשש בעינו עד שתימצא ראיה מספקת להסרת האשמה. רבים ואני ביניהם עדיין מחפשים אמירת הסבר אמיתית להסרת האשמה כלפי אולה בעודנו מצפים מהשכל הישר שהתיק נגדה יסגר דווקא מחוסר ראיות. לכן לעניות דעתי יציאת הכותב מנקודת הנחה על העמדתה לדין היא מושכלת בהנחה שבשלב מסוים תתבצע בחינה עניינית של חומר הראיות נגדה, מה שדומה כי בוודאי לא נעשה ע"י הפרקליטות כשהחליטה לגביה את החלטתה.

 5. אני הופתעתי לגלות שבחלוף חודשיים משפחת ראדה ביקשה לפתוח את התיק המשטרתי??
  לפעמים אני תוהה למה בג״ץ דחה. חבל מאד. אם הקורבן לא מאמין בהליך הפלילי אז כאן יש נורה אדומה. נכון היה לו לבג״ץ לאפשר בתחילת הדרך לבדוק ולברר את הממצאים ולא לסחוב את אילנה ראדה בתהיות המון שנים. ולא רק את אילנה מסינה שלמה ערבה ועוקבת אחרי זה. פשוט חבל.

 6. כדי להבין מה קורה פה צריך להשוות את חקירת זדורוב עם מקרים קודמים בהם התביעה הצליחה להשיג הרשעה של חפים מפשע. אני חוויתי איך התביעה האשימה אותי בגרימה לתאונה שהתרחשה 200 מטר מאחורי. למזלי היו ברכבי שני נוסעים שהעידו לטובתי במשפט. המשטרה שהעמידה אותי למשפט לא טרחה לחקור אותם למרות שמסרתי להם את פרטיהם. כדי לאפשר את ההרשעה התובע הסיט את מיקום התאונה 200 מ' קדימה. הנהג ברכב (קטנוע) שנפגע בתאונה (עצמית), בתמימות ניסה לתקן את התובע על מיקום התאונה אך התובע השתיק אותו מייד. לולי היו לי שני טרמפיסטים הייתי מורשע על מה שלא עשיתי.

 7. מרתק ,
  אולה נמצאת בישראל תחת צו יציאה מהארץ בטח עד כשסתיימו החקירות מגדה שאמורות להתחיל תוך חודש בערך

 8. לא הצלחתי להבין איך אתה חוזה שא"ק תועמד לדין כאשר כל הראיות (יש מעט מאוד) שיש נגדה הן בקושי ראיות נסיבתיות, השערות ופרשנויות ואפילו לא ראיה ישירה אחת כנגדה, גם הוידוי שלה שעליו מדברים הוא מפי השמועה, צד שלישי, א"ק אמרה שמעולם לא הודתה ברצח אלא היתה רוצה להיות זו שרצחה, מה שדווקא מרחיק אותה עוד יותר מאשמה ומבטא פנטזיה בלבד, פנטזיה של אשה שידוע שיש לה בעיות פסיכיאטריות, אין שום מקום המתעד הודאה חד משמעית מצידה של א"ק.
  לעומת זאת זדורוב אדם בוקר, ללא בעיות פסיכיאטריות, אדם מסודר, אוטודידקט, שקול ומבין את שמתרחש סביבו, מכיר את לשון החוק ואת שיטות החקירה באופן יוצא דופן,
  שלל הראיות הנסיבתיות כנגד זדורוב יוצרות מארג ראיות הקושרות עצמן זו לזו, זדורוב מתועד שוב ושוב כאשר הוא מודה ומתוודה ולא רק באזני המדובב כפי שכתבת,
  הוא הודה בפני המדובב, לאחר מכן הודאה ברצח באזני החוקרים וגם שיחזר, אחר כך חזר בו, ב20 לדצ' שוב הודה בפרטי פרטים בפני החוקרים וב21 לדצ' ועד היום הוא מכחיש, אשמח לדעת האם אתה באמת מכיר את כל חומרי החקירה…

  1. אני מכיר את חומרי החקירה . אתה מוזמן לקרוא את הספר "אולי נפלה טעות " ( נבו, 2021) .

   לדעתי הצגת את הראיות בצורה לא מדויקת

 9. יעורר הרבה תגובות לפני שתתברר המציאות ואחרי שזה יקרה.

 10. בניגוד לכל מיני אמירות שניתן לפרשן בכל כיוון, כאן מדובר באמירות שבקרוב מאוד יתברר עד כמה הן נכונות. אם אכן זאת תהיה המציאות, אני אודיע למי שידע להעריך נכון את תמונת המצב

 11. אני לא מצליח להבין. גם אם לי אישית ברור שזאת א.ק., איך אתה מצליח לנבא? הרי השופטים במשפט זדורוב כבר אמרו שזה מחוץ לסקופ שלהם, הפרקליטות כבר קבעה שהיא סוגרת את תיק החשד ברצח נגדה אחרי 9 שנים, המשטרה גם כן לא בודקת כלום. "ובכל זאת זוהי תחזיתנו". אז איזה גוף בדיוק יממש "העמדה לדין של א"ק" בסעיף 17? אני לא בדיוק מצליח להבין.

  1. זו תהיה התביעה כמובן, איך? הסברתי בפוסט . עיין שוב

   תודה על תגובתך

   1. הבנתי.
    "העמדה לדין של א"ק" בדרך של התביעה ולא דרך הפרקליטות או המשטרה.
    "עד טיפת דמי האחרונה" זעק הסניגור של זדורוב.
    הוא גם אמר שמאמין לאלוהים.
    ובאמת ניסים קורים פה על שמאל וימין.
    כששום דבר שהוא נס לא קורה פה, מתחיל כבר להיות חשוד.

 12. חייב לציין שכתיבה כזאת הצופה בפרטים מה שעומד לכאורה לקרות, היא כתיבה מאוד מיוחדת שצריכים להעריך. זה הרי יעמוד לבחינה מדויקת בטווח קרוב

 13. אם לא בטוח שמי שיזוכה אכן זכאי, ולא בטוח שמי שיורשע אכן אשם במשהו, אז משהו ממש לא תקין במערכת המשפט. ברור שזה יתכן, אבל זה צריך להיות בהסתברות של קרוב לאפס

  1. תודה רבה , אני בהחלט מבין את הדאגה שלך, באופן עקרוני אוסיף שמירב הדאגה צריכה להיות ממוקדת לסיכון של הרשעת חפים ,שהיא חמורה מהסיכון של זיכוי עבריינים

 14. נמתין ונראה מי צודק. לי אלה נראים דברי חכמים. אבל אינני מומחה בתחום.

 15. מאמר ברמה גבוהה ומאוד מיוחד ובתוספת הטוקבקים יש בו עומק.

 16. במאמר פרשנות כזה עוד לא נתקלתי
  כל הכבוד
  שהכותבים המומחים יגידו את דעתם מה יקרה
  ויעמידו עצמם להיקורת
  כל הכבוד

 17. תודה על המאמר, ומסכים לכל מילה, אני עוכב אחרי התיק כבר הרבה זמן, ומכיר את החומר היטיב, גם אני הערכתי שכך יהיה התחזית, למעט הערעור על הזיכוי שאישית אני מעריך שלא יערערו.
  גם כתבתי בראשית המשפט החוזר בירור למה ההודאה כלל אינו עובר את המבחן הפנימי וזאת על סמך ראיות מובהקות, בניגוד לדעתם של 7 השופטים שעסקו בתיק (כולל דנציגר). שלחתי אותם לעורך הדין לוי אשר הסכים לדבריי.
  נסיתי למצוא את סיכום של התביעה והגנה שהוגש לאחרונה ולא מצאתי, האם יש אפשרות שכבודו ישלח לי אותם?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך

תמונה של אורית

שינון ולא יותר

הערכת הלמידה בישיבות על פי הטקסונומיה של בלום

תמונה של יגאל

חרקירי מודרני

הדרגים הפוליטי והביטחוני חייבים לקחת אחריות אמיתית

דילוג לתוכן