המשקיע שוקע ואז תובע

על היקף האחריות לניהול וייעוץ תיקי השקעות
תמונה של עדו
עו"ד עדו שפרלינג

יכול להיות שהשכן ממול כפוף לחובות המחמירים החלים על מנהלי ויועצי השקעות ולעומתו בנק השקעות בינלאומי ענק לא?

שני פסקי דין שניתנו לאחרונה, בהפרש של חודש ימים, על ידי אותה שופטת, מגלים לנו שכן. חברים ושכנים מצאו עצמם בסכסוך מר, לאחר שאחד מהם ניהל עבור השני תיק השקעות והפסיד כמעט את כל חסכונותיו. לעומתו בנק BNP Paribas, מבנקי ההשקעות הגדולים בעולם, ש"מחק" השקעות של מיליונים לאזרח ישראלי, מצא עצמו פטור מתחולת החובות מכוח חוק ייעוץ השקעות. איך נוצר מצב מוזר זה?

המקרה הראשון – ת"א 50769-06-16 משנברג נ' בריק ואח' (ניתן ביום 04.07.2019).

המשקיע, רופא במקצועו, חסך במשך שנים ובעבודה קשה סכום כסף של למעלה מ-2,000,000 ש"ח. באחד הימים שוחח עם שכנו, שהציג עצמו כמומחה בתחום ניהול וייעוץ ההשקעות ובעל רישיון מוסמך בתחום. "טוב שכן קרוב מאח רחוק" חשב לעצמו המשקיע. יש על מי לסמוך. המשקיע סיכם עם שכנו כי הלה ינהל עבורו את חסכונותיו תמורת דמי הצלחה של 20% מהרווחים. במשך שמונה שנים פעל השכן בחשבון המשקיע וביצע בו פעולות הקשורות במסחר באופציה. את סוף הסיפור כבר ודאי ניחשתם. השכנות הטובה הסתיימה, המשקיע הפסיד למעלה מ-2,000,000 ש"ח מכספי חסכונותיו והגיש תביעה נגד השכן.

כאן המקום לציין את המצב המשפטי הרלוונטי: לפי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן "חוק הייעוץ בהשקעות"), קיימת חובה עקרונית למי שמנהל השקעות עבור אחרים, להחזיק ברישיון לניהול וייעוץ בהשקעות וכן בביטוח לכיסוי אחריותו המקצועית. מי שמנהל פחות מחמישה תיקים בשנה עבור אחרים אינו חב ברישיון אולם עדיין הוא חב בשלל חובות כלפי לקוחו המשקיע: לגלות ללקוח שאין בידיו רישיון ואם החזיק בעברו ברישיון מהן הסיבות שאינו מחזיק בו עוד; האם יש לו כיסוי ביטוחי לפעולותיו כמנהל ומייעץ בהשקעות לאחרים; עליו להתאים את השירות לצורכי הלקוח ולערוך מולו הסכם בכתב שבו יפורטו הצרכים הללו וכן היקף הסמכות ושיקול הדעת שקיבל מהלקוח. נוסף על כך, חל איסור על התניית שכר הטרחה ברווחים או במספר העסקאות שביצע.

בית המשפט קבע כי השכן הפר את כל חובותיו אלו. בניגוד להוראת המשקיע שביקש לגדר את הסיכון, חרג השכן מההרשאה שקיבל, שלפיה ישקיע רק 10% מסכום התיק באופציות והשקיע את כל חסכונותיו של המשקיע באופציות – מכשיר רב סיכון. גם תשלום שכרו בעמלות מנוגד לחוק. יותר מכך, הפרותיו של השכן חשפו את המשקיע לסיכונים שאותם ביקש המחוקק למנוע, שכן לו היה השכן מגלה למשקיע כי אינו בעל רישיון וביטוח, לא היה המשקיע מלכתחילה מתקשר עימו. עם זאת קבע בית המשפט כי למשקיע אשם תורם בסך 30%. זאת מכיוון שהוא ידע בשלב מסוים על ההפסדים שנגרמו, אך בכל זאת המשיך לתת לשכן לנהל את כספו ובשלב מסוים אף "תדלק" את ההפסדים, והזרים עוד כספים לתיק ההשקעות. בסופו של יום חויב השכן לפצות את המשקיע בסכום של כ-1,400,000 ש"ח.

האם יראה המשקיע את כספו חזרה? היעדר ביטוח לשכן ומנגד הסכום הגבוה מבטיחים למשקיע שנים ארוכות של מאבקי גבייה, שסיכויי הצלחתם לא ברורים. המסקנה: כמו שאמר מישהו חכם כבר לפני דור – אל תתפתו לעסקאות בשטח.

מכאן למקרה השני – ת"א 22726-07-17 רות אגם נ' BNP PRIBS SA (ניתן ביום 08.08.2019).

מקרה זה חושף סיפור מסעיר, המאפשר הצצה לחיי חוג הסילון הבינלאומי. מעורבים בו השקעה חובקת עולם של כספי קרן משפחתית בשווייץ, בתים בפריז ובסן טרופה, חברות בסינגפור ואחד מחמשת הבנקים הגדולים בעולם, המנהל את כספם של עשירי תבל.

משקיעה, תושבת ישראל, רכשה באמצעות כספי קרן משפחתית המנוהלת משווייץ בתים בסן טרופה ובפריז. בשלב מסוים פנתה המשקיעה, ביוזמתה, לבנק השקעות בינלאומי גדול, BNP Paribas, בבקשה לקבל הלוואה לצורך מיחזור המשכנתה על הבתים. יצוין, כי ניהול ההשקעות באמצעות הקרן השווייצרית וכן הפנייה לבנק נעשו באמצעות אחיה של המשקיעה, תושב צרפת, שניהל את המשא ומתן מול הבנק בצרפת. הבנק העניק למשקיעה ולאחיה הלוואה לצורך מיחזור המשכנתה ובנוסף העניק להם הלוואה לצורך ביצוע השקעות פיננסיות שונות, שנוהלו באמצעות הבנק בחשבון בסינגפור. כחלק מהעסקה, חתמו המשקיעה ואחיה על ערבות אישית לכספי ההלוואה לטובת הבנק.

המשקיעה טענה כי הבנק ביצע עסקאות ספקולטיביות בחשבונה ואלו הביאו להפסדים כספיים, וכן שהיא נדרשה להחזיר לבנק את כספי ההלוואה, ששימשו לצורך ביצוע ההשקעות. יצוין בהקשר זה, כי הבנק ניהל הליכים בסינגפור למימוש הערבות וגביית כספי ההלוואה מהמשקיעה ואחיה. המשקיעה הגישה תביעה נגד הבנק בישראל, בטענה כי על הבנק חלות החובות לפי חוק הייעוץ בהשקעות וכי הבנק הפר חובות אלו, לרבות חובת האמון והפרת החובות לדווח ללקוח על עסקה הכרוכה בסיכונים מיוחדים, וכן החובה לקבל אישור לביצוע עסקאות אלו.

בית המשפט נדרש לשאלה המקדמית האם חל בנסיבות העניין חוק ייעוץ השקעות – אם התשובה לכך שלילית, אזי דינה של התביעה להימחק על הסף בהיעדר עילה. בית המשפט בחן את נסיבות העסקה לרבות העובדה שההתקשרות עם הבנק בוצעה בצרפת, ביוזמתה של המשקיעה, המשא ומתן וקבלת ההלוואה בוצעו בצרפת, באמצעות תושב צרפת (אחיה של המשקיעה), השירות ניתן מחוץ לישראל בצרפת ובסינגפור, על ידי בנק צרפתי. יותר מכך, בית המשפט ערך הבחנה חשובה לגבי הגורם היוזם את ההתקשרות, היינו האם המשקיע הוא זה שפנה לבנק או שמא הבנק שיווק את שירותיו והציע עצמו למשקיע. כאשר היוזמה היא של המשקיע והוא זה שפונה לבנק בבקשה לקבל את שירותיו, אזי אין תחולה לחוק הייעוץ בהשקעות.

היות שהמשקיעה ואחיה תושב צרפת הם אלו שפנו מיוזמתם לבנק וביקשו לקבל את שירותיו לביצוע וניהול השקעותיהם, אזי אין תחולה לחוק הייעוץ בהשקעות. לפיכך, מכיוון שעילת התביעה התבססה על חוק הייעוץ בהשקעות, שכאמור לא חל בנסיבות העניין, קבע בית המשפט כי יש למחוק את התביעה על הסף. זאת משום שגם אם תוכיח התובעת את כל טענותיה, לא תוכל לקבל את הסעדים שביקשה מבית המשפט, בהיעדר עילת תביעה.

הלקח שאנו יכולים להפיק משני המקרים שתוארו לעיל – עולם ההשקעות הפיננסיות, בוודאי השקעות ספקולטיביות בסיכון גבוה, אינו קזינו שבו "כל מספר זוכה". הרוצה ברווחים גבוהים שיביא בחשבון הפסדים כבדים.

השורה התחתונה: הרבה מדדים יש בעולם ההשקעות אולם המדד החשוב ביותר הוא מדד השינה הטובה. מי שרוצה לישון טוב שיכלכל צעדיו בהתאם וידע לאן הוא נכנס.

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn
שיתוף ב whatsapp
WhatsApp
שיתוף ב email
Email

9 תגובות

 1. שמוכחת בהשוואה בין חוקים כאלה לאחרים ואותו דבר בין תקנות.

 2. תמיד יהיו התמימים שיפלו בפח כי מערכות החינוך לא מכינות אותנו לחיים האמתיים.

 3. או חוסר תכלית
  או בושה
  או מחשש לחשיפה
  בקיצור הרבה יותר נפגעים ממה שאנחנו סבורים

 4. של ממש בפרק זמן קצר, הוא קורבן מועד. ויש מי שמריחים את התשוקה הבלתי אפשרית הזאת

 5. בנושאים שרלוונטיים לכל אזרח שאיננו עורך דין. לכן אהבתי את המאמר.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

פרסום תגובה מהווה הסכמה לתנאי השימוש באתר.
התגובות יפורסמו לפי שיקול דעת העורך.

עשוי לעניין אותך